Zarządzanie public relations w sądach Ukrainy jako proces wieloaspektowy

Main Article Content

Nadieżda O. Torkowa

Abstrakt

Artykuł analizuje teoretyczne i praktyczne podstawy zarządzania public relations w sądach Ukrainy. Autor podkreśla zarządzanie public relations w sądownictwie ukraińskim jako wieloaspektowy złożony proces, który obejmuje organizację jednostki komunikacyjnej i rozwój umiejętności jej pracowników, identyfikację potrzeb grup docelowych społeczeństwa na podstawie profilu wartości, strategiczne planowanie działań komunikacyjnych, stosowanie programów informacyjnych i metodologii kart raportowanie cywilne. Artykuł formułuje definicję pojęcia public relations w sądownictwie z uwzględnieniem specyfiki wymiaru sprawiedliwości, diagnozuje problemy w zakresie organizacji public relations w sądownictwie, podaje rekomendacje dotyczące stworzenia skutecznego systemu public relations w organach publicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Torkowa, N. O. (2019). Zarządzanie public relations w sądach Ukrainy jako proces wieloaspektowy. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 47-66. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.4.3
Dział
Artykuły
Biogram autora

Nadieżda O. Torkowa, Uniwersytet Morza Czarnego im. Petra Mohyli

Nadieżda O. TORKOWA – magister administracji publicznej, doktorant Wydziału Administracji Publicznej i Administracji Narodowego Uniwersytetu Morza Czarnego im. Petra Mohyli (Mikołajów, Ukraina).

Bibliografia

 1. Ahafonova N. (2018), Sutnist zviazkiv z hromadskistiu v systemi publichnoho upravlinnia [The essence of public relations in the public administration], „Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok”, nr 1, pp. 10–31, doi: https://doi.org/10.26693/pard2018.01.02.
 2. Andriiash V. I., Ahafonova N. O. (2018a), Suchasni pidkhody do transformatsii upravlinnia zviazkamy z hromadskistiu v orhanakh pravosuddia [Current approaches to the transformation of public relations management in the judiciary], „Problems and Prospects of Territories Socio-Economic Development”: Proceedings of the VII International Scientific Conference (Opole, Poland, April 4–7, 2018), The Academy of Management and Administration, Opole, pp. 263–265.
 3. Andriiash V., Ahafonova N. (2018b). Direct public relations as a part of the management process in the judiciary of Ukraine, Proceedings of the international scientific conference economic and social-focused issues of modern world, The School of Economics and Management in Public Administrationin, Bratislava, pp. 211–215.
 4. Andriiash V. I., Torkhova N. O. (2018), Komunikatsiina stratehiia yak instrument formuvannia zviazkiv z hromadskistiu u sferi publichnoho upravlinnia: osoblyvosti zastosuvannia v orhanakh pravosuddia [Communication strategy as a tool for public relations in the field of public administration: peculiarities of application in the judiciary], „Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok”, no. 2, pp. 217–238, doi: https://doi.org/10.26693/pard2018.02.217.
 5. Arkhypova Ye. O., Dmytrenko N. O. (2016), Efektyvna komunikatsiia mizh orhanamy derzhavnoi vlady ta hromadskistiu yak umova rozvytku demokratychnoho suspilstva [Effective communication between public authorities and the public as a condition for the development of a democratic society], „Investytsii: praktyka ta dosvid”, no. 1, pp. 92–66.
 6. Priami zviazky sudiv z hromadskistiu [Direct communication of courts with the public], (2017), Pretsedent, Kyiv.
 7. Reitynh informatsiinoi vidkrytosti sudiv [Rating of information openness of courts] (2019), http://faircourt.in.ua/news/180220191852.html.
 8. Romanovskyi O. H., Sereda N. V., Vorobiova Ye. V. (2015), Osnovy pablik ryleishnz [Basics of public relations], NTU „KhPI”, Kharkiv.
 9. Shapoval A., Hanha V. (2011), Mizhnarodnyi dosvid visvitlennia kryminalnoho ta tsyvilnoho sudochynstva [International experience of coverage of criminal and civil proceedings], „Viche”, no. 8, p. 30–32.
 10. Torkhova N. O. (2018), Napriamy reformuvannia sfery zviazkiv z hromadskistiu v orhanakh publichnoho upravlinnia v Ukraini [Areas of public relations reform in public administration in Ukraine], Science and Technology of the Present Time: Prority Development Directions of Ukraine and Poland: Proceedings of the International Multidisciplinary Conference (Wolomin, Poland, October 19–28, 2018), Baltija Publishing, Wolomin, pp. 56–58.
 11. Vilhushynskyi M. Y. (2014), Vzaiemodiia sudiv iz zasobamy masovoi informatsii v aspekti informuvannia hromadskosti pro stan zdiisnennia sudochynstva [Interaction of courts with the media in terms of informing the public about the status of judicial proceedings], „Advokat”, no. 3 (162), pp. 5–8.
 12. Von D., Petrova N., Filipenko D., Mukhin Yu., Soldatenko I., Zemlianoi V. (2015), Zviazky iz hromadskistiu v sudakh [Public relations in courts], Printing House „Biznespoligraf” Ltd., Kyiv.
 13. Yasynevych Ya. Ya. (2016), Komunikatsiia hromadskykh initsiatyv. Dlia tykh, khto tvoryt zminy [Communication of community initiatives. For those who create change], TOV „Sofiia-A”, Kyiv.
 14. Zvit za rezultatamy doslidzhennia „Stavlennia hromadian Ukrainy do sudovoi systemy”: infohrafika [Report on the results of the survey „Attitudes of Ukrainian citizens in the judicial system”: infographic] (2019), The Ukrainian Center for Economic and Political Studies named after Oleksandr Razumkov, Kyiv, http://razumkov.org.ua/uploads/socio/Infographics_2019_02.pdf.