The presidency as a task. The image of Poland’s presidency of the Council of the European Union in selected Polish weekly magazines

Main Article Content

Artur Lipiński

Abstrakt

Despite the fact that it is exercised in the interests of the European Union as a whole, the presidency of the Council of the European Union is also an excellent opportunity to promote national interests and a positive image of the country, acting as an ‘amplifier’ of the voice of the state. Particular significance should be ascribed to the European and national media, which can support the positive image of a specific country and its government, but can also undermine such an image. The purpose of this paper is to raise the question of the specific mechanisms of constructing the image of Poland, Europe/European Union and the Polish presidency in the national media. The paper also indicates the mechanisms for building support for the vision of the Polish government, the European Union and the Polish presidency. The theoretical foundations of this article are provided by the analytical categories and concepts developed by critical discourse analysis. The article examines how the media represented individual and collective political actors, attributed specific characteristics to them, and used arguments in favor of a particular vision of Poland, the European Union and the Polish presidency of the EU Council.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lipiński, A. (2013). The presidency as a task. The image of Poland’s presidency of the Council of the European Union in selected Polish weekly magazines. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 207-230. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.3.12
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Albrycht I. (2009), Aspekt promocyjny polskiej prezydencji [Promotion aspect of Polish presidency], in: Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia [EU presidency analyses and experiences], ed. K. Szczerski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Baczyński J. (2011), Czy porwiemy Europę? [Will we abduct Europe?], “Polityka”, July 6.
 3. Bengtsson R., Elgström O., Tallberg J. (2004), Silencer or amplifier? The European Union presidency and the Nordic countries, “Scandinavian Political Studies”, vol. 27, no. 3.
 4. Bobrowska E. (2007), Obrazowanie społeczeństwa w mediach. Analiza radiomaryjnego dyskursu [Media depiction of society. Analysis of the Radio Maryja discourse], Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 5. Czyżewski M. (2006), Dyskursy pro- i antyeuropejskie. Polaryzacja i praca “pośrednicząca” (Zarys problematyki badawczej) [Pro- anti-European discourses. Polarization and, ‘interceding’ work. An outline of research area], in: Europa w polskich dyskursach [Europe in Polish discourses], ed. A. Horolets, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 6. Diez T.,Wiener A. (2004), Introducing the mosaic of integration theory, in: European Integration Theory, eds. A.Wiener, T. Diez, Oxford University Press, Oxford.
 7. Dowgielewicz M. (2011), Trzymajcie kciuki: rozmowa J. Pawlickiego [Keep your fingers crossed], “Wprost”, July 18.
 8. Ericksen E. O., Fossum J. E. (2004), Europe in search of legitimacy: Strategies of legitimation assessed, “International Political Science Review”, vol. 25, no. 4.
 9. Fairclough N., Wodak R. (1997), Critical discourse analysis: An overview, in: Discourse studies: A multidisciplinary introduction, ed. T. van Dijk, Sage, London– Thousand Oaks–New Dehli.
 10. Grzegorczykowa R. (2001), Wprowadzenie do semantyki językoznawczej [Introduction to semantics], PWN, Warszawa.
 11. Horolets A. (2006), Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym [Europe’s images in Polish public discourse], Universitas, Kraków.
 12. Janicki M., Władyka W. (2007), Cień wielkiego brata [A Big Brother’s shadow], Warszawa.
 13. Janion M. (2008), Niesamowita Słowiańszczyzna: fantazmaty literatury [Incredible Slavic: Delusions of literature], Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 14. Kochan M. (2005), Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach [Verbal duel. Techniques in public disputes], Wydawnictwo Znak, Kraków.
 15. Krzemiński A. (2011a), Niemieckie zwątpienie [German doubt], “Polityka”, September 14.
 16. Krzemiński A. (2011b), Rzeczpospolita Europa [Republic Europe], “Polityka”, December 7.
