„On the other side of the border”. The media in strengthening an international dialogue (the Czech-German Journalism Award)

Main Article Content

Paulina Olechowska

Abstrakt

The purpose of this article is to describe the role and significance of the Czech-German Journalism Award in creating a dialogue between journalist circles in both countries (the Czech Republic and the Federal Republic of Germany). Their competition is a tool for developing strategic external communication between the two nations, the aim of which is to strengthen mutual understanding. A structural and qualitative analysis of text was used as the research method, while the mission was to describe the kinds of publishers/broadcasters awarded and characterize the problems discussed in the award-winning works of the two editions of the Award held to date.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Olechowska, P. (2018). „On the other side of the border”. The media in strengthening an international dialogue (the Czech-German Journalism Award). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 157-182. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.3.10
Dział
Articles
Biogram autora

Paulina Olechowska, University of Szczecin

PhD, Assistant Professor at the Department of Media and Communications, Institute of Polish Studies, Cultural Studies and Journalism, Faculty of Language Studies, University of Szczecin. A graduate of political studies and social studies, she completed her doctoral dissertation in political studies at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her research interests comprise international communication with particular emphasis given to transboundary journalism and multi- and inter-cultural aspects of mass media, the history of press and media systems in Poland and globally. She has authored over fifty academic papers on regional and local media, and transboundary journalism. She is also the author of three monographs: Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich [Poland’s accession to the EU in the regional newspapers of Western Lands] (2012), Prasa szkolna: teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego [School newspapers: theory, functions, topics] (2015) and Mosty nad granicą. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997–2015 [Bridges over borders. Polish-German Journalism Prize in 1997–2015] (2017); she has also coedited collective works Ciągłość i zmiana. 70 lat mediów masowych na Pomorzu Zachodnim [Continuation and change. Seventy years of mass media in Western Pomerania] (with J. Kania, 2016) and Pogranicze w mediach. Media na pograniczu [Borderlands in the media. The media in the borderlands] (with E. Pajewska, 2017).

