Where others fear to tread: the role of journalists in the creation and spreading of negative stereotypes about Roma people

Main Article Content

Zuzana Veselková

Abstrakt

This paper deals with the representation of ethnic minorities in the media, focusing mainly on the role of the journalist. It approaches news stories through the prism of the media construction of reality and the cultural concept of representation. Using critical discourse analysis, the study describes the nature of the social reality constructed by the TV news series “Where Others Fear to Tread.” The paper reflects the general attributes of the representation of the Roma minority in the news, pointing out methods and signs used for emphasizing the stereotypes shared by the majority. The analysis shows that the media discourse of news stories could potentially confirm prejudices towards the Roma minority, forming the image of Roma people as essentially maladjusted, dangerous and suspicious individuals.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Veselková, Z. (2019). Where others fear to tread: the role of journalists in the creation and spreading of negative stereotypes about Roma people. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 141-154. https://doi.org/10.14746/ssp.2016.2.9
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Centrum pro výzkum veřejného mínění (2015), “Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2015” [online], 18.01.2016, available at: http://bit.ly/1WECCCF.
 2. Entman R. (1993), Framing: Toward clarification of a fractured paradigm, “Journal of Communication” 43 (4), pp. 51–58.
 3. Hall S. (2003), Representation: Cultural representations and signifying practices, Open University Press, London.
 4. Hartley J. (1982), Understanding news, Methuen, London.
 5. Homoláč J. (1998), A ta černá kronika!, Doplněk, Brno.
 6. Homoláč J. (2009), Internetové diskuse o cikánech a Romech, Karolinum, Praha.
 7. Homoláč J., Karhanová K., Nekvapil J. (2003), Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989, Doplněk, Brno.
 8. Radostný L., Růžička M. (2006), Terénní výzkum v hyperrealitě. Poznámky k mediální konstrukci sociálně vyloučené lokality, in: “Romové” v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň [online], eds. T. Hirt, M. Jakoubek, available at: http://6b.cz/QKs.
 9. Sedláková R. (2007), Obraz Romů v televizním zpravodajství příklad mediální konstrukce reality, Masarykova univerzita, Brno.
 10. Schulz W. (2000), Masová média a realita ‘Ptolemaiovské’ a ‘Kopernikovské’ pojetí, “Politická komunikace a média”, Karolinum, Praha, pp. 24–40.
 11. Thompson J. B. (1990), Ideology and modern culture: critical social theory in the era of mass communication, Stanford University Press, Stanford.
 12. Tuchman G. (1978), Making News: A Study in the Construction of Reality, Free Press, London.
 13. van Dijk T. A. (1993), Principles of Critical Discourse Analysis, “Discourse in Society” [online], 18.01.2016, available at: http://6b.cz/HQA.
 14. van Dijk T. A. (1998), Opinions and Ideologies in the Press, in: “Discourse in Society” [online], eds. A. Bell, P. Garrett, 18.01.2016, available at: http://6b.cz/8i7.
 15. van Dijk T. A. (2000), New[s] Racism: a Discourse Analytical Approach, in: Ethnic Minorities and the Media. Buckingham, ed. S. Cottle, Open University Press, Philadelphia [online], 18.01.2016, available at: http://6b.cz/D3i.
 16. Veselková Z. (2013), Na stopě uneseného dítěte. Analýza mediální konstrukce kauzy unesené Michaly Janové, Univerzita Palackého, Olomouc.