Ideologia jako czynnik oddziałujący na przekaz dziennikarski. Analiza na podstawie materiałów z “The Times”, “The Sun” oraz “Pravda”

Main Article Content

Marta Bagińska

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę oddziaływania ideologii na przekaz dziennikarski na podstawie materiałów dotyczących sprawy Aleksandra Litwinienki, które ukazały się w pismach “The Times”, “The Sun” oraz “Pravda”. W pracy wykorzystano koncepcję zaprezentowaną przez Teuna A. van Dijka, który wyróżnia w strukturze przekazu: elementy leksykalne, implikacje, prezupozycje, opisy, spójność, zabieg semantyczny, struktury semantyczne i zewnętrzne.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bagińska, M. (2013). Ideologia jako czynnik oddziałujący na przekaz dziennikarski. Analiza na podstawie materiałów z “The Times”, “The Sun” oraz “Pravda”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 225-236. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.2.12
Dział
Artykuły