Stosunki polsko-niemieckie i europejskie kryzysy

Main Article Content

Krzysztof Malinowski

Abstrakt

Stosunki polsko-niemieckie charakteryzuje dobra współpraca. Dysponują one wysokim potencjałem kooperacji i mogłyby się stać się jeszcze bliższe. Kryzys w strefie euro zwłaszcza w okresie polskiej prezydencji w UE zbliżył Warszawę i Berlin. Jednak obecny konflikt z Rosja przyniósł komplikacje. Paradoksalnie może on przyczynić się do lepszego zrozumienia przez Niemcy polskich oczekiwań w zakresie polityki bezpieczeństwa. Z polskiego punktu widzenia partnerstwo z Niemcami podlega obecnie ważnemu sprawdzianowi w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemcy starają się wyjść naprzeciw polskim postulatom, angażując się w tworzenie szpicy NATO i zacieśnianie kontaktów wojskowych. Stosunki polsko - niemieckie jeszcze długo będą uwarunkowane charakterem niemieckiego przywództwa i nie do końca zdefiniowaną rolą Polski w UE.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Malinowski, K. (2019). Stosunki polsko-niemieckie i europejskie kryzysy. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 35-52. https://doi.org/10.14746/ssp.2015.2.2
Dział
Artykuły
Biogram autora

Krzysztof Malinowski, Instytut Zachodni, Uniwersytet Szczeciński

prof. nadzw. dr hab. (Uniwersytet Szczeciński); prof. nadzw. dr hab. (Instytut Zachodni); politolog, zainteresowania badawcze: stosunki polsko-niemieckie i polityka zagraniczna Niemiec; główne publikacje: Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982-1991, Poznań 1997; (red.) Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i Niemczech, Poznań 2003; Nauka i polityka zagraniczna. Dyskurs o roli międzynarodowej Niemiec (1990-2005), Poznań 2007; Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa, Poznań 2009.

