Idealny model dziennikarstwa w zderzeniu z rzeczywistością

Main Article Content

Maria Wąsicka

Abstrakt

Can one talk about an ideal model of journalism? What is meant by this term? Is journalism only a profession, or can it be a mission? These are the questions that immediately come to mind when talking about the attitudes of contemporary journalists. Who decides to do the job and for what reasons? What abilities should journalists have? Is a journalist whose popularity is growing still a journalist or does he become a celebrity? The purpose of this article is to provide answers to these questions, as well as to collect and present the characteristics that are uniquely associated with the ideal model of a journalist, and to confront them with specific, selected examples of the behavior of Polish journalists, which demonstrate that all these suggestions may be practical, but may also be only ideals divorced from reality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wąsicka, M. (2013). Idealny model dziennikarstwa w zderzeniu z rzeczywistością. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 295-310. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.2.16
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Przepisy prawne:
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz. U. 1984, Nr 5, poz. 24.
 3. Literatura:
 4. Brajnović L., Kodeksy deontologii dziennikarskiej, w: Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej, pod red. Z. Kobylińskiej, R. D. Grabowskiego, Olsztyn 1996.
 5. Czarny-Drożdżejko E., Etyka dziennikarska, w: Słownik wiedzy o mediach, pod red. E. Chudzińskiego, wydanie I, Warszawa–Bielsko-Biała 2007.
 6. Dobek-Ostrowska B., Barczyszyn P., Michel A., Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe), „Studia Medioznawcze” 2013, nr 1 (52).
 7. Jachimowski M., Dziennikarz – podmiot zaangażowany czy komunikator?, w: Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, M. Wrońskiego,W. Furmana, Rzeszów 2006.
 8. Jachimowski M., Cechy zawodu dziennikarskiego i jego wyznaczniki, w: Współczesny dziennikarz i nadawca, pod red. M. Gieruli, wydanie I, Sosonowiec 2006.
 9. Karnowski M., Zaremba P., Wysysanie Lisa, „Newsweek Polska” 2004, nr 5.
 10. Kapuściński R., Autoportret reportera, Kraków 2003.
 11. Kunczik M., Zipfel A., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000.
 12. Mocek S., Dziennikarstwo po komunizmie, Warszawa 2006.
 13. PisarekW., Kodeksy etyki dziennikarskiej, w: Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera, E. Chudzińskiego, Kraków 2008.
 14. Pisarek W., Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006.
 15. Pleszyński J., Etyka dziennikarska, Warszawa 2007.
 16. Popularna encyklopedia mass mediów, pod red. J. Skrzypczaka, Poznań 1999.
 17. Stępińska A., Ossowski Sz., Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 1 (44).
 18. Sobczak J., Dziennikarstwo – zawód, misja czy powołanie?, w: Media i dziennikarstwo na przełomie stuleci. Wybrane zagadnienia, pod red. W. Cisaka, Poznań 2004.
 19. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1964.
 20. Zakrzewski S., Etyka dziennikarska – wczoraj i dziś, w: Polubić dziennikarstwo, pod red. S. Zakrzewskiego, Poznań 2009.
 21. Strony internetowe:
 22. Domański J., Zawód dziennikarz, „Przegląd” 20/2004, http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/zawod-dziennikarz, stan na dzień 6.04.2013 r.; Dziennikarski Kodeks Obyczajowy (Kodeks Etyki Dziennikarskiej), http://www.dziennikarzerp.pl/wp-content/uploads/2010/06/kodeks.pdf, stan na dzień 5.04.2013 r.
 23. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy Konferencji mediów Polskich, http://sdp2.home.pl/dko.html, stan na dzień 5.04.2013 r.
 24. Hiena Roku 2011, http://www.sdp.pl/hiena-2011, stan na dzień 6.04.2013 r.
 25. Janecki S., Kaczyński powinien wygrać, http://www.fakt.pl/Kaczynski-powinien-wygrac,artykuly,73962,1.html, stan na dzień 6.04.2013 r.
 26. Karnowski M., Łukasik A., Zalewska L., Media kłamią czy się mylą, „Newsweek Polska” 2005, nr 22, http://polska.newsweek.pl/media-klamia-czy-sie-myla,17325,8,1.html, stan na dzień 6.04.2013 r.
