Globalne problemy współczesności w mediach w Kazachstanie

Main Article Content

Dosan Baymolda

Abstrakt

W artykule Autor poddaje analizie globalne problemy współczesności i ich miejsce w mediach Kazachstanu. Mowa tu między innymi o zapobieganiu wojny, unikaniu zanieczyszczenia środowiska, przezwyciężeniu rosnącej luki w poziomie gospodarczym między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się, a także eliminacji głodu, ubóstwa i analfabetyzmu na świecie. Jego zdaniem Kazachstan, jako równoprawny członek społeczności międzynarodowej, z dużym potencjałem na przyszłość, powinien określić priorytety w wyrażaniu i obronie narodowych interesów osób z Kazachstanu, co powinno mieć odzwierciedlenie w mediach poprzez publikacje wskazujące na rozwój dziennikarstwa, świadomości społecznej, podejmujące tematy związane z aktualnymi i ważnymi dla kraju zagadnieniami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Baymolda, D. (2014). Globalne problemy współczesności w mediach w Kazachstanie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 117-128. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.1.8
Dział
Artykuły