The priorities of the Polish presidency of the Council of the European Union – the circumstances of their selection and implementation

Main Article Content

Beata Przybylska-Maszner
Jarosław Jańczak

Abstrakt

The paper discusses the Polish presidency of the EU Council in terms of its priorities. It analyzes the circumstances of their formulation, selection and implementation. The authors answer the question of what influenced the selection of Poland’s priorities and what selection mechanisms were applied. Additionally, they examine how the national agenda was ‘concealed’ in Community rhetoric. Thus, the analytical part discusses the political and legal path that determined the priorities. The EU agenda, Polish ambitions and the context of the trio is also presented. The paper concludes with the authors’ assessment of the implementation of the priorities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybylska-Maszner, B., & Jańczak, J. (2013). The priorities of the Polish presidency of the Council of the European Union – the circumstances of their selection and implementation. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 31-48. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.3.02
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Betka T. (2011), Komisja chce pogłębienia jednolitego rynku usług [Commission wants to develop a common service market],www.uniaeuropejska.org, 20.03.2011.
 2. Buzek J. (2011), Przesłanie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka na posiedzenie Zgromadzenia Narodowego z okazji rozpoczęcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej [Speach of Jerzy Buzek – the President of The EU Parliament during the session of the Polish Parliament on a day of the beginning the Polish EU Council presidency], July 1, Warszawa.
 3. Dowgielewicz M. (2011a), Korekta priorytetów polskiej prezydencji w UE nie jest konieczna [A correction of the Polish EU presidency’s priorities is not necessary], “Gazeta Prawna”, March 11.
 4. Dowgielewicz M. (2011b), Dowgielewicz podsumowuje polską prezydencję: jesteśmy zadowoleni [Dowgielewicz summarizes Polish presidency: we are satisfied], 27.12, http:/www.europarlament.pap.pl/palio/html.run_Instance=cms_ep.pap.pl&_PageID=1&_menuId=17&_nrDep=29530&_CheckSum=-1300046553, 3.05.2012.
 5. Jańczak J. (2011), Rynek wewnętrzny jako obszar priorytetowy polskiej prezydencji [Internal market as one of the priorities of the Polish presidency], in: Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej [Priorities of the Polish EU Council presidency], eds. Z. Czachór, T. R. Szymczyński,Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań, pp. 113–135.
 6. Jańczak J., Przybylska-Maszner B. (2011), Partnerstwo Wschodnie w ramach polityki wschodniej kluczowym priorytetem polskiej prezydencji [Eastern Partnership within Eastern policy as a key priority of the Polish presidency], in: Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej [Priorities of the Polish EU Council presidency], eds. Z. Czachór, T. R. Szymczyński,Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań, pp. 137–168.
 7. Jańczak J. (2010), Efektywność proponowania i wdrażania Partnerstwa Wschodniego przez Polskę wewnątrz Unii Europejskiej [Effectiveness of tendering and implementing Eastern Partnership vy Poland in the EU], in: Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji [Eastern Partnership. Dimensions of real integration], eds. M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, pp. 85–97.
 8. Jańczak J., Przybylska-Maszner B. (2012), Polen regierte Europa. Das Beispeil Oestliche Partnerschaft, “Welt Trends. Zeitschrift für internationale Politik”, no. 85, pp. 91–98.
 9. Jańczak J. (2011), Polish Presidency of the European Union and the Arab Spring, in: The Arab Spring, ed. B. Przybylska-Maszner, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, pp. 135–146.
 10. Kaczyński P. M. (2011), Polish Council Presidency 2011, Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm.
 11. Kałużyńska M. (2009), Polska prezydencja w Unii Europejskiej – jak pomyślnie zdać europejski egzamin dojrzałości? [Polish EU presidency – how to pass European mature exam?], in: Prezydencja Polski w Unii Europejskiej – 2011 r. [Poland’s EU presidency – 2011], ed. K. Smyk, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, “Biuletyn Analiz”, no. 22, pp. 4–11.
 12. KOM (2010), Note of the Commission to the European Parliament, Council, the Economic and Social European Committee, and Regions Committee – “Program of the Commission for 2011”, 623 final version, vol. 1, Brussels, October 27.
 13. Kucharczyk J., Łada A. (2011), To nie był spokojny rejs: Sześć miesięcy polskiej prezydencji w Radzie UE [It was not a peaceful cruise: six months of the Polish EU Council presidency], “Gazeta Wyborcza”, December 15.
 14. Ministry of the Foreign Affairs (2011), Program of the Polish Presidency of the Council of the European Union. 1 July 2011–31 December 2011, Warsaw.
 15. Niedźwiedzki A. (2013), Przewodnictwo Polski w Radzie UE w 2011 r. Część I – Aspekty prawno-instytucjonalne [Poland’s EU Council presidency in 2011.
 16. Part I – Legal and institutional aspects], http://www.psz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=38773, 1.03.2013.
 17. Niklewicz K. (2013), Pół roku prezydencji w liczbach [Half of the year of presidency in numbers], http://pl2011.eu/content/pol-roku-prezydencji-w-liczbach, 1.03.2013.
 18. Pilecka M. (2009), Postawy prounijne oraz oczekiwania społeczne wobec UE w kontekście przyszłej prezydencji Polski, in: Prezydencja Polski w Unii Europejskiej – 2011 r. [Poland’s EU presidency – 2011], ed. K. Smyk, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, “Biuletyn Analiz”, no. 22, pp. 130–148.
 19. Przybylska-Maszner B. (2011), Polska prezydencja w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania, mechanizm działania, założenia [Polish presidency on Common Security and Defence Policy. Determinants, mechanism of action and assumptions], in: Priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej [Priorities of the Polish EU Council presidency], eds. Z. Czachór, T. R. Szymczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 187–230.
 20. Sasnal P. (2011), Bliski Wschód bliższy niż Wschód: Polska wobec arabskiej wiosny ludów [Middle East closer than East: Poland and Arab Spring], “Polski Przegląd Dyplomatyczny”, no. 1, pp. 9–16.
 21. Sosnowski Ł. (2009), Negocjacje Perspektywy Finansowej na okres po 2013 r. w kontekście polskiej prezydencji w Radzie UE [Negotiations on Financial Perspective after 2013 and Polish EU Council presidency], Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, “Biuletyn Analiz”, no. 22, pp. 63–69.
 22. Tusk D. (2011), Przemówienie premiera Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim, podsumowującym polską prezydencję [Speach of the Prime Minister Donald Tusk in the European Parliament to summarize Polish presidency], http://www.msz.gov.pl/resource/4b0b8e96-105b-4539-87ff-993693a32d3e, 1.03.2013.
 23. Wojna B., Gniazdowski M. (eds.) (2009), Partnerstwo Wschodnie – raport otwarcia [Eastern Partnership – opening report], Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.