Środkowoeuropejska koalicja niechętnych wobec kryzysu migracyjnego 2015–2016

Main Article Content

Anna Potyrała

Abstrakt

Presja migracyjna, jakiej państwa członkowskie Unii Europejskiej doświadczają od początków 2015 r. skutkuje pogłębiającymi się różnicami w podejściu do problemu imigrantów, dotyczącymi zwłaszcza tzw. systemu kwotowego uzgodnionego we wrześniu 2015 r. Niniejszy artykuł prezentuje argumenty państw Europy Środkowo-Wschodniej uzasadniających konieczność odejścia od nieograniczonego przyjmowania imigrantów, a także ukazuje podjętą przez te państwa aktywność polityczną i prawną.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Potyrała, A. (2019). Środkowoeuropejska koalicja niechętnych wobec kryzysu migracyjnego 2015–2016. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 25-50. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.1.2
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Annexes accompanying the Proposal for a Council decision establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy, Greece, Hungary, COM (2015) 451 final, 9.09.2015, Brussels 2015.
 2. Annexes to the Proposal for a Council decision establishing provisional relocation measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece, COM (2015) 286 final, 27.05.2015, Brussels 2015.
 3. Annual Risk Analysis 2013 (2013), FRONTEX, Warsaw.
 4. Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: 2014 (2015), EUROSTAT, Population and social conditions – Data in focus, Brussels.
 5. Bielecki J. (2015), Merkel dzieli się uchodźcami, „Rzeczpospolita”, nr 202, 31.08.2015.
 6. Byrne A. (2015), Orban basks in EU’s migrant struggle, „Financial Times”, 16.12.2015, http://www.ft.com/cms/s, 20.01.2016.
 7. Cameron R. (2015), Migrant crisis: Why Central Europe resists refugee quota, BBC News, 22.09.2015, http://www.bbc.co/news/world-europe, 3.10.2015.
 8. Carrel P., Muller R. (2015), Czech PM says Germany encouraged illegal immigration, his Twitter account hacked, BBC News, 23.12.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe, 15.01.2016.
 9. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A European Agenda on Migration (2015a), COM (2015) 240 final, 13.05.2015, Brussels.
 10. Communication to the European Parliament, the European Council and the Council. Managing the refugee crisis: immediate operational, budgetary and legal measures under the European Agenda on Migration (2015b), COM (2015) 490 final, 23.09.2015, Brussels.
 11. Council approves more money to tackle refugee crisis (2015), Press Release, 8.10.2015, http://concilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/10/08, 10.10.2015.
 12. Czarnecki M. (2015), Europa granicami podzielona?, „Gazeta Wyborcza”, nr 200, 28.08.2015.
 13. Czech PM says EU needs ‘real solution’ to migrant crisis (2015), „Reuters”, 17.09.2015, http://reuters.com/article/2015/09/17, 6.10.2015.
 14. Czech PM: Europe cannot escape migration crisis (2015), „Prague Daily Monitor”, 25.08.2015, http://praguemonitor.com/2015/08/25, 6.10.2015.
 15. Decyzja Rady (UE) 2015/1523 z 14 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji, Dz. U. UE L 239, 15.09.2015.
 16. Decyzja Rady (UE) 2015/1601 z 22 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji, Dz. U. UE L 248, 24.09.2015.
 17. Elgot J. (2015), Austria defends border check amid migration crisis, „The Guardian”, 31.08.2015.
 18. EU calls emergency immigration summit (2015), „The Telegraph”, 31.08.2015, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe, 3.10.2015.
 19. Europe migrant crisis: Austria, Slovakia introduce border checks after German move to control flow (2015), ABC News, 14.09.2015, http://www.abc.net.au/news/2015-09-14, 4.10.2015.
 20. EU-Turkey joint action plan (2015), European Commission – Fact Sheet, Brussels, 15.10.2015.
 21. Ewa Kopacz o kryzysie imigracyjnym UE: nie godzimy się na automatyzm ws. kwot (2015), 14.09.2015, http://www.premier.gov.pl/multimedia/wideo, 3.10.2015.
 22. Exposé premier Beaty Szydło 18.11.2015 – stenogram (2015), http://www.premier.gov.pl/expose-premier-beaty-szydlo-stenogram.html, 15.01.2016.
 23. Feher M., Thomas A. (2015), Austria Toughens Controls Amid European Migrant Crisis, „The Wall Street Journal”, 31.08.2015.
 24. Franco A. (2011), EU moots new Schengen rules, http://www.swissinfo.ch, 25.10.2014.
 25. Gawina M. (2015), Premier: Przyjmiemy tylu uchodźców, na ilu nas stać, „Głos Koszaliński.
 26. Dziennik Pomorza”, nr 216, 16.09.2015. Gersz A. (2015), Uchodźcy walczą z policją i zaporami, „Głos Koszaliński. Dziennik
 27. Pomorza”, nr 218, 18.09.2015.
 28. Haraszti M. (2015), Behind Viktor Orbán’s War on Refugees in Hungary, „The World Post”, 9.08.2015, http://www.huffingtonpost.com/miklosz-haraszti/viktor, 4.10.2015.
