Integracja europejska Ukrainy. Co mówią agencje informacyjne?

Main Article Content

Yuliya Nesteriak

Abstrakt

W artykule omówiono kwestię integracji europejskiej Ukrainy, z perspektywy relacjonujacych tę problematykę agencji informacyjnych. Autorka analizuje zawartość wybranych materiałów (w tym dotyczących EURO 2012) pochodzących z ukraińskiej agencji państwowej Ukrinform oraz z Polskiej Agencji Prasowej. Zwraca uwagę na rolę agencji prasowych w kształtowaniu poglądów na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Podkreśla, że ze względu na znaczący wpływ mediów – publicznych i prywatnych, na proces kształtowania poglądów na tematy europejskie, rośnie rola agencji informacyjnych, które stanowiąc źródło informacji dla tychże mediów, pośrednio wpływają tym samym na opinię publiczną, tak w Polsce jak i na Ukrainie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nesteriak, Y. (2011). Integracja europejska Ukrainy. Co mówią agencje informacyjne?. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 69-76. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.4.03
Dział
Artykuły