 17. Krzyżanowski M. (2008), Konstrukcja tożsamości narodowych i europejskich w polskim dyskursie politycznym po 1989 roku: analiza dyskursywno-historyczna [National and European identity construction in Polish political discourse after 1989: discursive and historical analysis], in: Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej [Critical analysis of a discourse. Interdisciplinary approach to social communication], eds. A. Duszak, N. Fairclough, Universitas, Kraków, pp. 267–304.
 18. Kucharczyk J. (2012), Więcej Europy w Europie: rozmowa P. Pisery [More Europe in Europe], “Wprost”, January 2.
 19. Lewandowski J. (2011a), Może kryzys nam pomoże: rozmowa J. Żakowskiego [Maybe crisis will help us], “Polityka”, July 6.
 20. Lewandowski J. (2011b), Pod ostrzałem: rozmowa J. Pawlickiego [Under fire], “Wprost”, July 18.
 21. Lis T. (2007), PiS-neyland: felietony publikowane od listopada 2005 do września 2007 [PiS-neyland: columns published between November 2005 and September 2007], Świat Książki, Warszawa.
 22. Łakomski G. (2011), Rok pod żyrandolem [Ayear under chandelier], “Wprost”, June 4.
 23. Materna K. (2011), Wdzięk, masowość, bezpretensjonalność [Grace, mass, and unpretentiousness], “Wprost”, July 11.
 24. Mielnik J. (2012), Do czterech razy sztuka [Fourth time lucky], “Wprost”, January 2.
 25. Młynarski T. (2011), Wyznaczniki efektywności prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w świetle reformy Traktatu Lizbońskiego [Indicators of the EU Council presidency’s effectiveness according to the Lisbon Treaty reform], in: Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria [The EU presidency. Practice and theory], ed. A. Nowak-Far, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 26. Musolff A. (2004), Metaphor and political discourse. Analogical reasoning in debates about Europe, Palgrave, Houndmills–New York.
 27. Oberhuber F., Bärenreuter Ch., Krzyzanowski M., Schönbauer H., Wodak R. (2005), Debating the European Constitution. On representations of Europe/EU in the press, “Journal of Language and Politics”, no. 2.
 28. Ostrowski M. (2012), Razem, gdzie tylko się da [Together, wherever we can], “Polityka”, January 11.
 29. Ostrowski M., Świeboda P. (2011), My, prezydenci [We, the presidents], “Polityka”, June 15.
 30. Page B. I. (1996), The mass media as political actors, “PS: Political Science and Politics”, vol. 29, no. 1.
 31. Paradowska J. (2011a), Karty w tas [Shifting cards], “Polityka”, July 13.
 32. Paradowska J. (2011b), Rok w zawieszeniu [A year in suspension], “Polityka”, December 21.
 33. Pawlicki J. (2012), Prezydencja. Zdany egzamin [Presidency. Passed exam], “Wprost”, January 2.
 34. Piekot T. (2006), Dyskurs polskich wiadomości prasowych [Discourse of Polish press news], Universitas, Kraków.
 35. Reisigl M. (2008), Analyzing political rhetoric, in: Qualitative discourse analysis in social sciences, eds. R.Wodak, M. Krzyżanowski, Palgrave, Houndmills–New York.
 36. Reisigl M., Wodak R. (2001), Discourse and discrimination. Rhetorics of racism and anti-Semitism, Routledge, London–New York.
 37. Richardson J. E. (2007), Analyzing newspapers. An approach from Critical Discourse Analysis, Palgrave, Houndmills–New York.
 38. Środa M. (2011), Średniowiecze w unijnych barwach [The Middle Ages in EU color], “Wprost”, July 4.
 39. Świeboda P. (2011), Unia wymyśla się na nowo [Union is reinventing itself], “Wprost”, September 5.
 40. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (2009), Program przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2009 r. [Program of the Polish EU presidency accepted by the Polish government on January 13, 2009], Warszawa.
 41. Van Leeuwen T. (2008), Discourse and practice. New tools for critical discourse analysis, Oxford University Press, Oxford.
 42. Winiecki J. (2011), Partnerzy od niechcenia [Casual partners], “Polityka”, September 28.
 43. Wodak R. (2008), Introduction: Discourse studies – Important concepts and terms, in: Qualitative discourse analysis in social sciences, eds. R. Wodak, M. Krzyżanowski, Palgrave, Houndmills–New York.
 44. Wojtak M. (2004), Gatunki prasowe [Press genres], Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 45. Zarycki T. (2009), Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych [Periphery. New conceptualizations of relations between center and peripheries], Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 46. Zelizer B. (2009), Journalists as interpretive communities, revisited, in: The Routledge Companion to News and Journalism, ed. S. Allan, Routledge, London–New York.
 47. Zespół “Polityki”, Jak Europa nas skojarzy? [How we will be perceived by Europe?], “Polityka”, June 29.
 48. Żuk G. (2010), Twierdza czy wspólnota? Europa w polskim dyskursie publicznym [Fortress or community? Europe in Polish public discourse], Wydawnictwo UMCS, Lublin.