Tabloidyzacja przekazu krakowskich mediów regionalnych na temat wyborów samorządowych – płaszczyzna treści

Main Article Content

Agnieszka Szymańska

Abstrakt

The paper deals with the issue of the social roles and functions of local and regional media in the modern democratic system as regards the mediatization of local politics during local government elections. It presents the results of surveys on the content of daily newspapers in Kraków conducted by Agnieszka Hess and Agnieszka Szymańska during the elections in 2006 and in 2010. This paper presents the results of an analysis of the tabloidization of the coverage of local government elections by the Kraków press in relation to its content. The results of the studies of media coverage in 2006 and in 2010 indicate a changing range of communication tasks and roles assumed by various newspapers and the intensification of the tabloidization process of media coverage as regards the manner and content of reports on the local elections.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szymańska, A. (2013). Tabloidyzacja przekazu krakowskich mediów regionalnych na temat wyborów samorządowych – płaszczyzna treści. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 157-172. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.1.08
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Adamowski J., Społeczne funkcje mediów lokalnych, w: Media lokalne a demokracja lokalna, red. J. Chłopecki, R. Polak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2005.
  2. Bukowski M., Hess A., Flis J., Szymańska A., Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
  3. Hess A., Szymańska A., Medialny obraz wyborów samorządowych na przykładzie krakowskich gazet lokalnych, w:Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, red. M. Magoska,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
  4. Hess A., Upartyjnienie wyborów samorządowych jako element lokalnej komunikacji politycznej. Partie polityczne w przekazie Gazety Krakowskiej w kampanii samorządowej w 2006 r., „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 1–2.
  5. Lisowska-Magdziarz M., Media powszechne. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
  6. Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011.
  7. Schulz R., Nutzung von Zeitungen und Zeitschriften, w: Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland, red. J. Wilke, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1999.
  8. Szymańska A., Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji krakowskich dzienników, „Zeszyty Prasoznawcze” 2009, nr 3–4.