Polityczność, polityka i Pan Nergal w kontekście tabloidyzacji polskiej sceny politycznej

Main Article Content

Agnieszka Walecka-Rynduch

Abstrakt

The purpose of this paper is to analyze public discussion on the place of the artist Nergal in Polish society (or outside of this society). This discussion has significantly expanded the present context of the tabloidization of political stage and the dimension of politicality. As indicated by Chantal Mouffe, modern politicality is played out in the “moral register”. The conflict between “right and left” wing is replaced by the “struggle between good and evil”. Politicians have ‘used’ a private individual, or the artist-celebrity – Adam Darski, to create a powerful social dichotomy, dividing society into good, religious, Catholic believers who condemn the staged artistic expression of the Behemoth band and the bad, non-religious, non-Catholic non-believers who are indifferent to how religious symbols are used. What is peculiar is the fact that this discussion took place in the opinion-forming press on the one hand and in tabloids and gossip services on the other. This undoubtedly demonstrated the tabloid-like dimension of the Polish political stage, which has been observable for some time now, although all sides were convinced they were acting as a defender of Polish democracy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walecka-Rynduch, A. (2013). Polityczność, polityka i Pan Nergal w kontekście tabloidyzacji polskiej sceny politycznej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 121-138. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.1.06
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Annusewicz O., Celebrytyzacja polityczna, „Studia politologiczne” 2000, vol. 20.
 2. Blachnicki B., Obywatele na scenie życia politycznego – ewolucja czy rewolucja, w: Współczesna przestrzeń polityczna. Ewolucja czy rewolucja, red. M. du Vall, M. Majorek, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2011.
 3. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 243.
 4. Dahlgren P., The tranformation of democracy?, za: T. Olczyk, Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009.
 5. Etzioni-Halevy E., Władza w demokracji: teoria elit demokratycznych, w: Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, Warszawa 2005.
 6. Janicki M., Prawdoidy z tabloidów, „Polityka”, nr 41, 10.10–16.10.2012.
 7. Mouffe Ch., Polityczność. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2008.
 8. Mistewicz E., Idee nieważne, ważna władza, „Uważam Rze”, nr 4.
 9. Mediatyzacja kampanii politycznych, red. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk, Katowice 2009.
 10. Nasz Szatan, z Adamem Darskim rozmawia Magdalena Rigamonti, „Wprost”, nr 42, 21 października 2012.
 11. Olczyk T., Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009.
 12. Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011.
 13. Polacy to waleczni głupcy, rozmowa z Adameme Darskim, Nergalem, rozm. M. Rigamonti, „Newssweek”, nr 37.
 14. Rubis L., Polityka i widowisko, w: Mediatyzacja kampanii politycznych, red. M. Kolczyński, M. Maur, S. Michalczyk, Katowice 2009.
 15. Sierakowski S., Prawica: cynizm i zmęczenie, „Gazeta Wyborcza” z 18–19.08.2007.
 16. Zaufanie do polityków w marcu, badanie CBOS nr BS/43/2012,Warszawa 2012, autor badania Agnieszka Cybulska.
 17. Zdański J., Demokracja w dobie społeczeństwa medialnego, w: Mediatyzacja kampanii politycznych, red. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk, Katowice 2009.
 18. Zderzenie Światów, rozmowa Jacka Żakowskiego z Dodą, „Polityka”, nr 18.
 19. Zderzenie pokoleń, z prof. Januszem Czapińskim rozmawia Jacek Żakowski, „Polityka”, nr 19.
