Psychologiczne uwarunkowania preferencji w zakresie kształtu systemu politycznego w Polsce na podstawie badań empirycznych

Main Article Content

Agnieszka Turska-Kawa

Abstrakt

The paper looks at the issue of the psychological conditioning of the preferences concerning the shape of governance system and the system of political parties in Poland in the light of empirical research (N=1086), carried out in 2009. The analysis takes into account the variables of self-assessment, dispositional optimism, self-efficacy and dispositional fear. These variables, accounting for the cognitive functioning of individuals, the level of their involvement and motivation, have turned out to be significant when differentiating individuals’ preferences concerning political systems.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Turska-Kawa, A. (2011). Psychologiczne uwarunkowania preferencji w zakresie kształtu systemu politycznego w Polsce na podstawie badań empirycznych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 57-76. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.2.04
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bańka A., Poczucie samoskuteczności. Konstrukcja i struktura czynnikowa Skali Poczucia Samoskuteczności w Karierze Międzynarodowej, Studio PRINT-B, Instytut Rozwoju Karier, Poznań–Warszawa 2005.
 2. Baumeister R. F., Smart L., Boden J. M., Relation of threatened egotism to violence and aggression: The dark side of self-esteem, „Psychological Review” 1996, nr 103.
 3. Blascovich J., Tomaka J., Measures of self-esteem, w: Measures of personality and social psychological attitudes, Vol. 1: Measures of social psychological attitudes, red. J. P. Robinson, P. R. Shaver, L. S. Wrightsman, Academic Press, Nowy Jork 1991.
 4. Dwadzieścia lat przemian ustrojowych w Polsce, „Opinie i Diagnozy”, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2009.
 5. Eurobarometr 71, Opinia publiczna w Unii Europejskiej, wiosna 2009.
 6. Fromm E., Ucieczka od wolności, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2008.
 7. Juczyński, Z., Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.
 8. Leksykon politologii, red. R. Herbut, A. Antoszewski, Atla 2, Wroc³aw 1999.
 9. Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I., Skala Samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody, „Psychologia Społeczna” 2007, t. 2, nr 2(4).
 10. Measures of personality and social psychological attitudes, Vol. 1: Measures of social psychological attitudes, red. J. P. Robinson, P. R. Shaver, L. S. Wrightsman, Academic Press, Nowy Jork 1991.
 11. Modern political parties, red. S. Neumann, Chicago 1958.
 12. Podział kompetencji między Prezydentem a Premierem, Komunikat z badań nr BS/154/2008, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, kwiecień 2008.
 13. Polacy o proponowanych zmianach w systemie politycznym, Komunikat z badań nr BS/56/2008, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, kwiecień 2008.
 14. Postrzeganie instytucji Unijnych, Komunikat z badań nr BS/54/2009, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, kwiecień 2009.
 15. Prażmowska B., Puto G., Kowal E., Gierat B., Niespełnione macierzyństwo, http://www.termedia.pl/magazine.php?magazine_id=5&article_id=13877&magazine_subpage=FULL_TEXT.
 16. Psychologiczne profile elektoratów partyjnych, Komunikat z badań nr BS/95/2002, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, czerwiec 2002.
 17. Scheier M. F., Carver C. S., Bridges M.W., Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the Life Orientation Test, „Journal of Personality and Social Psychology” 1994, nr 67.
 18. Scheier M. F., Carver C. S., Optimism, coping, and health: assessment and implications of generalized outcome expectancies, „Health Psychology” 1985, nr 4.
 19. Seligman M., Optymizmu można się nauczyć, Media Rodzina, Poznań 1995.
 20. Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 21. Sosnowski T.,Wrześniewski K., Polska adaptacja inwentarza STAI do badania stanu i cechy lęku, „Przegląd Psychologiczny” 1983, nr 26(2).
 22. Turska-Kawa A., Psychologiczne portrety elektoratów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, w: Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, Wydawnictwo REMAR, Katowice 2010.
 23. Wybory do Parlamentu Europejskiego, Komunikat z badań nr BS/63/2009, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, kwiecień 2009.
 24. Wybory do Parlamentu Europejskiego, Komunikat z badań nr BS/82/2009, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, maj 2009.
 25. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, Wydawnictwo REMAR, Katowice 2010.