Piąta fala: Cypryjczycy tureccy i powstanie nowych państw narodowych w erze po 11 września 2001
PDF (English)

Jak cytować

Sozen, A. (2011). Piąta fala: Cypryjczycy tureccy i powstanie nowych państw narodowych w erze po 11 września 2001. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 43–68. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.4.02

Abstrakt

Zakończenie zimnej wojny zaowocowało dużymi zmianami na arenie międzynarodowej. Pojawiło się ponad dwadzieścia nowych podmiotów, a szczególnego znaczenia znowu nabrały takie pojęcia jak suwerenność, naród czy prawo do samostanowienia. W jednym z wcześniejszych artykułów z 2002 roku Ahmet Sözen sugerował, iż dotychczas można było zaobserwować cztery fale kształtowania się państw narodowych: pierwsza – 1789–1914; druga – 1914–1945; trzecia – 1945–1989; czwarta – lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Początek XXI wieku wiąże się z kolei z pojawieniem się tak zwanej piątej fali, w okresie po zamachach z 11 września, która mogła objąć także społeczność Tureckich Cypryjczyków. W artykule przedstawionych został szereg argumentów, które dowodzą, iż pomimo woli współtworzenia państwa cypryjskiego z Greckimi Cypryjczykami, wyrażonymi podczas referendum z 2004 roku, Tureccy Cypryjczycy nie mają obecnie możliwości ani go współtworzyć, ani także liczyć na możliwość usankcjonowania istnienia własnego, odrębnego państwa narodowego, czyli Tureckiej Republiki Północnego Cypru, utworzonej na podstawie jednostronnej deklaracji w 1983 roku.
https://doi.org/10.14746/ssp.2011.4.02
PDF (English)

Bibliografia

Alexander Y., Friedlander R. A., Self-Determination: National, Regional, and Global Dimentions, Westview Press, Colorado 1980.

Çarkoðlu A., Sözen A., The Turkish Cypriot General Elections of December 2003: Setting the Stage for Resolving the Cyprus Conflict?, “South European Society & Politics” 2004, vol. 9, no. 3, p. 122–136.

Cristescu A., Right to Self-Determination, United Nations Press, New York 1981.

Diuk N., Karatnycky A., New Nations Rising, John Wiley & Sons, New York 1993.

Gotlieb G., Nation Against State, Council on Foreign Relations, New York 1993.

Hobsbawm E. J., Nations and Nationalism Since 1780, Cambridge University Press, Cambridge, UK 1990.

Jackson R. H., Quasi-States, Cambridge University Press, Cambridge, UK 1990.

Kohn H., Nationalism: Its Meaning and History, Van Nostrand, New York 1982.

Sözen A., Emergence of Nation States and Problematic Political Concepts in Four ‘Waves’: From the French Revolution to the End of the ColdWar, “METU Studies in Development” 2002, vol. 29, no. 1–2, p. 159–173.

Sözen A., Turkish Cypriot Early General Elections of February 2005: The Rise of CTP/BG, “South European Society&Politics” 2005, vol. 10, no. 3, p. 465–475.

Sözen A., The Turkish Cypriot Legislative Election of April 2009: Towards the ‘Last Roll of the Dice’in the Cyprus Conflict?, “South European Society & Politics” 2009, vol. 14, no. 3, p. 337–350.