Uczestnictwo Polski w projekcie wspólnej waluty europejskiej. Głos w dyskusji na temat daty wstąpienia do strefy euro oraz korzyści i kosztów z tym związanych

Main Article Content

Maciej Walkowski

Abstrakt

W regularnie publikowanych w Polsce badaniach ośrodków opinii publicznej 2/3 Polaków wyraża lęk lub niechęć do projektu ściślejszej integracji monetarnej w ramach UE, oznaczającej członkostwo naszego kraju w strefie euro w przewidywalnej perspektywie czasowej. Obawy dotyczą rozmaitych kwestii, z zakładanym wzrostem cen na czele, będąc szczególnie potęgowanymi doniesieniami medialnymi na temat bieżącego kryzysu gospodarczego w Europie, jego przyczyn i skutków. Tymczasem zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego Polska ma obowiązek perspektywicznego członkostwa w strefie euro, co z założenia eliminuje konieczność organizowania referendum w tej sprawie. Zadaniem polskiego rządu powinno być więc rzetelne informowanie społeczeństwa o realnych korzyściach i kosztach wynikających z tego tytułu, przebiegu bieżącego kryzysu w strefie euro i całej Unii Europejskiej oraz podjętych działaniach pomocowych i naprawczych. Istotne byłoby też określenie przybliżonego choćby terminu członkostwa w strefie euro i etapowej strateg i realizacji tego celu. Niestety w każdym z tych elementów zauważyć należy duży niedostatek, a przeciętny Polak nadal członkostwo w strefie euro uznaje za wysoce ryzykowne, niepewne czy wręcz szkodliwe. Autor w prezentowanym artykule stara się wypełnić tą lukę, prezentując zalety i mankamenty związane z wejściem Polski do strefy euro oraz dyskusję na temat daty akcesji, dokonując przy tym szczegółowej analizy, oceny i prognozy związanej z tematem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walkowski, M. (2014). Uczestnictwo Polski w projekcie wspólnej waluty europejskiej. Głos w dyskusji na temat daty wstąpienia do strefy euro oraz korzyści i kosztów z tym związanych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 5-28. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.3.1
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Agencja S&P: Recesja eurolandu osiągnęła dno w drugim kwartale 2013 r., woj., PAP, http://wyborcza.biz/Waluty/1,111023,14642672,Agencja_S_P__Recesja_eurolandu_osiagnela_dno_w_drugim.html, 20.09.2013.
 2. April 2014, Euro area unemployment rate at 11.7% (EU28 at 10.4%), Eurostat, newsrelease, euroindicator, 83/2014 – 3 June 2014, http://ec.europa.eu/eurostat/euroindicators, 17.10.2014.
 3. Bezrobocie w UE ciągle rekordowe. 26,6 mln osób bez pracy, lez, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14520176,Bezrobocie_w_UE_ciagle_rekordowe__26_6_mln_osob_bez.html, 30.08.2013.
 4. Bielecki T. (2012), Coraz szybciej do osobnego budżetu strefy euro, http://wyborcza.biz/Waluty/1,111132,12944041,Coraz_szybciej_do_osobnego_budzetu_strefy_euro.html, 29.11.2012.
 5. Bielecki T. (2014), Unia Europejska dwóch prędkości, Euroland nam ucieka, 4 czerwca i co dalej, insert to “Gazeta Wyborcza”, 4.06.2014. CBOS: 64 proc. Polaków przeciw przyjęciu euro, ark, PAP, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,13651945,CBOS__64_proc__Polakow_przeciw_przyjeciu_euro.html, 15.03.2013.
 6. Euro – waluta europejska, Polska 2013–2014 (2012), Komisja Europejska, NBP, Warszawa.
 7. Euro w Polsce. Co się zmieni?, NBP, http//www.nbp.pl/euro, 17.10.2014.
 8. Europejska integracja monetarna (2009), NBP, Warszawa.
 9. Eurostat. Basic figures on the EU, first quarter 2014 (2014), Luxembourg, 21 January 2014, EU.
 10. Eurostat: rosną długi krajów Unii Europejskiej, lez, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14317093,Eurostat__rosna_dlugi_krajow_Unii_Europejskiej.html, 12.09.2013.
 11. Gaśnie entuzjazm polskiego biznesu wobec euro, ms, http://wyborcza.biz/Waluty/1,111132,14033511,Gasnie_entuzjazm_polskiego_biznesu_wobec_euro.html, 4.06.2013.
 12. Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe (2012), ed. P. Krajewski, Warszawa.
 13. Industrial production down by 0.3 % in euro area, Down by 0.2% in EU28, March 2014 compared with February 2014, Eurostat, newsrelease, euroindicator, 75/201 – 14 May 2014, http://ec.europa.eu/eurostat/euroindicators, 17.10.2014.
 14. Jedna waluta dla jednej Europy. Droga do euro, Komisja Europejska, Urząd Publikacji, UE 2013.
 15. Kaźmierczak A., Integracja Polski ze strefą euro-szanse i wyzwania, http/www.nbportal.pl, 10.03.2014.
