Personalizacja polityki w świetle wyników badania opinii publicznej. Przegląd wybranych badań

Main Article Content

Paweł Antkowiak
Łukasz Scheffs

Abstrakt

W demokracjach parlamentarnych, uwidoczniła się tendencja do pokazywania polityki w bardziej spersonalizowany sposób. O ile taki proces faktycznie ma miejsc, o tyle kryteria w oparciu o które wyborcy podejmują decyzje dotyczące głosowania nie sąjasne. Można bowiem przypuszczać, że wyborcy bardziej podatni na proces personalizacji będą podejmować decyzję w oparciu o kryteria związane z opinią na temat niepolitycznych cech danego przywódcy. Czy pewnym jest jednak, że na podstawie powierzchownej oceny imagu lidera dokonają właściwego wyboru? Czy głosując uwzględnią także bardziej racjonalne kryteria, takie choćbyjak: kompetencje do rozwiązywania ważnych problemów, czy zdolności przywódcze?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Antkowiak, P., & Scheffs, Łukasz. (2019). Personalizacja polityki w świetle wyników badania opinii publicznej. Przegląd wybranych badań. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 201-218. https://doi.org/10.14746/ssp.2015.2.11
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Paweł Antkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

adiunkt w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Fundacji UAM. Jego zainteresowania naukowe dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego, polityki lokalnej oraz polityki regionalnej Unii Europejskiej.

Łukasz Scheffs, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor, adiunkt w Zakładzie Marketingu Politycznego i Socjotechniki. Stypendysta Fundacji UAM. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki marketingu politycznego, nowych mediów oraz różnych wymiarów kolektywizmu i indywidualizmu.

