Decentralizacja władzy publicznej w Polsce na przykładzie samorządu terytorialnego

Main Article Content

Paweł Antkowiak

Abstrakt

The political and social transformations of 1989 in Poland were primarily related to the profound democratization of the apparatus of public authority, resulting in the almost total abandonment of the unified, centralized structure. In the realm of public administration this process is illustrated by the thorough decentralization of the administrative apparatus. The current model of administration assumes that is it is exercised both by the apparatus of the centralized governmental administration and by a diversified system of independent organs and institutions that perform public tasks vested in them by virtue of law in their own names and on their own accounts. The subject of this paper is the reinstatement of territorial self-government which constituted an integral part of this process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Antkowiak, P. (2011). Decentralizacja władzy publicznej w Polsce na przykładzie samorządu terytorialnego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 155-174. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.2.10
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Adamiak J., Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej, w: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, red.W. Kosiedowski, Toruń 2005.
 2. Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006.
 3. Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005.
 4. Cherka M., Decentralizacja – czy „reaktywacja” pojęcia jest groźna?, „Studia Iuridica”, t. XLIII, Warszawa 2004.
 5. Chodubski A., Samorząd lokalny jako zjawisko cywilizacyjne odwrotu od społeczeństwa masowego, w: Samorząd gminny w Polsce – doświadczenia i perspektywy, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań 1999.
 6. Dąbek D., Zimmermann J., Decentralizacja poprzez samorząd terytorialny w orzecznictwie pokonstytucyjnym, w: Samorząd terytorialny – zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005.
 7. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2006.
 8. Kmieciak R., Samorząd gospodarczy w Polsce. Rozważania na temat modelu ustrojowego, Poznań 2004.
 9. Konstytucje.pl, http://www.konstytucje.pl/pub/t032.htm.
 10. Kowarski M., Reforma administracyjna państwa – wyzwanie dla Zamościa, w: Przemiany społeczno-gospodarcze struktur przestrzennych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. R. Orłowski, Z. Zioło, Zamość 1999.
 11. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.
 12. Leoński Z., Ustrój i zadania samorządu terytorialnego, w: Samorząd w Polsce – istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2004.
 13. Nowacka E. J., Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2005.
 14. Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926.
 15. Pierwsze wybory samorządowe w III RP, http://wiadomosci.polska.pl/kalendarz/kalendarium/article.htm?id=59742, 21.03.2010.
 16. Przemiany społeczno-gospodarcze struktur przestrzennych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. R. Orłowski, Z. Zioło, Zamość 1999.
 17. Regulski J., Samorządna Polska, Warszawa 2005.
 18. Samorząd gminny w Polsce – doświadczenia i perspektywy, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań 1999.
 19. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Toruń 2005.
 20. Samorząd terytorialny – zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005.
 21. Słobodzian B., Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce, Toruń 2006.
 22. Tarno J. P., Sieniuć M., Sulimierski J., Wyporska J., Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2002.
 23. Wykrętowicz S., Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, w: Samorząd w Polsce – istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2004.