Bibliografia

 1. Anton C. (2015), Die Brücke am Pöhlbach, “Prager Zeitung,” 3.09.2015.
 2. Arndt Ginzel, Martin Kraushaar, Kurzporträt (2017), 27.03.2017, YouTube.com, www.youtube.com/watch?v=LtZ-APE71UM, 6.12.2017.
 3. Becker M., Soergel T. (2015), Kommt ein Dicher in die Kneipe. Oder: Das Petr-Prinzip, 18.10.2015, SWR, https://www.deutschlandfunk.de/tradition-kommt-eindichter-in-die-kneipe-oder-das-petr.1247.de.html?dram:article_id=32789, 6.12.2017.
 4. Berger V. (2016), Cíl: Německo, 14.04.2016, Český rozhlas, https://interaktivni.rozhlas.cz/cil-nemecko, 6.12.2017.
 5. Bucan S. (2016), Journalistenpreis des Zukunftsfonds: Stereotype abbauen und mehr Verständnis schaffen, 9.06.2016, Radio Praha, https://www.radio.cz/de/rubrik/kaleidoskop/journalistenpreis-des-zukunftsfonds-stereotype-abbauen-und-mehrverstaendnisschaffen, 9.10.2017.
 6. Casmir F. (1996), Budowanie trzeciej kultury: zmiana paradygmatu komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, in: Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, eds. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Instytut Kultury, Warszawa.
 7. Die Finalisten des Deutsch-tschechischen Journalistenpreises 2016 sind bekannt (2016), Pressemitteilung, 3. November.
 8. Die Finalisten des Deutsch-tschechischen Journalistenpreises 2017 sind bekannt (2017), Pressemitteilung, 26. September.
 9. Duc Hiên L., Sodomková M., Jensen B. (2017), Yusra plave o život, 7.12.2017,
 10. Český rozhlas Radiožurnál, https://extra.rozhlas.cz/yusra-mardini#58704, 13.05.2018.
 11. Heinderyckx F. (2015), Transnational News Media and the Elusive European Public Sphere, “International Journal of Communication,” no. 9.
 12. Ginzel A., Kraushaar M. (2015), Milliardengrab Autobahn, 14.11.2015, MDR Fernsehen, www.YouTube.com/watch?v=BICNuVKyamY, 6.12.2017.
 13. Hanzlová R. (2018), Tisková zpráva. Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2018, 18.04.2018, Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4603-postoje-ceske-verejnosti-kcizincum-brezen-2018, 18.05.2018.
 14. Hess A., Szymańska A. (2009), Pomost medialny. Rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 15. Hundt M. (2017), Prager Zeitung – Schlussstrich, 28.02.2017, Jan Šinágl, https://www.sinagl.cz/deutsche-texte-sp-173298587/7086-prager-zeitung-schlussstrich.html, 13.05.2018.
 16. Jóskowiak K. (2002), Mass media i kultura w europejskiej współpracy transgranicznej, “Kultura i Społeczeństwo,” no. 1.
 17. Kalin A. (2010), Kultura pogranicza w Internecie – popularyzacje, mediacje i rewizje, in: Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza, eds. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, vol. III, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski.
 18. Kaprálová D. (2015), Alenka v říši divů, aneb má cesta za uprchlíky, 12.12.2015, Česky rozhlas ČRO 2, https://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/alenka-vrisi-divu-aneb-ma-cesta-za-uprchliky--1563004, 13.12.2017.
 19. Kaprálová D. (2016), Lajkujte mně a smrt se vám vyhne, “Reportér,” 1.02.2016.
 20. Kilian Kirchgeßner. Kurzporträt (2017), 20.11.2017, YouTube.com, www.YouTube.com/watch?v=LHRKnGJA1wY, 6.12.2017.
 21. Kirchgeßner K. (2016a), Pfarrer Toufar ist verschwunden, 17.02.2016, Deutschlandfunk, https://www.deutschlandfunk.de/kirchenverfolgung-in-der-kommunistischentschechoslowakei.2540.de.html?dram:article_id=345658, 7.12.2017.
 22. Kirchgeßner K. (2016b), Königin der Früchte, “Reportagen,” 1.07.2016.
 23. Kłoskowska A. (2005), Kultury narodowe u korzeni, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 24. Krzysztofek K. (2003), Pogranicza i multikulturalizm w rozszerzonej Unii, “Studia Europejskie,” no. 1.
 25. Kupková V., Komarevtseva O. (2017), Generace N – Deutschböhme, 13.01.2017, YouTube, www.YouTube.com/watch?v=vCpADy3pV8E, 12.12.2017.
 26. Lâm Duc Hiên, Magdalena Sodomková i Brit Jensen. Kurzporträt (2017), 20.11.2017, YouTube.com, www.YouTube.com/watch?v=ZvUuzpKKyVM, 6.12.2017.
