Małopolskie dzienniki regionalne w procesie tabloidyzacji przekazu na temat wyborów samorządowych – płaszczyzna formy

Main Article Content

Agnieszka Hess

Abstrakt

The tabloidization of political journalism is inseparable from the developing process of the mediatization of politics, which is based on political entities adjusting their activities to the logic of the media, and the consequent changes this causes in media coverage. The purpose of this paper is to answer the question of whether the coverage of the local government election campaign by the regional dailies of Małopolska showed features typical of tabloids. The author presents the results of an analysis of the Kraków dailies (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska and the local insert to Gazeta Wyborcza), in terms of five criteria of discourse differentiation: entertainization/infotainment, the rhetoric of dispute, personalization, markedness, and simplification. The analysis covered two aspects of the discourse: its form and content. This paper presents the results of an analysis of the tabloidization of media coverage in relation to its form and compares the results of surveys in 2006 and 2010.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hess, A. (2013). Małopolskie dzienniki regionalne w procesie tabloidyzacji przekazu na temat wyborów samorządowych – płaszczyzna formy. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 139-156. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.1.07
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Bukowski M., Hess A., Flis J., Szymańska A., Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
  2. Hess A., Szymańska A., Medialny obraz wyborów samorządowych na przykładzie krakowskich gazet codziennych, w: Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, red. M. Magoska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
  3. Hess A., Mediatyzacja lokalnej komunikacji politycznej i strategie partyjne w kontekście samorządowych kampanii wyborczych, w: Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, red. K. Churska-Nowak, S. Drabczyński, Wydawnictwo Naukowe WSNHiD, Poznań 2011.
  4. Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków na progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
  5. Michalczyk S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005.
  6. Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.
  7. Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011.
  8. Szymańska A., Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji krakowskich dzienników, „Zeszyty Prasoznawcze” 2009, nr 3–4.