Zmiana granic w Europie Środkowo-Wschodniej? Wzorce migracji i reakcje polityczne

Main Article Content

Christiane Barnickel
Timm Beichelt

Abstrakt

Celem tekstu jest przedstawienie zagadnienia migracji do Europy Środkowo-Wschodniej oraz polityki migracyjnej, prowadzonej przez nowe państwa członkowskie UE, z wykorzystaniem pojęcia pogranicza. Koncentracja na granicach i obszarach, jakie te granice dzielą pozwala uwzględnić nową perspektywę naukową, znajdującą wyraz w nowych terminach, takich jak „topograficzny” i „przestrzenny.” Tekst ma zatem podwójny cel. Z jednej strony usiłuje prześledzić i wyjaśnić ruchy migracyjne powodujące napływ oraz odpływ imigrantów z nowych państw członkowskich UE oraz reakcje tychże państw. Z drugiej stawia pytanie, co te ruchy ludnościowe mówią nam na temat Europy Środkowo-Wschodniej jako pogranicza w nowym, ewoluującym systemie politycznym UE. Aby zrealizować te dwa cele zastosowano metaforyczne pojęcie pogranicza. Nie posiada ono ustalonej definicji. Stosuje się je raczej dla określenia różnych zjawisk związanych z pograniczem, takich jak otwartość bądź zamknięcie granic, intensywność wzajemnych relacji pomiędzy obiema stronami granicy, różnorodny rozwój po obu stronach, polityczne i społeczne podejście do granic w szerszej polityce dotyczącej granic. W związku z tym, zagadnienia pogranicza nie można po prostu sprowadzić do kwestii napięć pomiędzy granicami otwartymi a bezpiecznymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Barnickel, C., & Beichelt, T. (2011). Zmiana granic w Europie Środkowo-Wschodniej? Wzorce migracji i reakcje polityczne. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 5-42. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.4.01
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Albertinelli A., Juchno P., Population and Social Conditions – Asylum applicants and decisions on asylum applications in Q1 2009, Eurostat, Brussels 2009 (Data in Focus 30/2009)
 2. Alscher S., Polen. Focus Migration, Länderprofil Polen 2008.
 3. Anderson B., Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London 1983.
 4. Ash T. G. Zehn Jahre danach, “Transit” 1999/2000, no. 18, p. 5–16.
 5. Bort E., Integrated Borderlands?, in: Borders and security governance. Managing borders in a globalized world, eds. M. Caparini, O. Marenin, LIT, Münster 2006, p. 190–213.
 6. Börzel T. A., Risse T., Conceptualizing the Domestic Impact of Europe, in: The Politics of Europeanization, eds. K. Featherstone, C. M. Radaelli, Oxford University Press, Oxford 2003, p. 57–80.
 7. Brake B., Litauen. Focus Migration, Länderprofil Litauen 2007.
 8. Chindea A. Majkowska-Tomkin M., Mattila H. u.a., Migration in Ukraine: A Country Profile 2008, International Organization for Migration, Geneva 2008.
 9. Commission European, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Area of Freedom, Security and Justice: Assessment of the Tampere programme and future orientations, COM(2004) 401 final, Brussels 2004.
 10. Commission European, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. The Hague Programme: Ten priorities for the next five years The Partnership for European renewal in the field of Freedom, Security and Justice, COM/2005/0184 final, Brussels 2005.
 11. Council European, Tampere European Council 15 and 16 October 1999. Presidency Conclusions, 1999.
 12. Council of the European Union, Council regulation establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national, (EC) no. 343/2003, Brussels 2003.
 13. Council of the European Union, Council directive on the conditions of the admission of third-country nationals for the purpose of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary service, 2004/114/EC, Brussels 2004.
 14. Council of the European Union, Council directive on a specific procedure for admitting third-country nationals for the purposes of scientific research, 2005/71/EC, Brussels 2005.
