Preferencje ustrojowe jako czynnik dyskrepancyjny identyfikacji ideologicznych i partyjnych

Main Article Content

Waldemar Wojtasik

Abstrakt

Apart from its institutional dimensions, the determining factors of the evolution of a political system are based on the social expectations concerning the possible shape of the preferred and implemented solutions. This paper presents the conclusions of nationwide research carried out on a representative sample (N=1086) to analyze the direction and scope of the expected change in the political system in relation to the political programs of the main political parties in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojtasik, W. (2011). Preferencje ustrojowe jako czynnik dyskrepancyjny identyfikacji ideologicznych i partyjnych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 41-56. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.2.03
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Antoszewski A., Ordynacje wyborcze do parlamentu i ich polityczne konsekwencje, w: Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w świetle komparatystycznej teorii polityki, red. A. Antoszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 2. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata,Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2001.
 3. Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w świetle komparatystycznej teorii polityki, red. A. Antoszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 4. Haman J., Demokracja. Decyzje.Wybory,Wydawnictwo Naukowe Scholar,Warszawa 2003.
 5. Herbut R., Kategoria systemu partyjnego, w: Wstęp do teorii partii i systemów partyjnych, red. W. Jednaka, Wydawnictwo Terra, Poznań 2000.
 6. Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 7. Michalak T., Ekonomiczna teoria demokracji Anthony’ego Downsa, w: Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 8. Page B. I., Elekcje a społeczne wybory: teoria i stan badań empirycznych, w: Elity. Demokracja. Wybory, wybór i opracowanie J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1993.
 9. Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 10. Sokół W., Systemy partyjne, w: Współczesne partie i systemy partyjne, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 11. System międzynarodowy. Koncepcje, wyzwania, perspektywy, red. A. Wentkowska, M. Kaczmarczyk, Wydawnictwo WSZiM, Sosnowiec 2005.
 12. Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 13. Wiatr J. J., Prezydent w systemie demokratycznym, Wydawnictwo WSAiP, Koszalin 2001.
 14. WojtasikW., Rola systemów wyborczych i partycypacji wyborczej w procesach demokratyzacji, w: System międzynarodowy. Koncepcje, wyzwania, perspektywy, red. A. Wentkowska, M. Kaczmarczyk, Wydawnictwo WSZiM, Sosnowiec 2005.
 15. Wojtasik W., Prezydent w demokratycznym modelu ustrojowym, w: Prezydent w Polsce po 1989 r., red. R. Glajcar,M. Migalski,Wydawnictwo Sejmowe,]Warszawa 2006.
 16. Wstęp do teorii partii i systemów partyjnych, red. W. Jednaka, Wydawnictwo Terra, Poznań 2000.
 17. Żukowski A., Systemy wyborcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.