Imigracja ukraińska do Polski w okresie kryzysu politycznego na Ukrainie

Main Article Content

Anita Adamyczk

Abstrakt

Artykuł poświęcony został napływie ukraińskich imigrantów do Polski w okresie kryzysu politycznego na Ukrainie w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku. Jego celem było pokazanie, jak konflikt wewnątrz państwa wpływa na wzrost liczby osób szukających pomocy w obcym kraju, i jak państwo sąsiadujące przygotowuje się na napływ uchodźców. Całość otwiera analiza działań polskich władz, Urzędu ds. Cudzoziemców, organizacji pozarządowych na rzecz pomocy Ukraińcom. W artykule skoncentrowano się także na zbadaniu liczby obywateli Ukrainy składających w Polsce wnioski o status uchodźcy w I kwartale 2014 roku w porównaniu do lat poprzednich. Rozważaniu poddano także dane statystyczne dotyczące Ukraińców przebywających legalnie w Polsce do 2013 roku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Adamyczk, A. (2014). Imigracja ukraińska do Polski w okresie kryzysu politycznego na Ukrainie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 29-44. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.3.2
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Adamczyk A. (2012), Społeczno-polityczne implikacje imigracje do Polski w latach 1989–2007, Poznań.
 2. Donald Tusk: ten kryzys może zaważyć na historii Polski i Ukrainy, PAP (2.03.2014), http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Donald-Tusk-ten-kryzys-moze-zawazycna-historii-Polski-i-Ukrainy,wid,16442763,wiadomosc.html?ticaid=112583&_ticrsn=3, 15.03.2014.
 3. Działania UdSC podjęte w związku z wydarzeniami na Ukrainie, http://www.udsc.gov.pl/
 4. Dzialania,UdSC,podjete,w,zwiazku,z,wydarzeniami,na,Ukrainie,2268.html, 5.04.2014.
 5. Garść faktów Ukraina (wg stanu na dzień 1.04.2014 r., godz. 9.00), UdSC, http://www.udsc.gov.pl/Statystyki,229.html, 1.04.2014.
 6. Informacja o abolicji w okresie 01.01.2012–30.06.2013, Urząd ds. Cudzoziemców, 1.04.2014.
 7. Informacja Tygodniowa 8/2014. Zagrożenia – skutki – ocena 17 lutego 2014–23 lutego 2014, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wydział Analiz, http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/RCB-Informacja-o-stwierdzonych-i-prognozowanych-zagro%C5%BCeniach-24-02-2014.pdf, 20.04.2014.
 8. Hofman Y., EuroMajdan (2014), Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów, “Newsletter”, nr 1.
 9. Informacja o działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców w okresie 28.02–6.03.2014 r., http://www.udsc.gov.pl/Zestawienie,tygodniowe,231.html, 20.04.2014.
 10. japan, PAP (2014), W stolicy działa Centrum Informacyjne dla obywateli Ukrainy, http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,15501145,W_stolicy_dziala_Centrum_Informacyjne_dla_obywateli.html, 20.04.2014.
 11. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, cz. III Załączniki funkcjonalne planu głównego (2013), http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/KPZK-cz.3.pdf, 20.04.2014.
 12. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2013), GUS, Warszawa.
 13. Łań M., Centrum informacyjne dla obywateli Ukrainy w Warszawie (2014), http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/centrum-informacyjne-dla-obywateli-ukrainy-w-warszawie, 1.04.2014.
 14. MOM (2013), http://iom.org.ua/ua/pdf/UKR%20FF_F.pdf, s. 4, 1.04.2014.
 15. MSW w sprawie leczenia obywateli Ukrainy w Polsce (12.03.2014), https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11889,MSW-w-sprawie-leczenia-obywateli-Ukrainy-w-Polsce. html, 1.04.2014. Author’s own calculations on the basis of statistics of the Ministry of Labour and Social Policy.
 16. Ocena skutków abolicji dla cudzoziemców z 2003 roku (2012), Wydział Analiz Migracyjnych Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa.
