Ideał polityka w polskich tabloidach „Super Express” i „Fakt. Gazeta Codzienna”

Main Article Content

Bartosz Hordecki
Dorota Piontek

Abstrakt

Artykuł zawiera porównanie badań przeprowadzonych w roku 2007 i 2009. Analizie zawartości mediów poddano dwa wiodące polskie tabloidy, tj. „Fakt. Gazetę Codzienną” oraz „Super Express”. Celem porównania było stwierdzenie, czy wnioski dotyczące różnic pomiędzy badanymi gazetami w kwestii operowania ideałami polityka, sformułowane na podstawie materiału z 2007 r., zostaną konfirmowane badaniami materiałów publikowanych dwa lata później. W konkluzji artykułu autorzy stwierdzają, że różnice pomiędzy wiodącymi polskimi tabloidami są wyraźne i mają charakter względnie stały. Co najistotniejsze, redakcja „Faktu. Gazety Codziennej”, w przeciwieństwie do „Super Expressu”, zarówno w roku 2007, jak i 2009, operowała stabilnym wzorcem, w oparciu o który oceniano i komentowano działalność aktorów politycznych. Natomiast dziennikarze „Super Expressu” nie posiadali takiego miernika, a ich teksty z reguły miały bulwersować, deprecjonując sferę polityczną oraz zawód polityka jako takie. Interpretację wyników przeprowadzono w oparciu o wiedzę nt. tabloidyzacji mediów, tabloidyzacji newsów oraz personalizacji polityki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hordecki, B., & Piontek, D. (2011). Ideał polityka w polskich tabloidach „Super Express” i „Fakt. Gazeta Codzienna”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 47-60. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.3.04
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Delli Carpini M., Williams B. (2001), Let us entertain you: Politics in the new media environment, w: Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy, ed. L. Bennett, R. Entman, Cambridge University Press, New York.
 2. Esser F. (1999), “Tabloidization” of News. A comparative Analysis of Anglo-American and German Press Journalism, “European Journal of Communication”, vol. 14 (3).
 3. Kurtz H. (1993), Media Circus – The Trouble with America’s Newspapers, Random House, New York.
 4. Marshall D. (1997), Celebrity and Power: Fame In Contemporary Culture, University of Minnesota, London.
 5. Patterson T. (2000), DoingWell and Doing Good: How Soft News and Critical Journalism Are Shrinking the News Audience andWeakening Democracy – And What News Outlets Can Do About It, Research sponsored by a grant from the Smith-Richardson Foundation, The Joan Shorenstein Center, Harvard.
 6. Piontek D., Hordecki B. (2009), Ideał polityka w “Super Ekspressie” i “Fakcie. Gazecie codziennej” (lipiec–wrzesień 2007), w: Polityka i politycy. Diagnozy, oceny, doświadczenia, red. J. Miluska, Wyd. UAM, Poznań, s. 391–412.
 7. Postman N. (2002), Zabawiæ siê na oemieræ, Muza, Warszawa.
 8. Reale G. (2001), Historia filozofii starożytnej, vol. II, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 9. Street J. (2006), Mass media, polityka, demokracja, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 10. Szymczak M. (1988), Słownik języka polskiego, vol. I, PWN, Warszawa.
 11. Tuchman G. (1978), Making News. A Study in the Construction of Reality, The Free Press, London.
 12. West D., Orman J. (2002), Celebrity Politics, Prentice Hall, New Jersey. Żakowski J. (2006), Telenowela, “Polityka”, nr 50.