The determinants and coordination of the message conveyed through the media by the Polish presidency of the Council of the European Union in 2011 – a political science approach

Main Article Content

Mikołaj J. Tomaszyk

Abstrakt

Although Poland’s presidency of the Council of the European Union concluded almost two years ago, this period of Poland coordinating the work of one of the most significant EU institutions is still the subject of interdisciplinary studies that contribute to the assessment of the new, Lisbon model of European leadership. The paper discusses how the Polish government formulated its communication goals when beginning to prepare for the presidency. How did it define the political message of the presidency? How did it involve citizens in the activities undertaken by the Polish presidency of the EU Council? What domestic and European factors impacted on the evolution of the message of the presidency? How did the priorities of the presidency determine its communication goals? How did this message evolve on account of numerous factors?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomaszyk, M. J. (2013). The determinants and coordination of the message conveyed through the media by the Polish presidency of the Council of the European Union in 2011 – a political science approach. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 49-68. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.3.03
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Dorsch-Jungsberger P. (1995), Nationalbildforschunhg und PR, in: Deutschland in der internationale Kommunikation, ed. W. Mahle, Konstanz, pp. 245–257.
 2. Kucznik M. (1999), Die manipulierte Meinung, Nationale Image Politik und internationale PR, Wien.
 3. Leonard M., Popescu N. (2007), A Power audit of EU-Russia relations, European Council of Foreign Relations.
 4. Nowak B. (2012), Ostatnia prezydencja dużych oczekiwań – refleksje po Prezydencji Polski w Radzie UE [The last presidency of high expectations – comments on Poland’s the EU Council EU presidency], Raporty i Analizy Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa.
 5. Olędzki J. (2001), Komunikowanie w świecie [Communication in the world], Oficyna Wydawnicza Aspra_JR, Warszawa.
 6. Piontek D. (2004), Imagistyka społeczna, czyli marketing polityczny [Social Imagistics, that is political marketing], in: Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne podstawy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego [Mass media in democratic systems. Theoretical background and practical dimension of political communication], ed. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław, pp. 115–127.
 7. Ryniejska-Kiełdanowicz M. (2007), Public relations w okresie kandydowania do Unii Europejskiej [Public relations in a period of standing for the EU], Wrocław.
 8. Szczerski K. (ed.) (2012), Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Założenia, cele i ich realizacja [Effectiveness of the Polish EU presidency. Assumptions, goals and their realization], Księgarnia Akademicka, Kraków.
 9. Szczerski K., Dulak M. (2012), Prezydencja jako projekt [Presidency as a project], in: Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Założenia, cele i ich realizacja [Effectiveness of the Polish EU presidency. Assumptions, goals and their realization], ed. K. Szczerski, Księgarnia Akademicka, Kraków, pp. 19 –35.
 10. Tannous I. (2012), Der Europäische Auswärtige Dienst und die Organisation europäischer Außen- und Entwicklungshilfe: von institutionellen Dissonanzen zur dienstübergreifenden Harmonie?, “Integration”, no. 2, Nomos, Berlin, pp. 257–270.
 11. Tomaszewski J. (2012), Zmiany w polityce bezpieczeństwa USA [Changes in the US security policy], “Bezpieczeństwo Narodowe”, no. III–IV (23–24).
 12. Tomaszyk M., Grosse G. (2012), Sceptyczny entuzjazm [Skeptical enthusiasm], “Perspektywy europejskie”, no. 4(04).
 13. Tomaszyk M. (2012), Polskie przewodnictwo w Radzie UE – próba oceny [Polish EU Council Presidency: an initiatory evaluation], in: Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej [Poland’s the EU Council Presidency], ed. J. Fiszer, Wydawnictwo Naukowe ISP PAN, Warszawa, pp. 207–230.
 14. Wojciechowski P. (2012), Europejska lekcja zarządzania gospodarczego [European lesson of economic management], “Polski Przegląd Dyplomatyczny”, no. 1(8), pp. 19–45.
 15. Jensen M., Nederguard P. (2012), Erfolgreiche Koordination in turbulenten Zeiten, die dänische Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2012, “Integration”, no. 4.
 16. Instytut Marki Polskiej (2011), Marka dla Polski. Idea przewodnia. Rozwój tożsamości narodowej Polski [Brand for Poland. Keynote. Development and Poland’s national identity] Report no. 1.
 17. Centrum Badania Opinii Społecznej (2011), Przed polską prezydencją w Radzie UE [Before Polish the EU Council Presidency], Komunikat z Badań: BS/68/2011, Warszawa.
 18. Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Raport końcowy z przygotowania i sprawowania prezydencji złożony przez Pełnomocnika Rządu, raport przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 kwietnia 2012 r. [Poland’s the EU Council Presidency. Final report], Warszawa, April 2012.
 19. MediaMon (2012), Raport medialny. Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, okres 1.10–31.12.2011 [Media report. Polish EU presidency, period: 1.10–31.12.2011].