The Escape from Everyday Life? Accounts of Holidays and Anniversaries in TV news

Main Article Content

Bartosz Hordecki

Abstrakt

Celem artykułu jest wstępna charakterystyka standardów, przy pomocy których polscy dziennikarze telewizyjni konstruują newsy dotyczące różnorakich uroczystości. W tekście wykazano, że w realiach polskich święta i rocznice często okazują się atrakcyjnym tematem newsa. Niemniej z punktu widzenia reportera ich relacjonowanie bywa też pewnym kłopotem czy wyzwaniem. Przygotowując komunikat dotyczący zdarzenia niecodziennego, dziennikarz stara się godzić wiele sprzecznych nieraz interesów. Można przypuszczać, że dotychczas sami dziennikarze nie zdefiniowali roli, jaką spełniać winien autor relacji dotyczącej świąt i rocznic. W tekście skupiono się również na funkcjach tego typu przekazów. Możliwe, iż to właśnie newsy dotyczące tego, co niecodzienne organizują wizję czasu i przestrzeni wielu Polaków. Być może omawiane relacje, ukazując to, co powtarzalne, porzadkują chaotyczny przepływ obrazów i dźwięków, jakim de facto jest program informacyjny. Niewykluczone, iż newsy dotyczące świętowania oraz upamiętniania przyczyniają się do integracji/dezintegracji polskiego społeczeństwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hordecki, B. (2011). The Escape from Everyday Life? Accounts of Holidays and Anniversaries in TV news. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 103-112. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.1.07
Dział
Artykuły