 27. Lange P. (2016), “Prag empfing uns wie Verwandte”. Wie Thomas und Heinrich Mann zu Tschechen wurden, 16.11.2016, Deutschlandradio Kultur, https://www.deutschlandfunkkultur.de/wie-die-manns-tschechen-wurden-prag-empfinguns-wie.976.de.htmldram:article_id=371560, 5.12.2017.
 28. Lindner T. (2017), Sultán v Berlíně, “Respekt,” 10.4.2017.
 29. Lucie Suchá. Kurzporträt (2017), 27.03.2017, YouTube.com, www.YouTube.com/watch?v=56qrh14JufM, 6.12.2017.
 30. Majewski P. M. (2007), Niemcy Sudeccy 1848–1948. Historia pewnego nacjonalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 31. Mikułowski Pomorski J. (2006), Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji, “Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie,” no. 699.
 32. Mikułowski Pomorski J. (2007), Współczesny problem kulturowości i wielokulturowości w komunikowaniu, in: Multikulturalizm w sferze mediów, ed. M. Ratajczak,
 33. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 34. Minaříková K. (2017), Film Generation „N” Deutschböhmen o odsunu obdržel cenu, 3.12.2017, Ústecký deník, https://ustecky.denik.cz/kultura_region/film-generation-n-deutschbohmen-o-odsunu-obdrzel-cenu-20171127.html, 6.12.2017.
 35. Nĕmcová-Tejkalová A., Láb F. (2016), Czech journalists in the 21st century: who are they?, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne,” no. 2.
 36. Ociepka B. (2002), Komunikowanie międzynarodowe, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 37. Ociepka B. (2012), Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego, “Przegląd Strategiczny,” no. 1.
 38. Olechowska P. (2017), „Mosty nad granicą”. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997–2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 39. Pavel Polák. Kurzporträt (2018), 3.01.2018, YouTube.com, www.YouTube.com/watch?v=sOVVzquFP5k, 12.02.2018.
 40. Pesic M. (2007), Rola mediów w informowaniu o różnorodności, in: Multikulturalizm w sferze mediów, ed. M. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 41. Pfetsch B., Adam S., Berkel B. (2006), The Voice of the Media in European Public Sphere. Agenda Setters, Shapers of Conflicts and Bridges of Cross Border Communication, https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=D8683E1809CBCE052A50C60CF9BDC645?doi=10.1.1.462.6156&rep=rep1&type=pdf, 25.04.2017.
 42. Polák P. (2017), Tajemný kořistní fond, 14.02.2017, Česky rozhlas Plus, https://www.deutschtschechischer-journalistenpreis.de/data/f/1/13/6/fileBankOriginal/p1c4dabpl319m29k1g6j1lm34ho3.pdf, 4.12.2017.
 43. Potyrała A. (2015), W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015, “Przegląd Politologiczny,” no. 4.
 44. Purschke T., Büsch H.-J. (2016), Eine besondere Beziehung, 20.11.2016, WDR Fernsehen, www.YouTube.com/watch?v=AWZtUycfbzo&feature=youtu.be, 16.12.2017.
 45. Sakson A. (2013), Stereotyp Polski i Polaków w Niemczech, in: Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne, ed. A. Sakson, Instytut Zachodni, Poznań.
 46. Satzung des Deutsch-Tschechischen Journalistenpreises (2017), https://www.deutsch-tschechischer-journalistenpreis.de/de/preis/satzung/satzung-2017 and http://ceskonemecka-novinarska-cena.cz/cena/statut/, 13.04.2018.
 47. Schultheis S. (2018), own correspondence with the DTZF representative for the organization of the contest for the CGJA, 12.02.2018.
 48. Stasiak-Jazukiewicz E. (2013), Zmiana paradygmatu? Niemiecki system medialny, Wydawnictwo Aspra, Warszawa.
 49. Suchá L. (2016), Oheň, fotbal, Německo, “Reportér”, 16.5.2016.
 50. Szopski M. (2005), Komunikowanie międzykulturowe, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 51. Szymańska A. (2014), Rola mediów w strategicznej komunikacji zewnętrznej państwa – szkic teoretyczny, “Zeszyty Prasoznawcze,” no. 2.
 52. Tomáš Lindner. Kurzporträt (2017), 20.11.2017, YouTube.com, www.YouTube.com/watch?v=tU3LvzZ3WJs, 6.12.2017.
 53. Urbaniak P. (2011), System odpowiedzialności mediów jako przejaw samoregulacyjnych mechanizmów kształtowania rynku medialnego, “Studia Medioznawcze,” no. 2.
 54. Vojtěch Berger. Kurzporträt (2017), 4.12.2017, YouTube, www.YouTube.com/watch?v=t7CYdpyS9WI, 13.04.2018.