Szanse i wyzwania konwergencji cyfrowej telewizji: pomiary widowni w erze komunikacji cyfrowej

Main Article Content

Emilia Smolak-Lozano

Abstrakt

Badania rynku telewizyjnego i widowni były dotychczas zdominowane przez system telemetryczny, który współpracuje z panelem w procesie badań longituidalnych. Jednak rozwój ery cyfrowej naznaczony rosnącym zużyciem treści audiowizualnych i telewizyjnych w Internecie lub za pośrednictwem systemów VOD, usług subskrypcyjnych, transmisji itp. zmienił sposób pomiarów widowni telewizyjnej prowadzonych w celu uzyskania danych znaczących dla reklamodawców. Usługi cyfrowe, a zatem konsumpcja reklam internetowych, zmusza firmy telemetryczne do wprowadzenia zmian w metodologii i usług pomiarowych w celu wyeliminowania problemów metodologicznych i kwestii statystycznych, jakie pojawiają się w Internecie. Badania telewizyjne w dobie cyfrowej wymagają nie tylko nowych metod pomiarowych i przykładowych projektów lub innego planowania badań, ale także muszą stawiać czoła nowym wyzwaniom i wymaganiom dotyczącym aspektów technicznych, jak również aspektów społecznych i ekonomicznych. Wskutek tych tendencji, interesującym zagadnieniem jest zbadanie jak era odbiorców telewizji cyfrowej zmienia sposób projektowania i wykonywania usług telemetrycznych na całym świecie i na rynku polskim. Badanie zawarte w tym artykule ma na celu odkrycie, w jaki sposób usługa pomiaru widowni telewizyjnej reaguje na zmiany spowodowane digitalizacją, jakie wyzwania i wymagania należy spełnić, aby rozwiązać problem cyfryzacji rynku telewizyjnego w zakresie planowania badań i metodologii, a na koniec jak światowy i polski rynek postrzega usługi oferowane przez sektor telemetryczny. Badanie obejmuje serię indywidualnych, częściowo ustrukturyzowanych wywiadów online z menedżerami i zarządami firmy reprezentującej badania telemetryczne, a także z działem cyfrowej oceny reklam w Polsce i centrali w Szwajcarii. Wyniki pokazują kluczowe zmiany, szanse i wyzwania wynikające z cyfryzacji konsumpcji telewizyjnej zgodnie z percepcją rady dyrektorów, a także strategię firmy na rzecz konwergencji cyfrowej i wreszcie oszacowanie potrzeb nowych rynków oraz odbiorcy w trakcie transformacji cyfrowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Smolak-Lozano, E. (2019). Szanse i wyzwania konwergencji cyfrowej telewizji: pomiary widowni w erze komunikacji cyfrowej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 67-92. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.4.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Emilia Smolak-Lozano, Uniwersytet w Maladze, Hiszpania

Emilia SMOLAK-LOZANO – absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studiów Europejskich Uniwersytetu w Exeter (UK) i zarządzania strategicznego w komunikacji na Uniwersytecie w Maladze, w Hiszpanii. Od 2017 r. doktor nauk o komunikacji i wykładowca od 2015 w Instytucie Komunikacji Audiowizualnej i Reklamy na Uniwersytecie w Maladze w Hiszpanii. Zainteresowania badawcze to reklama, public relations, zarządzanie strategiczne, Social Media, Web Analytics, ewaluacja i pomiar komunikacji, a także komunikacja polityczna. Autorka i współautorka 3 książek, ponad 30 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach i ponad 40 prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych z dziedziny reklamy, komunikacji i public relations, a także uczestniczka 12 międzynarodowych projektów naukowych w tej dziedzinie. Jednym z głównych zagadnień badawczych jest komunikacja polityk publicznych i think tanks oraz analiza semantyczna dyskursu w Social Media i nowoczesne metody analizy, a także pomiaru mediów cyfrowych.

