Traktat o bezpieczeństwie europejskim: wyzwania dla Centralnej i Wschodniej Europy

Main Article Content

Alieksiej Połtorakov

Abstrakt

Po raz pierwszy rosyjski pomysł zawarcia Traktatu o bezpieczeństwie europejskim został ogłoszony podczas Petersburskiego Forum Ekonomicznym (czerwiec 2008). Chociaż projekt traktatu nie ma wielkich szans na zrealizowanie, wydaje się, że władzom rosyjskim chodzi raczej o zintensyfikowanie rozpoczętej debaty międzynarodowej w kwestii bezpieczeństwa europejskiego. Taka dyskusja może przyczynić się do poprawy ogólnego klimatu zaufania i zrozumienia. Kluczową rolę w tym procesie może odegrać dialog między Rosją i Unią Europejską

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Połtorakov, A. (2011). Traktat o bezpieczeństwie europejskim: wyzwania dla Centralnej i Wschodniej Europy. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 87-96. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.3.07
Dział
Artykuły