Rola Jacka Kuronia w procesie odradzania się idei społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Main Article Content

Alina Kaszkur

Abstrakt

Without doubt, Jacek Kuroń was an outstanding figure in the recent history of Poland. His political platform made a considerable contribution to the development of the organization and political strategy of opposition circles and was equally important in the revival of the idea of civic society in Poland. His whole life long, Kuroń struggled to make the individual central by means of involvement in the organized life of the community. He perceived a civic society as such a community, driven by moral standards and a common good, united by brotherhood, spontaneously organizing itself and shaping its own awareness and attitudes. During the period of his social and political activity Kuroñ struggled to revive the idea of a civic society both under the communist system, and later in a revived independent Poland. The projects he proposed were always preceded by a thorough assessment of the reality that surrounded him, and adapted both to the contemporary political circumstances and the social mood. Kuroń’s postulates were intended to make the society sensitive to the need to care for the common good, to inspire a feeling of responsibility for the state, and they called for social, cultural, economic and political activity, encouraging citizens to participate in running their own country.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaszkur, A. (2011). Rola Jacka Kuronia w procesie odradzania się idei społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 175-188. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.2.11
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, ANEKS, Londyn 1994.
 2. Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2003.
 3. Friszke A., Przeciw systemowi, w obronie robotników, „Więź” 2006, nr 9.
 4. Karpiński J., Portrety lat. Polska w odcinkach 1944–1989, Londyn 1989.
 5. Kuroń J., Gwiezdny czas, w: J. Kuroń, Autobiografia, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2009.
 6. Kuroń J., Co dalej, w: Polityka i odpowiedzialność, ANEKS, Londyn 1984.
 7. Kuroń J., List otwarty do zespołu redakcyjnego „Bratniak”, w: J. Kuroń, Polityka i odpowiedzialność, ANEKS, Londyn 1984.
 8. Kuroń J., Myśli o programie działania, w: J. Kuroń, Polityka i odpowiedzialność, ANEKS, Londyn 1984.
 9. Kuroń J., Nie do druku, w: Polityka i odpowiedzialność, ANEKS, Londyn 1984.
 10. Kuroń J., Ostry zakręt, w: Polityka i odpowiedzialność, ANEKS, Londyn 1984.
 11. Kuroń J., O sytuacji w kraju i związku, w: Polityka i odpowiedzialność, ANEKS, Londyn 1984.
 12. Kuroń J., Sytuacja kraju a program opozycji, w: Polityka i odpowiedzialność, ANEKS, Londyn 1984.
 13. Pełczyński Z., Polska droga od komunizmu: refleksje nad historią i polityką 1956–2006, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 14. Rogaczewska K., Recepcja myśli programowej Edwarda Abramowskiego w koncepcji Jacka Kuronia, w: Społeczeństwo obywatelskie, red.W. Bokajło, K. Dziubka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 15. Rozmowa z Jackiem Kuroniem, w: A. Friszke, A. Paczkowski, Niepokorni. Rozmowy o Komitecie Obrony Robotników, Znak, Kraków 2008.
 16. Skórzyński J., Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989, Presspublica, Warszawa 1995.
 17. Słodkowska I., Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu. Polska 1980–1989, ISP PAN, Warszawa 2006.
 18. Społeczeństwo obywatelskie, red. W. Bokajło, K. Dziubka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.