 15. Cumper P., Wheatley S. (eds.), Minority Rights in the ‘New’Europe, Martinus Nijhoff Publishers, London–Boston 1999.
 16. Drbohlav D., Immigration and the Czech Republic (with a special focus on the Foreign Labor Force), “International Migration Review” 2003, vol. 37, no. 1, p. 194–224.
 17. East R., Pontin J., Revolution and Change in Central and Eastern Europe, Pinter, London 1997.
 18. EBRD, Transition Report 1999. Ten Years of Transition, European Bank for Reconstruction and Development, London 1999.
 19. EBRD, Transition Report 2003. Integration and regional cooperation, European Bank for Reconstruction and Development, London 2003.
 20. EBRD, Transition Report 2008: Growth in transition, EBRD, London 2008.
 21. European Migration Network, Annual Report on Asylum and Migration Statistics for Hungary (Reference Year 2006), 2008a.
 22. European Migration Network, Bulgaria National Report 2006, 2008b.
 23. European Migration Network, Estonian Migration and Asylum Statistics Report 2006, 2008c.
 24. Ferrer-Gallardo X., The Spanish-Moroccan border complex: Processes of geopolitical, functional and symbolic rebordering, “Political Geography” 2008, vol. 27, no. 3, p. 301–321.
 25. Gellner E., Nations and Nationalism, Cornell University Press, Ithaca 1983.
 26. Hars A., Sik E., Hungary – Towards Balanced Tightening of Regulations on Irregular Employment, in: Addressing the irregular employment of immigrants in the European Union: between sanctions and rights, eds. M. Kupiszewski, H. Mattila, International Organization for Migration, Budapest 2008, p. 89–126.
 27. Hobsbawm E., The age of Empire, 1875–1914, FirstVintage Books, NewYork 1989.
 28. Horvath I., Rumänien. Focus Migration, Länderprofil Rumänien, 2007.
 29. House J., The Frontier Zone: A Conceptual Problem for Policy Makers, “International Political Science Review” 1980, vol. 1, p. 456–477.
 30. Janos A. C., East Central Europe in the Modern World. The Politics of the Borderland from Pre- to Postcommunism, Stanford University Press, Stanford 2000.
 31. Reflective Approaches to European Governance, ed. K. E. Jorgensen, Macmillan, Houndsmills 1997.
 32. Kaczmarczyk P., Okólski M., International Migration in Central and Eastern Europe – Current and Future Trends, United Nations (UN/POP/PD/2005/12), New York 2005.
 33. Kicinger A., Kloc-NowakW., Combating the Illegal Employment of Foreigners in the Enlarged European Union: Polish Country Report, in: Addressing the irregular employment of immigrants in the European Union: between sanctions and rights, eds. M. Kupiszewski, H. Mattila, International Organization for Migration, Budapest 2008, p. 195–250.
 34. Kitschelt H., Mansfeldova Z., Markowski R. u.a., Post-Communist Party Systems. Competition, Representation, and Inter Party Cooperation, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 35. Partner oder Beitrittskandidaten? Die Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union auf dem Prüfstand, eds. M. Koopmann, Ch. Lequesne, Nomos, Baden-Baden 2006.
 36. Laitin D. D., Culture and National Identity: ‘The East’ and European Integration, in: The Enlarged European Union. Diversity and Adaption, eds. P. Mair, J. Zielonka, Cass, London 2002, s. 55–80.
 37. Lavenex S., Europäische Union. Focus Migration, Länderprofil Europäische Union 2009.
 38. Lippert B., Umbach G., The Pressure of Europeanisation. From post-communist state administrations to normal players in the EU system, Nomos, Baden-Baden 2005.
 39. Masaryk T. G., 1992 (1913): Russische Geistes- und Religionsgeschichte. 2 Bände (Originaltitel: Rußland und Europa. Studien über die geistigen Strömungen in Russland), Eichborn, Frankfurt.
 40. Müller T., Die Innen- und Justizpolitik der Europäischen Union. Eine Analyse der Integrationsentwicklung, Leske+Budrich, Opladen 2003.
 41. Newman D., Borders and Bordering: Towards an Interdisciplinary Dialogue, “European Journal of Social Theory” 2006, vol. 9, no. 2, p. 171–186.