 16. Kryzys potrwa jeszcze 10 lat – szef Bundesbanku dla “Wall Street Fornal”, anpop, PAP, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,13761482,Kryzys_potrwa_jeszcze_10_lat___szef_Bundesbanku_dla.html, 18.04.2013.
 17. Labour Force Survey, Employment rate for the population aged 20 to 64 in the EU28 down to 68.3% in 2013. Opposite trend for those aged 55 to 64, Eurostat, newsrelease, euroindicator, 80/2014 – 19 May, 2014, http://ec.europa.eu/eurostat/euroindicators. 17.10.2014.
 18. Miklaszewicz S. (2012), Deficyt budżetowy w krajach strefy euro, Warszawa.
 19. Nie tak szybko z tym ożywieniem. Przemysł w strefie euro na minusie, lez, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,14590855,Nie_tak_szybko_z_tym_ozywieniem__Przemysl_w_strefie.html, 12.09.2013.
 20. Ochrymiuk M., Rogut A. (2010), Konwergencja nominalna w strefie euro. Implikacje dla Polski, NBP, Warszawa, July.
 21. Petru R., PWC, Potrzebna spójna strategii rządowej w sprawie przyjęcia euro, http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,13839121,Potrzebna_spojna_strategii_rzadowej_w_sprawie_przyjecia.html, 2.05.2013.
 22. PKB w dół. Czy to dołek recesji w strefie euro? Europa nie kupuje, lez, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14040674,PKB_w_dol__Czy_to_dolek_recesji_w_strefie_euro__Europa.html, 5.06.2013.
 23. Public finances in EMU (2013), EC, European Economy 4, EU. Rada Europejska, Przewodniczący, w kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej.
 24. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, EUCO 120/12, PRESSE 296, PR PCE 102, Bruksela, 26.06.2012.
 25. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro (2004), NBP, Warszawa, February.
 26. Rompuy H. von, President of the European Council in close collaboration with: Barroso J. M., President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, President of the Eurogroup: Towards a Genuine Economic and Monetary union, EN, 5 December 2012.
 27. Rostowski: Nie będzie dramatu, jeśli opóŸnimy wejście do strefy euro, mapi, http://wyborcza.biz/Waluty/1,111132,13799554,Rostowski__Nie_bedzie_dramatu__jesli_opoznimy_wejscie.html, 23.04.2013.
 28. Rozkrut M., NBP, Korzyści z przystąpienia do strefy euro – efekty bezpośrednie, http://www.nbportal.pl/pl/np/euro/korzysci-i-zagrozenia/korzysci-i-zagrozenia/korszysci-bezposrednio, 17.12.2009.
 29. Second estimate for the first quarter of 2014, Euro area GDP up by 0.2%, EU28 up by 0.3% +0.9% and +1.4% respectively compared with the first quarter of 2013, Eurostat, newsrelease, euroindicator, 84/2014 – 4 June 2014, http://ec.europa.eu/eurostat/euroindicators, 17.10.2014.
 30. Strefa euro będzie miała osobny budżet?, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/strefa-euro-bedzie-miala-osobny-budzet,30172,1, 23.09.2012.
 31. The euro: a currency in search of a deeper market, enhanced economic reform and a stronger voice on the world stage, EC Brussels, 12 July 2006, IP/06/976, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications, 17.10.2014.
 32. Trzcińska A. (2013), Europejski Mechanizm Stabilności jako stabilizator w planowanej unii finansowej, NBP, Warszawa.
 33. Van Rompuy proponuje osobny budżet dla strefy euro, http//www.wyborcza.biz, 7.12.2012.
 34. Wajda-Lichy M., Dąbrowski M. (2010), Strategie rozszerzenia strefy euro, Kraków.
 35. Walkowski M. (2010), The Monetary Integration Process in Europe. An Analysis of Potential Threats and Opportunities Connected with the Introduction of the Euro in Poland, in: The Policies and Politics of the European Union, ed. J. Jańczak, Poznań.
 36. Walkowski M. (2012a), Europa w kryzysie: perspektywy gospodarcze Unii Europejskiej do 2020 roku w kontekście problemów rozwojowych państw grupy PIIGS, “Przegląd Politologiczny”, no. 1.
 37. Walkowski M. (2012b), Unia Europejska – rozpad czy powrót do równowagi makroekonomicznej i finansowej? Rozważania na temat kryzysu w strefie euro z perspektywy europejskiej i światowej, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, no. 3.
 38. Walkowski M. (2013), Przyczyny powstania globalnego kryzysu finansowego 2008+. Analiza i porównanie wybranych opinii, “Przegląd Strategiczny”, no. 2.
 39. Walkowski M. (2014), Dylematy Polski związane z potencjalnym uczestnictwem w europejskim projekcie unii bankowej, in: Wielowymiarowość politologii, eds. J. Marszalek-Kawa, A. Chodubski, Toruń.
 40. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej: unia gospodarcza i walutowa oraz euro (2013), Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Unia Europejska, Luksemburg.