Lęk akulturacyjny cudzoziemców w aspekcie tożsamości i procesów integracyjnych w nowym kraju pobytu

Main Article Content

Małgorzata Wallas

Abstrakt

Multiculturality and peaceful coexistence has recently become a global issue. A foreigner’s cultural integration in his/her new country of residence may depend on numerous external and internal factors, yet it requires the individual’s personal involvement. The liberal law of the host country will hardly be helpful if the foreigners do not exert their own effort in the course of the acculturation process. Ahigh level of self-awareness allows them to use the stress of acculturation and its consequences in a way that is advantageous to their own creative development, even if the individuals concerned display anxiety, thus resulting in the self-transformation of an individual’s cultural identity. The level of acculturation anxiety produces defined emotional and behavioral outcomes in aliens, while it implies various forms of cultural integration: from its absence, through illusionary integration, passive and active integration, to full integration. Despite the clash of cultural differences and intensified acculturation stress, setting up a bi-cultural family induces self-transformation and integration with the new culture to a larger extent than in the case of single persons. Owing to the internal change of the value system, a foreigner develops a bi-cultural identity. Bi-cultural relations give their members the sense of belonging to a new cultural group, ensure the development of inter-cultural competence in the form of norms, rules and rituals, which increases the degree of mutual trust, tolerance and the sense of security, thus allowing them to achieve higher acculturation efficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wallas, M. (2010). Lęk akulturacyjny cudzoziemców w aspekcie tożsamości i procesów integracyjnych w nowym kraju pobytu. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 85-118. https://doi.org/10.14746/ssp.2010.4.05
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Kraków 1996.
 2. Aronson E.,Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Warszawa 1997.
 3. B¹k W., Oleś P., Lęk w kontekście samoregulacji, w: Lęk, geneza, mechanizmy, funkcje, red. M. Fajkowska, B. Szymura, Warszawa 2009.
 4. Bernard H. S., MacKenzie K. R. (red.), Podstawy terapii grupowej, Gdańsk 2003.
 5. Bierach A. J., Mowa ciała kluczem do sukcesu, Wrocław 1997.
 6. Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa 1978.
 7. Corey M. S., Corey G., Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 1995.
 8. Filipek A., Tożsamość jako istotny element kultury bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość, red. J. Dębowski, E. Jarmoch, A.W. Świderski, Siedlce 2008.
 9. Gibb J. R., Komunikacja defensywna, w: Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, J. Stewart, Warszawa 2000.
 10. Ginger S., Gestalt. Sztuka kontaktu. Optymistyczne podejście do relacji międzyludzkich, Warszawa 2004.
 11. Grzesiuk L., Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy,Warszawa 1995.
 12. Heszen-Niejodek I., Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, t. 3, Gdańsk 2007.
 13. Hofstede G., Kultury i organizacje, Warszawa 2000.
 14. Kępiński A., Lęk, Warszawa 1987.
 15. Korporowicz L., Od konfliktu do spotkania kultur, czyli tożsamość jako reguła autotransformacji, w: Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Warszawa 1995.
 16. Linton R., Dyfuzja, w: Elementy teorii socjologicznych, red.W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.
 17. Ługowska D., Problem tożsamości na tle wybranych koncepcji antropologicznych, w: Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość, red. J. Dębowski, E. Jarmoch, A. W. Świderski, Siedlce 2008.
 18. Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.
 19. Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2006.
 20. Obuchowski K., Adaptacja twórcza, Warszawa 1985.
 21. Ociepka B., Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002.
 22. Paleczny T., Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków 2007.
 23. Pawlik K., Skomunikować się. Rozważania w kontekście filmu Anna i król (re¿. Andy Tennant), niepublikowana praca zaliczeniowa w ramach Akademii Artes Liberales 2006.
 24. Spielberger C. D., Theory and research on anxiety, w: Anxiety and Behavior, C. D. Spielberger, Academic Press, New York 1966.
 25. Stephan W. G., Stephan C. W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk 2002.
 26. Stiepanowicz W. A., Szasz S. D., Współdziałanie kultur w warunkach pogranicza. Ujęcie teoretyczne problemu, w: Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość, red. J. Dębowski, E. Jarmoch, A. W. Świderski, Siedlce 2008.
 27. Szczepaniak P., Strelau J., Wrześniewski K., Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera, „Przegląd Psychologiczny” 1996, t. 39/1.
 28. Szewczuk W., Słownik psychologiczny, Warszawa 1979.
 29. Świątkiewicz-Mośny M., Spotkanie z humorem, „Forum akademickie” 2004, nr 3.
 30. Test Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI, Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 1987.
 31. Trzpil A., Wielokulturowość, różnorodność, powierzchowność – szansa czy zagrożenie?, w: Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość, red. J. Dębowski, E. Jarmoch, A. W. Świderski, Siedlce 2008.
 32. Wallas M., Dialog międzykulturowy – szanse i ograniczenia, w: Drogi i bezdroża komunikacji, red. P. Bering, G. Łukomski, Gniezno 2008.
 33. Wallas M., Poczucie humoru w psychoterapii, „Gestalt” 2000, nr 6.
 34. Wallas M., Znaczenie indywidualnych czynników w procesie akulturacji cudzoziemców. Raport z badań pilotażowych, artykuł oddany do druku 2009.
 35. Welsch W., Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, „Studia kulturoznawcze”
 36. , t. 10.
 37. Wrześniewski K., Włodarczyk D., Lęk jako cecha a ocena stresu i stan emocjonalny u osób po zawale serca, w: Lęk, geneza, mechanizmy, funkcje, red. M. Fajkowska, B. Szymura, Warszawa 2009.