Naukowa synteza historii politycznej wobec komercjalizacji rynku wydawniczego

Main Article Content

Violetta Julkowska

Abstrakt

The paper presents the phenomenon of academic books on history that mass readers have deemed to be worth reading, thus making them a kind of history bestsellers, when it is rare for academic books written by historians to enjoy mass acclaim. In her analysis, the author emphasizes those features of bestsellers that follow from their publishers’ commercial expectations. The analysis concerns the following books, among others: Europa (Europe) and Bo¿e Igrzysko (God’s Playground) by Norman Davies, Historia OEwiata od 1917 roku (A History of the Modern World from 1917 to the 1980s) by Paul Johnson and Historia Polski 1918–1980 (History of Poland from 1918 to 1980) by Andrzej Alber.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Julkowska, V. (2014). Naukowa synteza historii politycznej wobec komercjalizacji rynku wydawniczego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 101-116. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.1.7
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Albert A. (1991), Najnowsza historia Polski 1918–1980.
 2. Bourdieu P. (2007), Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, Wydawnictwo „Universitas”, Kraków.
 3. Czubaj M. (2005), Kod bestsellera, „Polityka” nr 37.
 4. Davis N. (2004), Boże igrzysko. Historia Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 5. Davies N. (1998), Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków.
 6. Domańska E. (2005), Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 7. Englund P. (2011), Piękno i smutek wojny. Dwadzieścia niezwykłych losów z czasu światowej pożogi, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 8. Escarpit R. (1976), Literatura a społeczeństwo, przeł. J. Lalewicz, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. III, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 9. Filipkowski P. (2010), Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 10. Heck D. (2003), Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 11. Jacyno M. (2009), Przedmowa do polskiego wydania, w: P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa.
 12. Johnson P. (1989), Historia świata od 1917 roku, Wydawnictwo „Wers” z Wrocławia–Wydawnictwo Polonia, Londyn.
 13. Julkowska V. (2010), Historia dla wyobraźni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 14. Julkowska V. (2011), Polski esej historyczny w XIX i XX wieku, cz. I: Szkice historyczne Szajnochy i Kubali – narodziny polskiego eseju historycznego, w: Klio Polska.
 15. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX–XX wieku, t. V, red. A. Wierzbicki, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
 16. Julkowska V. (2012), Polski esej historyczny w XIX i XX wieku, cz. II: Funkcje dwudziestowiecznej eseistyki historycznej, w: Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX–XX wieku, t. VI, red. A. Wierzbicki, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
 17. Kasperowicz R.,Wolicka E. (2005), Biografia, historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna, nowoczesność biografistyki, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 18. Vandendorpe Ch. (2008), Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 19. WrzosekW. (2010), Historia – Kultura – Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 20. Zalejko G. (1988), Biografistyka historyczna – zarys ewolucji gatunku, „Historyka”, t. XVIII.