 17. Oczoś-Błądzińska M., Pomoc medyczna obywatelom Ukrainy na Podkarpaciu (24.02.2014), https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/pomoc-medyczna-obywatelom-ukrainy-na-podkarpaciu.html, 15.03.2014.
 18. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych (nr 132) z dnia 12 marca 2014 roku, http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/9D3706F389CB0A70C1257C9E004F1ED5/%24File/0303007.pdf, 15.03.2014.
 19. Pismo Ambasadora Ukrainy Markija Malskyja do Marszalek Sejmu RP Ewy Kopacz z dnia 6 marca 2014 roku, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=63EA366D1A79EA45C1257C93003C8C78, 15.03.2014.
 20. Pismo Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sekretarz Stanu Sławomir Rybicki do Włodzimierz Chróścik Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (29.01.2014),Warszawa, http://www.oirpwarszawa.pl/files/Patronat%20Prezydenta%20RP.pdf, 15.03.2014.
 21. Premier apeluje do wojewodów o gotowość do działań (18.03.2014), http://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Premier_apeluje_do_wojewodow_o_gotowosc_do_dzialan_wideo/idn:11054.html, 20.03.2014.
 22. Różalski J., Zamknęli centrum informacyjne dla Ukraińców. Co teraz? (2014), http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,15551840,Zamkneli_centrum_informacyjne_dla_Ukraincow__Co_teraz_.html, 15.03.2014.
 23. Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za lata 2007–2012.
 24. Sytuacja na polsko-ukraińskim odcinku granicy RP – komunikat (2014), http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/pl/serwis-sg/wydarzenia/na_granicy/sytuacja+na+pol-ukr+gr+rp, 20.04.2014.
 25. Szefowie MSW Grupy Wyszehradzkiej ws. Uchodźców z Ukrainy (25.02.2014), http://wyborcza.pl/1,91446,15524517,Szefowie_MSW_Grupy_Wyszehradzkiej_ws__uchodzcow_z.html, 5.03.2014.
 26. Uciekinierzy z Krymu proszą o azyl w Polsce (21.03.2014), http://www.tvn24.pl/uciekinierzy-z-krymu-prosza-o-azyl-w-polsce,410055,s.html, 20.04.2014.
 27. Ukraińscy uchodźcy w Polsce (27.03.2014), https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11926,Ukrainscy-uchodzcy-w-Polsce.html, 20.04.2014.
 28. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach, Dz. U. 2011, No. 264, item 1573 as amended.
 29. Urząd do Spraw Cudzoziemców gotowy na napływ uchodźców z Ukrainy, PAP (2014), http://wyborcza.pl/1,91446,15491824,Urzad_do_Spraw_Cudzoziemcow_gotowy_na_naplyw_uchodzcow.html.
 30. Urząd ds. Cudzoziemców przygotowuje się na uchodźców z Ukrainy (13.03.2014), http://wyborcza.pl/1,91446,15614928,Urzad_ds__Cudzoziemcow_przygotowuje_sie_na_uchodzcow.html, 20.04.2014.
 31. Wizyta Dyrektora Generalnego UdSC w Białej Podlaskiej (11.03.2014), http://www.udsc.gov.pl/Wizyta,Dyrektora,Generalnego,UdSC,w,Bialej,Podlaskiej,2279.html, 20.04.2014.
 32. Wizyta Kierownictwa UdSC w województwie podkarpackim i lubelskim (2014), http://www.udsc.gov.pl/Wizyta,Kierownictwa,UdSC,w,wojewodztwie,podkarpackim,i,lubelskim,2276.html, 20.04.2014.
 33. Wspólne oświadczenie dotyczące Ukrainy przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej (28.02.2014), Budapeszt, http://orka.sejm.gov.pl/media.nsf/files/ASEA-9GRLFT/%24File/Wsp%C3%B3lne%20o%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20Ukrainy%20przewodnicz%C4%85cych%20parlament%C3%B3w%20pa%C5%84stw%20Grupy%20Wyszehradzkiej.pdf, 28.03.2014.
 34. Wspólne oświadczenie. Spotkanie przewodniczących parlamentów państw V4 (27–28.02.2014), Budapeszt, http://orka.sejm.gov.pl/media.nsf/files/ASEA-9GRL3L/%24File/Wsp%C3%B3lne%20o%C5%9Bwiadczenie%20przewodnicz%C4%85cych%20parlament%C3%B3w%20pa%C5%84stw%20V4.pdf, 28.03.2014.
 35. Wstępne zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2013 roku (2014), http://www.udsc.gov.pl/Zestawienia,roczne,233.html, 15.04.2014.