Współdziałanie władzy ustawodawczej i wykonawczej na Ukrainie po wyborach prezydenckich w roku 2010

Main Article Content

Svitlana Soroka

Abstrakt

Odkąd B. Janukowycz został prezydentem Ukrainy w 2010 państwowy system władzy doświadczył poważnych przemian. We wrześniu 2010 r. ukraiński Trybunał Konstytucyjny odrzucił przyjęte w 2004 r. zmiany konstytucji ponownie przekształcając Ukrainę w republikę o ustroju para-prezydenckim. Spowodowało to zmianę charakteru stosunków łączących władzę ustawodawczą i wykonawczą. Zwiększyły się uprawnienia prezydenta w zakresie formowania i kontroli Rady Ministrów, które uprzednio leżały w gestii parlamentu. Tymsamym, obecnie prezydent Ukrainy jest autorem podstaw polityki państwowej. Autor artykułu próbuje dokonać analizy pozytywnych i negatywnych skutków zmian państwowości współczesnej Ukrainy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Soroka, S. (2011). Współdziałanie władzy ustawodawczej i wykonawczej na Ukrainie po wyborach prezydenckich w roku 2010. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 27-46. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.3.03
Dział
Artykuły