Bibliografia

 1. Bulmer S., Paterson W. E. (2013), Germany as theEU’s reluctant hegemon? Ofeconomic strength and political constraints, „Journal of European Public Policy”, vol. 20, Issue 10.
 2. Buras P., Nowak B., Dzieszkowska A., Trojanowski J. (2013), Deutschland - Polen: eine Partnerschaft fu r Europa? Interessen, Elitenmeinungen, Zukunftsperspektiven, Warschau, http://www.kas.de/wf/doc/kas_33540-1522-1-30.pdf?130523162239.
 3. Buras P. (2013), The EU’ Silent Revolution, „Policy B rief’, ECFR, September.
 4. Buras P. (2014), Die ukrainische Krise, diepolnische Aufienpolitik und die deutsch-polnischen Beziehungen, „Polen-Analysen”, nr 146, 3.06.2014.
 5. Buras P. (2014), Has Germany sidelined Poland in Ukraine crisis negotiations? 27‘h August 2014, ECFR, http://www.ecfr.eu/article/commentary_has_germany_sidelined_poland_in_ukraine_crisis_negotiations301.
 6. Busse N. (2014), Nato-Russland-Grundakte. Eine Absichtserklarung - mehr nicht, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 4.09.2014.
 7. „Deutschlands Zukunft gestalten”. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD (2013), 18. Legislaturperiode.
 8. Erler G. (wywiad) (2014), Rosja bardzo nas rozczarowała, „Gazeta Wyborcza”, 9.12.2014.
 9. Cichocki M. A. (2012), System Europa, w: Europejski ład gospodarczy w 2020 roku, Instytut Sobieskiego, Warszawa.
 10. Cichocki M. A. (2014), Bój o wiarygodność Niemiec, „Rzeczpospolita”, 14.10.2014.
 11. Formuszewicz R. (2011), Poland’s Policy towards Germany. Yearbook o f Polish Foreign Policy 2010, Warszawa, s. 94-114.
 12. Formuszewicz, R. (2013), Polish-German Relations: Good, Better, Sidelined, „IP Journal”, 31.01.2013, https://ip-journal.dgap.org/en/ip-journal/topics/polish-german-relations-good-better-sidelined.
 13. Gromadzki G. (2014), Polska wobec kryzysu ukraińskiego, „Biuletyn Niemiecki”, nr 46, 30.04.2014.
 14. Janning J. (2013), Poland, Germany and theFuture ofEurope. Issues and Opportunities of Polish-German Relations, „Discussions on the Future of Europe”, 12-13 December 2013, Stiftung fur deutsch-polnische Zusammenarbeit, http://fwpn.org.pl/assets/Aktualnosci/2013/2013_12_12_Discussions_Future_of_Europe/Poland-Germany-Europe_Policy_Paper.pdf.
 15. Jungholt Th., Szyndzielorz J. (2014), Polen ist besorgt uber die Schwache der Bundeswehr, „Die Welt”, 30.10.2014.
 16. Komorowski B. (2014), Rede von Polens Staatsprasident Bronisław Komorowski bei der Gedenkfeier „75 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg” (Polnisch),
 17. http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw37_gedenkstunde_komorowski/297050.
 18. Kuźniar R. (2014), Newport: The Summit marked with important anniversaries, „Rzeczpospolita”, 27.08.2014, http://www.rp.pl/artykul/1136289.htmr?print=tak&p=0.
 19. Lorenz W. (2011), Wspólne plany Polski i Niemiec, „Rzeczpospolita”, 21.06.2011.
 20. Łada A. (2013), Floskeln oder Fakten? Das Programm der deutsch-polnischen Zusammenarbeit auf dem Prufstand. Instytut Spraw Publicznych, Warschau 2013, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1579597067.pdf.
 21. Malinowski K. (2013), Poland and Germany in the European Union: Cooperation Opportunities and Barriers, „Przegląd Zachodni. Journal of the Institute for Western Affairs”, nr I, s. 85-98.
 22. Malinowski K. (2014), Stanowisko Niemiec wobec konfliktu na Ukrainie i implikacje dla Polski, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 175, 18.12.2014.
 23. Mazur Z. (2013), Polish political elites on thefuture o f the European Union, „Bulletin. Institute for Western Affairs”, nr 154, 18.12.2013.
 24. Osica O. (Interview fur das Polnische Radio), Dyrektor OSW Olaf Osica: najgorszą rzeczą je st strach przed Rosją, http://www.polskieradio.pl/5/3990/Artykul/ 1316967,Dyrektor-OSW-Olaf-Osica-najgorsza-rzecza-jest-strach-przed-Rosja.
 25. Paterson W. (2010), Does Germany still have an European Vocation?, „German Politics”, no. 1.
 26. PiSproponuje narodową debatę europejską (2013), „Rzeczpospolita”, 23.01.2013.
 27. Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, http://www.warschau.diplo.de/contentblob/3198180/Daten/1391450/Projektliste_dl.pdf.
 28. Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel bei den Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Versohnungsmesse am 20. November 2014 in Kreisau, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung.
 29. Schuller K. (2011), Nie waren sie so eng wie heute, „FAZ”, 22.06.2011.
 30. Schweiger Chr. (2014), Poland, Variable Geometry and the Enlarged European Union, „Europe-Asia Studies”, vol. 66, no. 3, May.
 31. Sikorski R. (2008), „Polska - Niemcy. Partnerstwo dla Europy”. Wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego w Instytucie Zachodnim w Poznaniu 26 czerwca 2008 roku, „Przegląd Zachodni”, nr 3.
 32. Sikorski R. (2011), Ifear Germany ’spowerless than her inactivity, „Financial Times”, November 28.
 33. Szpunar M. (2012), Czym jest Traktat fiskalny, „Gazeta Wyborcza”, 7.04.2012.
 34. Tusk D. (2007), 2. posiedzenie Sejmu w dniu 23 listopada 2007 r. Porządek dzienny.
 35. Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsfW6372FE4B9619C127C125739D0053E245/$file/2_a_ksiazka.pdf.
 36. „Wachstum, Bildung, Zusammenhalt”. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP (2009), 17. Legislaturperiode.
 37. Wspólna Deklaracja Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy: Sąsiedzi i partnerzy, http://www.warschau.diplo.de/contentblob/3198178/Daten/1391448/GemeinsameErklaerung_dl.pdf.
 38. Zalewski P. (2014), Niemiecka bomba podfundamentem Europy, „Gazeta Wyborcza”, 4.09.2014.