 27. Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, http://www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf, stan na dzień 5.04.2013 r.
 28. Karta Etyczna Mediów, http://www.radaetykimediow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3stan na dzień 5.04.2013 r.
 29. Kodeks Etyki Dziennikarskiej KSD, http://www.katolickie.media.pl/informacje-ksd/dokumenty-ksd/53-kodeks-etyki-dziennikarskiej-ksd, stan na dzień 5.04.2013 r.
 30. Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, http://www.sdp.pl/Kodeks-etyki-dziennikarskiej-SDP, stan na dzień 5.04.2013 r.
 31. M£., Piotr Najsztub w reklamie marki Lipton, http://www.press.pl/newsy/reklama/pokaz/12897,Piotr-Najsztub-w-reklamie-marki-Lipton, stan na dzień 20.04.2013 r.
 32. Omyłka-Rudzka M., Opinie na temat dziennikarzy, BS/164/2021, Komunikat z badań nr 4744, z 10.12.2012 r., http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_164_12.PDF, stan na dzień 5.04.2013 r.
 33. Opinia Komisji Etyki TVP S.A. z dnia 7 stycznia 2004 r. http://www.tvp.pl/o-tvp/komisja-etyki/orzeczenia-i-opinie/orzeczenie-z-dnia-7-stycznia-2004/279486, stan na dzień 6.04.2013 r.
 34. Opinie Komisji Etyki TVP S.A. z dnia 17.06.2010 r. w sprawie publikacji autorstwa p. Stanisława Janeckiego – z-cy dyrektora TVP1, http://www.tvp.pl/o-tvp/komisja-etyki/orzeczenia-i-opinie/opinia-komisji-etyki-tvp-sa-z-dnia-17062010-r-w-sprawie-publikacji-autorstwa-p-stanislawa-janeckiego-zcy-dyrektora-tvp1/1985009, stan na dzień 6.04.2013 r.
 35. Opinia Komisji Etyki TVP S.A. w sprawie udziału red. Beaty Sadowskiej z TVP2 w kampanii firmy Toyota Poland, http://www.tvp.pl/o-tvp/komisja-etyki/orzeczenia-i-opinie/opinia-komisji-etyki-tvp-sa-z-dnia-17062010-r-w-sprawie-udzialu-red-beaty-sadowskiej-z-tvp2-w-kampanii-firmy-toyota-poland/1985374, stan na dzień 6.04.2013 r.
 36. Opinia Komisji Etyki TVP S.A. z 22.07.2010 r. w sprawie udziału Pauliny Smaszcz-Kurzajewskiej w kampanii firmy Claudio Canziano, http://www.tvp.pl/o-tvp/komisja-etyki/orzeczenia-i-opinie/opinia-komisji-etyki-tvp-sa-z-dnia-22072010-w-sprawie-udzialu-pauliny-smaszczkurzajewskiej-w-kampanii-firmy-claudio-canziano/2158683, stan na dzień 9.04.2013 r.
 37. Orzeczenia i opinie Komisji Etyki TVP S.A., http://www.tvp.pl/o-tvp/komisja-etyki/orzeczenia-i-opinie, stan na dzień 6.04.2013 r.
 38. Oświadczenie zarządu TVN w sprawie zwolnienia Tomasza Lisa, http://fakty.interia.pl/news-oswiadczenie-zarzadu-tvn,nId,797485#z, stan na dzień 6.04.2013 r.
 39. Piotr Najsztub reklamuje herbatkę, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/65452,piotr-najsztub-reklamuje-herbatke.html, stan na dzień 20.04.2013 r.
 40. Ranking magazynu Forbes „100 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu 2011”, http://www.forbes.pl/rankingi/100-najcenniejszych-gwiazd-polskiego-show-biznesu-2011,17613,1, stan na dzień 6.04.2013 r.
 41. Regulamin Antynagrody „Hiena Roku”, http://www.sdp.pl/Hiena-roku, stan na 6.04.2013 r.
 42. SS, PAP, Dziennikarz – zawód reglamentowany?, http://www.wprost.pl/ar/62596/Dziennikarz-zawod-reglamentowany/, stan na dzień 5.04.2013 r.
 43. Strzeszewski M., Jacy są, a jacy powinni być dziennikarze?, BS/68/2002, Komunikat z badań nr 2692, z 23.04.2002 r., http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_068_02.PDF, stan na dzień 5.04.2013 r.
 44. Sygut T., Redaktor do wynajęcia, „Przegląd” 2004, nr 2, http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/redaktor-do-wynajecia, stan na dzień 6.04.2013 r.
 45. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz. U. 1984, Nr 5, poz. 24, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840050024, stan na dzień 9.04.2013 r.
 46. Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej, http://www.tvp.pl/o-tvp/komisja-etyki/podstrony/zasady-etyki-dziennikarskiej-w-telewizji-polskiej/105746, stan na dzień 5.04.2013 r.
 47. Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A. – informacja, publicystyka, reportaż, dokument, edukacja, http://www.tvp.pl/o-tvp/komisja-etyki/podstrony/zasady-etyki-dziennikarskiej-w-telewizji-polskiej-sa-informacja-publicystyka-reportaz-dokument-edukacja/105729, stan na dzień 5.04.2013 r.