 42. OECD, International Migration Outlook: SOPEMI, OECD, Paris 2008.
 43. Oswald I., Migrationssoziologie, UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz 2007.
 44. Pajnik M., Integration Policies in Migration. Between Nationalising States and Transnational Citizenship, with Reference to the Slovenian Case, “Journal of Ethnic and Migration Studies” 2007, vol. 33, no. 5, p. 849–865.
 45. Piorko I., Sie Dhian No M., Integrating Poland in the Area of Freedom, Security and Justice, “European Journal of Migration and Law” 2003, vol. 5, no. 2, p. 175–199.
 46. Poleshchuk V., National Integration in Estonia and Latvia: 2000–2002, ECMI Report 46, ed. European Centre for Minority Issues. Flensburg 2003.
 47. Rada U., Die Oder. Lebenslauf eines Flusses, Siedler, München 2009.
 48. Rottenburg R., Classifications: Change or Fluidisation? A Phenomenological Approach to a Liminal Dance Floor in Western Poland, Arbeitsberichte des FIT, Frankfurt 1997.
 49. Rumford C., Theorizing Borders, “European Journal of Social Theory” 2006, vol. 9, no. 2, p. 155–168.
 50. Sakwa R., Postcommunism, Open University Press, Buckingham 1999.
 51. Salt J., Demographic Challenges for Social Cohesion, Paper presented to European population conference, EPC(2005)S3.1, Strasbourg 2005.
 52. Salt J., Current trends in international Migration in Europe. Consultant’s Report to the Council of Europe, Council of Europe, CDMG (2006) 22e, Strasbourg 2006.
 53. SchiffauerW., Europa als transnationaler Raum – Perspektiven der kulturwissenschaftlichen Migrationsforschung, in: Europa-Studien. Eine Einführung, VS Verlag für Sozialwissenschaft, eds. T. Beichelt, B. Choluj, G. Rowe u.a., Wiesbaden 2006, p. 95–110.
 54. Schlögel K., Soziokulturelle Wandlungsprozesse in Osteuropa: Leben in der Übergangsgesellschaft, in: Politische und ökonomische Transformation in Osteuropa. 3. Auflage, ed. G. Brunner, Berlin Verlag Arno Spitz, Berlin 2000, p. 233–252.
 55. Schlögel K., Die Mitte liegt ostwärts. Europa im Übergang, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2002.
 56. Schlögel K., Im Raume lesen wir die Zeit, Carl Hanser, München 2003.
 57. Schlögel K., Kartenlesen, Augenarbeit. Über die Fälligkeit des spatial turn in den Geschichts-und Kulturwissenschaften, in: Was sind Kulturwissenschaften? 13 Antworten, ed. H. D. Kittsteiner, Fink, München 2004, p. 261–283.
 58. Slykalikova V., Der Einfluss des EU-Beitritts auf die tschechische Integrations- und Migrationspolitik, in: Die Transformation nationaler Politik. Europäisierungsprozess in Mitteleuropa, eds. C. Slimi-Asl, E.Wrasse, G. Schuch, DGAP-Schriften zur nationalen Politik, Berlin 2005.
 59. Smith A. D., National Identity, University of Nevada Press, Reno 1991.
 60. Wallace C., Opening and closing borders: migration and mobility in East-Central Europe, “Journal of Ethnic and Migration Studies” 2002, vol. 28, no. 4, p. 603–625.
 61. Weigel S., Zum “topographical turn”. Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften, “KulturPoetik” 2002, vol. 2, no. 2, p. 151–165.
 62. Wolff S., La política árabe y mediterránea de España. España y la gobernanza de la seguridad mediterránea. Vecinos, espacios y actores, Revista CIDOP d’Afers internacionals, Barcelona 2007, p. 79–80.
 63. Wolff S., Wichmann N., Mounier G., The External Dimension of Justice and Home
 64. Affairs: A Different Security Agenda for the EU?, “Journal of European Integration” 2009, vol. 31, no. 1, p. 9–23.