Wybrane aspekty ustrojowe samorządu terytorialnego na Ukrainie i w Polsce

Main Article Content

Wiktor Owsiak
Olha Prokopiv

Abstrakt

This paper presents the significance of the issues related to the activity of territorial self-government for the social and economic development of Ukraine. The efficient operation of self-government in any country is unfeasible without financial resources. Polish experience in the development of territorial self-government is particularly valuable in relation to the reform of Ukraine’s self-government. The paper outlines the differences in the structure and operation of territorial self-government in both countries. The paper is concluded with numerous observations on the direction of selected reforms of Ukrainian self-government. It shows the weaknesses of local self-government in Ukraine, which result from the lack of decentralization of finance and the small amount of state-collected taxes. The conclusions end with the observation that a consistent development of the Ukrainian state is required for Poland to develop well.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Owsiak, W., & Prokopiv, O. (2010). Wybrane aspekty ustrojowe samorządu terytorialnego na Ukrainie i w Polsce. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 183-200. https://doi.org/10.14746/ssp.2010.3.09
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Barański M., Kantyka Sł., Kubas S., Kuś M., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Komandor, Warszawa 2007.
 2. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2006.
 3. Jakowenko N., Historia Ukrainy, Wydawnictwo IEOEW, Lublin 2000.
 4. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego,Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
 5. Michałowski S., Pawłowska A., red., Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo UMSC, Lublin 2004.
 6. Nawrota B. i Pokładecki J., (red.) Samorząd gminny w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo UAM, Poznań 1999.
 7. Regulski J., ABC samorządu terytorialnego – poradnik nie tylko dla radnych, http://www.frdl.org.pl/wydawnic/publikacje.htm.
 8. Wójcik S., Naród Samorząd terytorialny Demokracja w III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo TN KULJPII, Lublin 2007.
 9. Wójcik S., Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku,Wydawnictwo RWKUL, Lublin 1999.
 10. Źródła
 11. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego.
 12. Analityczne dane Obliczeniowej Pałaty Ukrainy.
 13. Kodeks Cywilny Ukrainy z dnia 16 stycznia 2003 roku, www.zakon1.rada.gov.ua.
 14. Dz. U. 1991, Nr 110, poz. 475.
 15. Konstytucja Ukrainy, www.rada.gov.ua/const/const1.
 16. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miast, Dz. U. 2002, Nr 113, poz. 984.
 17. Dz. U. 1998, Nr 95, poz. 602 z póYn. zm.
 18. Dz. U. Nr 91, poz. 576 i 578.