Bibliografia

 1. Aumer V. (2010), Jednoczące znaczenie przywódcy, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 11.
 2. Boguszewski R. (2007), Społeczny wizerunek posła, Komunikat z badań, BS/180/2007, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=3837, 21.04.2015.
 3. Braud P. (1995), Rozkosze demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. BrennerM. (2010), Zjawisko personalizacji politycznej, „Studia Politologiczne”, vol. 16.
 5. Cichosz M. (2005), Wizerunek lidera politycznego, w: Marketing polityczny. Wposzukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Dom Wydawniczy „Duet”, Toruń.
 6. Cybulska A. (1999a), Społeczny wizerunek premiera Jerzego Buzka, Komunikat z badań, BS/3/3/99, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=2057, 21.04.2015.
 7. Cybulska A. (1999b), Społeczny wizerunek prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Komunikat z badań, BS/17/99, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=2071, 21.04.2015.
 8. Cybulska A. (2002), Społeczny wizerunek premiera Leszka Millera, Komunikat z badań, BS/101/2002, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=2725, 21.04.2015.
 9. Cybulska A. (2003), Wizerunek premiera Leszka Millera, Komunikat z badań, BS/137/2003, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=2983, 21.04.2015.
 10. Cybulska A. (2006), Społeczny wizerunek premiera Kazimierza Marcinkiewicza, Komunikat z badań, BS/79/2006, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=3536, 21.04.2015.
 11. Cybulska A. (2008), Społeczny wizerunek premiera Donalda Tuska, Komunikat z badań, BS/91/2008, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=3944, 21.04.2015.
 12. Cybulska A. (2011a), Liderzy partyjni a poparcie dla partii politycznych, Komunikat z badań, BS/40/2011, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4452, 21.04.2015.
 13. Cybulska A. (2011b), Portret Donalda Tuska po ponad trzech latach sprawowania urzędu premiera, Komunikat z badań, BS/83/2011, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/ details.asp?q=a1&id=4495, 21.04.2015.
 14. Cwalina W., Falkowski A. (2006), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 15. Czajkowski W. (2005), Zachowania publiczne i wizerunek polityka - skuteczność w odbiorze społecznym, „Państwo i Społeczeństwo”, nr 4.
 16. Dobek B. (1985), Uwarunkowania przywództwa politycznego, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 17. Dobek-Ostrowska B. (2005), Nowe strategie komunikacyjne aktorów politycznych, „Zeszyty Politologiczne”, z. 5.
 18. Dobek-Ostrowska B. (2007), Komunikowanie polityczne i publiczne: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Falkowski A. (2003), Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 20. Gajda J. (1981), Przyczynek do problematyki przywództwa politycznego, „Studia Nauk Politycznych”, nr 3.
 21. Gasparski W. (2008), Nie wizerunek, lecz renoma, „Prakseologia”, nr 148.
 22. Hayes D. (2009), Has Television Personalized VotingBehavior?, „Political Behavior”, vol. 31.
 23. Holly R. (1981), Funkcjonalne teorie przywództwa. Typologia przywództwa, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 24. Homans G. C. (1975), Pozycja przywódcy, w: Elementy teorii socjologicznych. Materiał z dziejów współczesnej socjologii zachodniej, wyboru dokonali W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 25. Isotalus P., Almonkari P. (2011), Trends o f Political Communication and Political Leadership. Perspectives o f Finnish Media and Party Leaders, Paper presented at 61st Political Studies Association Annual Conference „Transforming Politics: New Synergies” 19-21 April, London, http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2011/924456.pdf, 12.06.2014.
 26. Jedliński K. (2002), Autoprezentacja w marketingu politycznym, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, t. 1.
 27. Jeziński M. (2008), Bogowie i demony. Fenomen przywództwa a marketing polityczny, w: Gra w przywództwo - jak zdobyć i utrzymać władzę, red. B. Szklarski, Collegium Civitas Press, Warszawa.
 28. Kapciak A. (2000), Wposzukiwaniu stylu komunikacji politycznej, w: Kultura narodowa i polityka, red. J. Kruczewska, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 29. Kasińska-Metryka A. (2006), Środki oddziaływania reklamy w kampaniach wyborczych, „Studia Wyborcze”, t. 2.
 30. Kasińska-Metryka A. (2005), Wizerunek polityczny - tworzenie, oddziaływanie, skuteczność. Analiza na podstawie współczesnej sceny politycznej, „Państwo i Społeczeństwo”, nr 2.
 31. Kolczyński M. (2003), Wpływ metod marketingowych na transformację kultury politycznej, „Psychologia”, z. X.
 32. Komorowska K. A. (2000), Poparcie dla partii politycznych oraz zaufanie do ich liderów w poszczególnych województwach, Komunikat z badań, BS/140/2000, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=2397, 21.04.2015.
 33. Korosényi A. (2005), Political Representation in Leader Democracy, Paper prepared for the workshop on „Political Representation”, ECPR Joint Sessions, http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/edinburgh/ws14/korosenyi.pdf, 12.06.2014.
 34. Kriesi H. (2010), Personalization o f national election campaigns, Paper prepared for the 60 Political Studies Association Annual Conference, 29 March-1 April 2010, EdinburghUK, http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2010/13791168.pdf, 12.06.2014.
 35. Kubala K. (2003), O możliwościach rozumienia estetyzacjipolityki. Przypadek Polski, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 36. McGraw K. M. (2008), Wizerunki polityczne: tworzenie i sterowanie, w: Psychologia polityczna, red. D. O. Sears, L. Huddy, R. Jervis, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 37. Miciński J. (2003), Wybory wizerunków, czyli o różnych strategiach w warszawskiej kampanii prezydenckiej, „Kultura Popularna”, nr 2.
 38. Mońko M. (2006), Styliści, wizażyści, szarlatani... i politycy, „Odra”, nr 6.
 39. Mughan A. (2000), Media and the Presidentialization o f Parliamentary Elections, Palgrave MacMillan, Hampshire.
 40. Ogonowska A. (2003), Obrazy polityki. Polityka obrazu, „Kultura Popularna”, nr 2. Partie polityczne - ich poparcie i społeczny image (1993), Komunikat z badań, BS/65/53/93, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=1004, 21.04.2015.
 41. Pawełczyk P. (2010), Osobowość jako źródło władzy w warunkach demokracji masowej, w: Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, red. P. Dudek, M. Kusia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 42. Piszczatowska M. (2005), Społeczny wizerunek Marka Belki, Komunikat z badań, BS/47/2005, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=3297, 21.04.2015.
 43. Portrety liderów opozycji (1997), Komunikat z badań, BS/52/52/97, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=1752, 21.04.2015.
 44. Rahat G., Sheafer T. (2007), The Personalization(s) o f Politics: Israel, 1949-2003, „Political Communication”, vol. 24.
 45. Roguska B. (2010), Ocena działań władz państwowych i wizerunek klasy politycznej po smoleńskiej katastrofie, Komunikat z badań, BS/73/2010, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2010.php, 21.04.2015.
 46. Roguska B. (2011), Wizerunki liderów partyjnych, Komunikat z badań, BS/114/2011, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2011.php, 21.04.2015.
 47. Scheffs Ł. (2012), Proces personalizacji polityki, w: Komunikowanie społeczne w badaniach młodych naukowców, red. J. Karwat, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań
 48. Sielski J. L. (2011), Liderzy partyjni we współczesnych polskich partiach politycznych, w: Partie i systemy partyjne III RP, red. K. Kowalczyk, Dom Wydawniczy „Duet”, Toruń.
 49. Społeczny obraz Sejmu RP II kadencji oraz wizerunek jego posłów (1996), Komunikat z badań, BS/128/126/96, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=1631, 21.04.2015.
 50. Społeczne wizerunki partii i ugrupowań politycznych (1996), Komunikat z badań, BS/130/128/96, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_1996.php, 21.04.2015.
 51. Społeczny wizerunek premiera Włodzimierza Cimoszewicza (1996), Komunikat z badań, BS/77/76/96, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=1581, 21.04.2015.
 52. Społeczny wizerunek sejmu (1993), Komunikat z badań, BS/21/17/93, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=0967, 21.04.2015.
 53. Szymanek J. (2011), System rządów premierowskich jako nowy typ systemu rządów: «casus» Wielkiej Brytanii, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.
 54. Strzeszewski M. (2001), Społeczny wizerunek polityków na początku roku, Komunikat z badań, BS/13/2001, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=2457, 21.04.2015.
 55. UlickaG. (1992), Demokracje zachodnie. Zasady, wartości, wizje, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 56. Winter D. G. (2008), Osobowość a zachowania polityczne, w: Psychologia polityczna, red. D. O. Sears, L. Huudy, R. Jervis, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 57. Zacłona T. (2006), Wybrane aspekty psychologiczne kształtowania wizerunku polityka, „Krakowskie Studia Małopolskie”, nr 10.