Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012 roku – wybrane scenariusze rozwoju sytuacji politycznej

Main Article Content

Łukasz Donaj

Abstrakt

Dwadzieścia kilka lat niepodległej Ukrainy to stanowczo za mało, by móc w pełni idarzetelnie stawić hipotezy odnośnie rozwoju sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej tego państwa, niemniej jednak, już to pozwala nam snuć pewne przypuszczenia.W artykule przedstawiona jest wizja rozwoju sytuacji politycznej na Ukrainie, jaka zdaniem autora nastąpi – a raczej już następuje – po wyborach parlamentarnych z 2012. Owa – uproszczona – wizja skonstruowana jest w oparciu o jedną z metod prognozowania, zwaną metodą scenariusza międzynarodowego. Biorąc pod uwagę fakt, że prognozowanie zjawisk społecznych bywa pod wieloma względami utrudnione (co wynika m.in. z tego, że w naturze tych zjawisk tkwi silne i wielostronne powiązanie z innymi zjawiskami społecznymi; ale nie tylko – także fizycznymi czy biologicznymi) w artykule przywołano wybrane problemy prognozowania, zwłaszcza te związane z metodą scenariusza międzynarodowego, następnie odniesiono ową metodę do sytuacji politycznej na Ukrainie. Zdaniem Autora Ukraina w kolejnych latach znajdzie się – a raczej już się znajduje – na równi pochyłej, staczając się w stronę reżimów autorytarnych, lub przynajmniej “umacniając się” wśród reżimów hybrydowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Donaj, Łukasz. (2013). Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012 roku – wybrane scenariusze rozwoju sytuacji politycznej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 21-34. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.2.02
Dział
Artykuły