 29. Higgins A. (2015), Hungary’s Migrant Stance, Once Denounced, Gains Some Acceptance, „The New York Times”, 20.12.2015.
 30. Holehouse M., Swinford S. (2016), Greece faces being sealed off from Europe to stop migrant flow in move that creates ‘cementary of souls’, „The Telegraph”, 25.01.2016, 27.01.2016.
 31. Hungary PM Orban: Europe borders threatened by migrants (2015), BBC News, 21.09.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe, 3.10.2015.
 32. Jamieson A. (2015), Refugee Crisis: Czech Republic Rejects Migrant Quotas Ahead of Ministers’ Meeting, NBC News, 22.09.2015, http://worldnews.nbcnews.com/_news/2015/09/22, 3.10.2015.
 33. Joint Communication to the European Parliament and the Council. Addressing the Refugee Crisis in Europe: The Role of EU External Action (2015), JOIN (2015) 40 final, 9.09.2015, Brussels.
 34. Kelemen R. D. (2015), Europe’s Hungary Problem, „Foreign Affairs”, 20.09.2015. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady (2015), COM (201) 510 final, 14.10.2015, Bruksela.
 35. Konwencja dotycząca status uchodźców, Genewa 1951, Dz. U. 1991 Nr 517, poz. 119.
 36. Migrant crisis: EU ministers approve disputed quota plan (2015), BBC News, 22.09.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe, 3.10.2015.
 37. Migrant crisis: France Valls warns on refugee numbers (2015), BBC News, 25.11.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe, 18.01.2016.
 38. Migrant crisis: Hungary challenges EU quota plan in court (2015), BBC News, 3.12.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe, 15.01.2016.
 39. Migrant crisis: Migration to Europe explained in graphics (2015), BBC World, 22.12.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe, 15.01.2016.
 40. Nolan D. (2015), Refugee crisis: EU divided as Hungary attacks migrant quota as ‘unrealisable and nonsense’, „The Telegraph”, 23.09.2015.
 41. Politycy o uchodźcach (2015), „Wprost”, 18.11.2015, http://www.wprost.pl/ar/525455, 18.01.2016.
 42. Pomorski M. (2015), Dżihadyści mogą być w fali uchodźców, „Głos Koszaliński. Dziennik Pomorza”, nr 216, 16.09.2015.
 43. Pop V., Norman L., Fidler S. (2015), EU Leaders Agree to Modest Measures for Handling Growing Migrant Crisis, „The Wall Street Journal”, 23.09.2015.
 44. Potyrała A. (2015), Implications of the Arab Spring for the EU Immigration Policy, w: Relations between the European Union and Egypt after 2011: Determinants, Areas of Cooperation and Prospects, eds. A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski, Berlin.
 45. Potyrała A. (2005), Współczesne uchodźstwo. Próby rozwiązania międzynarodowego problemu, Poznań.
 46. Program polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 1 lipca 2011–31 grudnia 2011 (2011), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa.
 47. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Regulation (EC) No. 2007/2004, Regulation (EC) No. 863/2007 and Council Decision 2005/267/EC (2015), COM (2015) 671 final, 15.12.2015, Strasbourg.
 48. Public opinion in the European Union, First results (2015), Standard Eurobarometer 84, December 2015, Brussels.
 49. Rząd o uchodźcach podczas nadzwyczajnej debaty w Sejmie (2015), http://www.premier.gov.pl/multimedia/wideo, 3.10.2015.
 50. Sikorski K. (2015), Węgry uderzą nowym prawem w uchodźców, „Głos Koszaliński. Dziennik Pomorza”, nr 214, 14.09.2015.
 51. Special meeting of the European Council, 23 April 2015 – Statement (2015), http://concilium.europa.eu/en/press/press-release, 30.04.2015.
 52. Stone J. (2015), Syrian refugees should be trained into an army to fight ISIS, Poland’s foreign minister says, „The Independent”, 16.11.2015.
 53. Szydło o uchodźcach: Priorytetem bezpieczeństwo, „Rzeczpospolita”, 16.11.2015.
 54. Thorpe N. (2015), Migrants crisis: Hungary’s Orban urges EU rethink, BBC News, 22.09.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe, 11.12.2015.
 55. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2008), Dz. U. UE C 115, tom 51, 9.05.2008.
 56. Update No. 1 on the Humanitarian Situation in Libya and in the Neighbouring Countries (2011), http://www.unhcr.org, 5.06.2015.
 57. Update No. 26 on the Humanitarian Situation in Libya and in the Neighbouring Countries (2011), http://www.unhcr.org, 5.06.2015.
 58. Update No. 8 on the Humanitarian Situation in Libya and in the Neighbouring Countries (2011), http://www.unhcr.org, 5.06.2015.
 59. Waszczykowski: stwórzmy wojsko z syryjskich uchodźców. Polska armia nie pojedzie do Syrii (2015), „Wprost”, 15.11.2015, http://www.wprost.pl/ar/525115, 15.01.2016.
 60. Wystąpienie premier Ewy Kopacz (2015), 20.09.2015, http://www.premier.gov.pl/multimedia/wideo, 3.10.2015.
 61. Zalan E. (2015), Hungary to challenge refugee quotas in EU court, „EU Observer”, 18.11.2015.