Bibliografia

 1. Abelman R., Atkin J. D. (2000), The Televiewing Audience: the Art and Science of Watching TV, Hampton Press, New Jersey.
 2. Ang I. (1991), Desperately Seeking the Audience, Routledge, London.
 3. Ettema S. J., Whitney D. C. (ed.) (1994), Audiencemaking: How the Media Create the Audience, Sage Publications, London.
 4. Goban-Klas T. (1999), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, TV i internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Cracow.
 5. Godzic W. (2002), Telewizja jako kultura, RABID, Cracow.
 6. Jensen K. B. (ed.) (2002), A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies, Routledge, London.
 7. Mrozowski M. (2001). Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa.
 8. Sztabiński P. B., Sztabiński F.; Sawiński Z. (ed.) (2001), Nowe metody. Nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, IFiS PAN, Warsaw.
 9. Gallego F. (2013), Social TV Analytics: nuevas métricas para una nueva forma de entender la comunicación, “Index Comunicación”, no. 3, pp. 13–39.
 10. Segado F., Grandío M., Fernández-Gómez E. (2015), Social media and television: a bibliographic review based on the Web of Science, “El Profesional De La Información”, vol. 24, no. 3, pp. 227–234.
 11. van Es K., van Geenen D., Boeschoten T. (2015), Re-imagining Television Audience Research: Tracing Viewing Patterns on Twitter, “Media Culture Journal”, vol. 18, no. 6, pp. 1–10, http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/1032.
 12. Baym K. N. (23.09.2013), Data Not Seen: The Uses and Shortcomings of Social Media Metrics, “First Monday”, 18.10, http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4873/3752, 30.08.2017.
 13. C-Scott M. (21.05.2015), Television is changing, and viewer metrics need to change with it, The Conversation.com, https://theconversation.com/television-is-changing-and-viewer-metrics-need-to-change-with-it-41758, 30.08.2017.
 14. DiGiorgio L. (07.07.2017), The Future of TV Metrics, TV Technology.com, http://www.tvtechnology.com/opinions/0004/the-future-of-tv-metrics/281342, 28.08.2017.
 15. Green M. (31.08.2017), It’s Time To Apply Digital Video Metrics To TV Ratings, Mediapost.com, https://www.mediapost.com/publications/article/306667/its-time-to-apply-digital-video-metrics-to-tv-rat.html, 15.09.2017.
 16. Kohn K. (28.07.2017), Problems with TV Measurement, BroadcastingCable.com, http://www.broadcastingcable.com/blog/bc-guest-blogs/problem-tv-measurement/166875, 28.08.2017.
 17. Steinberg B. (11.04.2017), TV Industry Struggles to Agree on Ratings Innovation, Variety.com, http://variety.com/2017/tv/features/nielsen-total-content-ratings-1202027752/, 30.08.2017.
 18. National Council for Radio and Television Poland (2017), http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/nowe-technologie/, 16.09.2017.
 19. Nielsen Audience Measurement (2017), http://www.agbnielsen.pl/; http://www.nielsen.com/eu/en/solutions/measurement/audience.html; http://www.agbnielsen.com/, 08.09.2017.
 20. PricewaterhouseCoopers International Limited (2017), Digital IQ 2017, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/digitaliq2017.html, 16.09.2017.
 21. Polish media market value to rise by billions in five yrs: report, 16.10.2018, https://polandin.com/39493231/polish-media-market-value-to-rise-by-billions-in-five-yrs-report, 30.10.2019.
 22. PwC (2017), Doing business in Poland Report, www.pwc. com https://www.pwc.pl/pl/pdf/doing-business-in-Poland-report-2017.pdf.
 23. Raport Mobile (2018), Mobile vs inne media, https://iab.org.pl/aktualnosci/raport-mobile-2018-mobile-vs-inne-media/
 24. Szostak S. (2013), Poland’s Return to Europe: Polish Terrestrial Broadcasters and TV Fictiont, https://www.viewjournal.eu/articles/110/print/.