Polityka wewnętrzna i zagraniczna współczesnej Rosji: problemy współzależności

Main Article Content

Anatoliy A. Lyutykh

Abstrakt

Autor dokonuje w publikacji analizy stanu współczesnej Rosji, procesów społeczno- politycznych zachodzących w społeczeństwie, a zwłaszcza roli, jakiej w nich odgrywają politycy oraz aparat państwowy. Przypominając postać wybitnego ekonomisty XX wieku, laureata Nagrody Nobla – W. Leontiefa, wskazuje na coraz bardziej widoczne – i coraz głębsze – rozbieżności interesów rządów a społeczeństw. By te rozbieżności nie przesłaniały pozytywnej roli państwa, należy dbać, by nie istniały sfery życia publicznego (a także i osoby), które nie podlegają krytyce społeczeństwa. Remedium na to może być, m.in., kadencyjność urzędników, zarówno na szczeblu federalnym, jak i regionalnym, która ma szansę zminimalizować korupcję i innego rodzaju nadużycia władzy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lyutykh, A. A. (2011). Polityka wewnętrzna i zagraniczna współczesnej Rosji: problemy współzależności. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 89-98. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.4.05
Dział
Artykuły