 20. Van Zoonen L., Polpular culture as political Communications, za: D. Piontek, Politycy i media. Sposoby wpływania przez polityków na zawartość mediów, w: Polska scena polityczna. Środowiska-komunikacja polityczna-strategie, red. K. Sobolewska- Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk, Kraków 2010.
 21. Jastrun T., Bóg i szatan walczą o Polskę, „Newsweek” 27.10.2011, http://www.newsweek.pl/wydania/1316/bog-i-szatan-walcza-o-polske,83739,1,1 (maj 2012).
 22. Street J., Celebity politicians. Popular culture and Political Representation, „The British Journal of Politics & International Relations”, vol. 6, issue 4, Article first published online: 22 October 2004, s. 437–438, tekst dostępny na: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-856X.2004.00149.x/pdf.
 23. Machnik B., Postpolityka. Idee nieważne – ważna władza, „Nowa Politologia” 20.05.2011, artykuł dostępny na: http://www.nowapolitologia.pl/politologia/marketing-polityczny/postpolityka-idee-niewazne-wazna-wladza (maj 2012).
 24. http://teksty.org/bayer-full,prezydent,tekst-piosenki (maj 2012).
 25. http://polska.newsweek.pl/-czlowiek-jest-najwazniejszy—-psl-ma-piosenke-wyborcza,81252,1,1.html (maj 2012).
 26. http://mojawiarakatolicka.blox.pl/2011/09/Awantura-o-Nergala.html (maj 2012).
 27. Nergal w TVP to promowanie satanizmu, „Gazeta Wyborcza” 30.08.2011, http://wyborcza.pl/1,75478,10197022,Nergal_w_TVP__To_promowanie_satanizmu_.html (maj 2012).
 28. Kaczyński straszy Nergalem i staje w obronie krzyża!, Fakt.pl, 23.09.2011, http://www.fakt.pl/Kaczynski-straszy-Nergalem-i-staje-w-obronie-krzyza-,artykuly,115668,1.html (maj 2011).
 29. Nergal zagraża demokracji. Posłowie o „The Voice of Poland”, „Newsweek. Polska” 15.09.2011, www.newsweek.pl (maj 2012).
 30. Nergal obraził uczucia religijne? Sprawa do Sądu Najwyższego, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nergal-obrazil-uczucia-religijne-sprawa-do-sadu-najwyzszego (maj 2012).
 31. Celiński M., Szatan w TVP, „Gazeta Wyborcza” 20.09.2011, http://wyborcza.pl/1,75515,10318796,Szatan_w_TVP.html#ixzz1uHT0ABeo (maj 2012).
 32. Terlikowski T., To już jest wojna, Fronda.pl, 16 września 2011, http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/terlikowski:_to_juz_jest_wojna__15474 (maj 2012).
 33. Terlikowski T., Obrońcy Darskiego i Jedwabne, Fronda.pl, 9 grudnia 2011, http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/terlikowski:_obroncy_darskiego_i_jedwabne_15379/ (maj 2012).
 34. Prezes TVP: Nergal w programie „The Voice of Poland” to błąd, „Przegląd Bałtycki” 13.10.2011, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/461407,prezes-tvp-nergal-w-programie-the-voice-of-poland-to-blad,id,t.html?cookie=1 (maj 2012).
 35. Nergal: Porównują mnie do Hitlera, 17 listopada 2011, http://muzyka.onet.pl/newsy/metal/nergal-porownuja-mnie-do-hitlera,1,4909661,wiadomosc.html (maj 2012).
 36. Węglarczyk B., Nergal – morderca demokracji, „Gazeta Wyborcza” 15.09.2011, http://wyborcza.pl/1,76842,10293033,Nergal___morderca_demokracji.html #ixzz1uJOTqz8D (maj 2012).
 37. Wiśniewska K., Jak Nergal biskupów rozsierdził, „Gazeta Wyborcza” 14.09.2011, http://wyborcza.pl/1,76842,10283129,Jak_Nergal_biskupow_rozsierdzil.html (maj 2012).
 38. http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/408997,1,adam-nergal-darski-z-zespolu-behemoth-przed-sadem-za-podarcie-biblii-na-koncercie-przyniosl-do-sadu-katolickie-pismo-tygodnik-powszechny-galeria-zdjec.html (październik 2012).
 39. http://www.fakt.pl/Nergal-i-ks-Boniecki-Ksiadz-do-Nergala-Poprosze-autograf,artykuly,184003,1.html (listopad 2012).
 40. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,12763018,Czy_Nergal_obrazil_uczucia_religijne__SN__Jezeli_mial.html (październik 2012).
 41. http://muzyka.interia.pl/metal/news/nergal-sad-najwyzszy-odpowiedzial-na-pytanie-prawne,1857532,47 (październik 2012).
 42. http://natemat.pl/34795,tabloidyzacja-mediow-tabloidyzacja-umyslow-czy-grozi-namerozja-demokracji (listopad 2012).