Kampanie profrekwencyjne a postawy Polaków w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego

Main Article Content

Małgorzata Adamik-Szysiak

Abstrakt

The article is a part of the reflections on the meaning of pro-attendance campaigns in the context of the increasing election absence in Poland. The considerations concentrate on the causes of electoral passivity and the steps taken by various entities (on the local, regional, national and international level) to encourage citizens to take part in elections. The period of empirical research includes two previous Polish campaigns preceding the elections to the European Parliament in 2004 and 2009. The theoretical basis of the research is provided by the concept of framing and the theory of rational choice. Special attention is paid to the original elements of communication strategies in the campaigns run by non-governmental organizations, national and international institutions. Additionally, allegations against the politicization of pro-attendance campaigns are discussed. In the light of the research results, the pro-attendance campaign in 2004 was primarily focused on informing potential voters about the voting procedure. Addressed mainly to the younger generation of voters, the campaign from 2009 revealed a qualitative change in the way of approaching and implementing the pro-attendance campaigns (use of the potential of the Internet, organization of actions integrating young voters, civic education combined with entertainment).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Adamik-Szysiak, M. (2014). Kampanie profrekwencyjne a postawy Polaków w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 157-178. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.1.11
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Adamik-Szysiak M. (2012), Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005–2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 2. Bartosik Ł. (2010), Kampanie profrekwencyjne przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2009 roku jako rodzaj marketingu społecznego, w: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 3. Ber (2009), Kto nie głosuje ten z Bydgoszczy!, http://www.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,6645541,Kto_nie_glosuje_ten_z_Bydgoszczy_.html, 20.01.2013.
 4. Centrum Europejskie UW (2013), Glosuje.com.pl – na YouTube, http://www.ce.uw.edu.pl/mobile/aktualnosci-z-ce/pokaz-komunikat,glosuje.com.pl-na-you-tube, 20.01.2013.
 5. Cialdini R. (2002), Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 6. Cybulska A. (2004a), Głosujący i nie głosujący o swych decyzjach w wyborach do Parlamentu Europejskiego – analiza powyborcza, lipiec, BS/114/2004, CBOS, Warszawa.
 7. Cybulska A. (2004b), Wybory do Parlamentu Europejskiego, czerwiec, BS/95/2004, CBOS, Warszawa.
 8. Cybulska A. (2009a), Wybory do Parlamentu Europejskiego, kwiecień, BS/63/2009, CBOS, Warszawa.
 9. Cybulska A. (2009b), Wybory do Parlamentu Europejskiego, maj, BS/82/2009, CBOS, Warszawa.
 10. Czaplicki M. (2004), Pierwsze wybory europejskie w Polsce, ISP, „Analizy i Opinie” 2004, nr 25, http://www.isp.org.pl/files/5594235580912379001159432905.pdf, 20.01.2013.
 11. Dobek-Ostrowska B. (2004), Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 12. Dobek-Ostrowska B. (2011), Nagłośnienie kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. przez dzienniki opiniotwórcze „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”, w: Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, red. B. Dobek-Ostrowska, K. Majdecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 13. Entman R. M. (1993), Framing : Towards Clarification of a Fractured Paradigm, „Journal of Communication” vol. 43, nr 4.
 14. Fundacja im. Stefana Batorego (2009), Finansowanie kampanii wyborczej do Parlamentu
 15. Europejskiego 2009 r. Raport Wstępny, http://www.batory.org.pl/doc/raport_monit_kamp_PE_10062009.pdf, 20.01.2013.
 16. Instytut Spraw Publicznych (2009), Uczestnictwo Polaków w wyborach – postawy wobec nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego, kwiecień, http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Prawa%20i%20Instytucji%20Demokratycznych/UczestnictwoPolakwwobec-PolacywobecnadchodzcychwyborwdoParlamentuEuropejskiego. pdf, 20.01.2013.
 17. Kampania społeczna Zmień kraj. Idź na wybory. Raport o przebiegu kampanii i rekomendacje na przyszłość (2007), red. J. Bełdowski, P. Chylińska, http://www.for.org.pl/upload/File/raporty/Raport_o_Kampanii_Zmien_kraj._Idz_na_wybory_FINAL.pdf, 20.01.2013.
 18. Koalicja na rzecz gromadnego udziału w eurowyborach (2009), www.7czerwca. org.pl, 20.12.2012.
 19. Kolczyński M. (2007), Strategie komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 20. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 21. Łódzki B. (2011), Nagłośnienie kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Analiza zawartości telewizyjnych audycji informacyjnych TVP1, TVN i TV Polsat, w: Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, red. B. Dobek-Ostrowska, K. Majdecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 22. Man (2009), Facebook przyciągnie wyborców do urn?, 20.05.2009, http://www.rp.pl/artykul/301883,308383.html, 20.01.2013.
 23. McCombs M. (2008), Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 24. Mko (2009), Czy prezydent Zaleski będzie chwalił Bydgoszcz?, http://www.torun.gazeta.pl/torun/1,48723,6592201,Czy_prezydent_Zaleski_bedzie_chwalil_Bydgoszcz_.html, 20.01.2013.
 25. MTV (2009), Decydująca faza kampanii frekwencyjnej »Halo Europo, słyszysz mnie?«, http://www.mtv.pl/news/Decyduj-ca-faza-kampanii-frekwencyjnej-8222-Halo-Europo-s-yszysz-mnie-8221-2258959/, 20.01.2013.
 26. Parlament Europejski (2009), Europejski astronauta zachęca do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego z orbity okołoziemskiej, 5.06.2009, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20090603IPR56585&language=PL, 20.01.2013.
 27. PKW (2004), Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004, www.pe2004.pkw.gov.pl, 20.01.2013.
 28. PKW (2009), Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009, www.pe2009.pkw.gov.pl, 20.01.2013.
 29. Piontek D., Hordecki B. (2011), Nagłośnienie kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. przez dzienniki tabloidowe, w: Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, red. B. Dobek-Ostrowska, K. Majdecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 30. Raciborski J. (1997), Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa Polskiego w latach 1989–1995, Scholar, Warszawa.
 31. Roguska B. (2009a), Postrzeganie instytucji unijnych, kwiecień, BS/54/2009, CBOS, Warszawa.
 32. Roguska B. (2009b), Wybory do europarlamentu w powyborczych deklaracjach Polaków, lipiec, BS/110/2009, CBOS, Warszawa.
 33. Rzeplińska R. (2009), www.kandydaci2009.pl – obywatelski monitoring kandydatów do parlamentu Europejskiego, 20.05.2009, http://www.wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/456153.html, 20.01.2013.
 34. Szpunar M. (2010), W stronę nowych mediów, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 35. Wom (2009), Wybory do PE: po łączach do syna; strona Konstantego Dombrowicza przekierowuje na stronę syna, 20.05.2009, http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090520/EUROPARLAMENT/112306088, 20.01.2013.
 36. Wyborca 2.0 (2012), red. D. Batorski i in., ISP, Warszawa.
 37. Wit K. K. (2012), ACTA. Protest internautów – w sieci i w »realu«, 24.01.2012, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/522978,ACTA-Protest-internautow-w-sieci-i-w-realu, 20.01.2013.
 38. »Zmień kraj« zmieniło kraj? (2008), http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie.php?kampania_id=67&action=szczegoly%3E, 20.01.2013