Zjawisko reelekcji prezydenta miasta w świetle wyników badań exit poll z wyborów samorządowych w Bielsku-Białej

Main Article Content

Łukasz Kubisz-Muła

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie uwarunkowań reelekcji prezydenta miasta za pomocą badań sondażowych typu exit poll zrealizowanych w dniu elekcji samorządowych z roku 2006 (n=1769) i z roku 2014 (n=1160). Analizy wykazały istotne statystycznie związki między głosowaniem na inkumbenta a wiekiem i kategorią społeczno-ekonomiczną wyborców, deklarowanymi przez nich motywacjami głosowania w wyborach prezydenta miasta (szczególnie jeżeli chodzi o deklarację motywu dokonań) oraz poziomem wykazywanej przez głosujących niechęci wobec zmian. Badania nie ujawniły natomiast związków między głosowaniem za reelekcją a poziomem wiedzy politycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kubisz-Muła, Łukasz. (2019). Zjawisko reelekcji prezydenta miasta w świetle wyników badań exit poll z wyborów samorządowych w Bielsku-Białej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 117-134. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.1.6
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Ansolabehere S., Snyder J. M. Jr., Stewart Ch. (2000), Old Voters, New Voters, and the Personal Vote: Using Redistricting to Measure the Incumbency Advantage, „American Journal of Political Science”, vol. 44, nr 1.
 2. Bartels L. M. (1996), Uninformed Votes: Information Effects in Presidential Elections, „American Journal of Political Science”, vol. 40, nr 1.
 3. Bartnicki S. (2014), Lokalna egzekutywa u progu czwartej kadencji wyborów bezpośrednich. Wnioski z analizy ilościowej, „e-Politicon”, nr 11.
 4. Brender A. (2003), The effect of fiscal performance on local government election results in Israel: 1989–1998, „Journal of Public Economics”, vol. 87, nr 9–10.
 5. Brender A., Drazen A. (2008), How Do Budget Deficits and Economic Growth Affect Reelection Prospects? Evidence from a Large Panel of Countries, „American Economic Review”, vol. 98, nr 5.
 6. Bukowski M., Flis J., Hess A., Szymańska A. (2011), Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 7. Caseette A., Farvaque E. (2014), Are Elections Debt Brakes? Evidence from French Municipalities, „Economics Letters”, vol. 122, nr 2.
 8. Cox G. W., Morgenstern S. (1993), The Increasing Advantage of Incumbency in the U.S. States, „Legislative Studies Quarterly”, vol. 18, nr 4.
 9. Cox G. W., Morgenstern S. (1995), The Incumbency Advantage in Multimember Districts: Evidence from the U.S. States, „Legislative Studies Quarterly”, vol. 20, nr 3.
 10. Eckles D. L., Kam C. D., Maestas Ch. D., Schaffner B. F. (2014), Risk Attitudes and the Incumbency Advantage, „Political Behavior”, vol. 36, nr 4.
 11. Eckles D. L., Schaffner B. F. (2010), Risk Aversion and the Incumbency Advantage, http://people.umass.edu/schaffne/incumbent_riskaversion_final.pdf.
 12. Erikson R. S. (1971), The Advantage of Incumbency in Congressional Elections, „Polity”, vol. 3, nr 3.
 13. Gendźwiłł A. (2008), Dlaczego sukces? Analiza wyników wyborów prezydentów największych polskich miast, w: Studia nad wyborami. Polska 2005–2006, red. J. Raciborski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 14. Hyneman Ch. S. (1938), Tenure and Turnover of Legislative Personnel, „Annals of the American Academy of Political and Social Science”, nr 195, January.
 15. King G. (1991), Constituency Service and Incumbency Advantage, „British Journal of Political Science”, vol. 21, nr 1.
 16. Kozielecki J. (1986), Erozja władzy: anatomia zjawiska, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 17. Kubisz-Muła Ł. (2013), Badanie exit poll – historia, funkcje i specyfika, „Studia Socjologiczne”, nr 4.
 18. Levitt S. D., Wolfram C. D. (1997), Decomposing the Sources of Incumbency Advantage in the U.S. House, „Legislative Studies Quarterly”, vol. 22, nr 1.
 19. Mann T. E., Wolfinger R. E. (1980), Candidates and Parties in Congressional Elections, „The American Political Science Review”, vol. 74, nr 3.
 20. Mayhew D. R. (1974), Congressional Elections: The Case of the Vanishing Marginals, „Polity”, vol. 6, nr 3.
 21. Piechota G. (2013), Źródła poparcia wyborczego lokalnych liderów w samorządowych kampaniach wyborczych (na przykładzie kampanii wyborczych prezydentów miast na prawach powiatu w 2010 roku), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.
 22. Rutkowski P. (2008), Klientelizm w perspektywie wyborów samorządowych – studium miasta średniej wielkości. Hipoteza klientystyczna jako próba wyjaśnienia „fenomenu reelekcji”, w: Studia nad wyborami. Polska 2005–2006, red. J. Raciborski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 23. Sakurai S., Menezes-Filho N. (2008), Fiscal policy and reelection in Brazilian municipalities, „Public Choice”, vol. 137, nr 1–2.
 24. Tybuchowska-Hartlińska K. (2012), Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce. Dwadzieścia lat doświadczeń w subregionie ciechanowskim, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń.
 25. Veiga L. G., Veiga F. J. (2007), Does opportunism pay off?, „Economics Letters”, vol. 96, nr 2.