Szanse i wyzwania konwergencji cyfrowej telewizji: pomiary widowni w erze komunikacji cyfrowej
PDF (English)

Słowa kluczowe

telewizja
widownia telewizyjna
telemetria
pomiar widowni telewizyjnych
cyfryzacja
era cyfrowa

Jak cytować

Smolak-Lozano, E. (2019). Szanse i wyzwania konwergencji cyfrowej telewizji: pomiary widowni w erze komunikacji cyfrowej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 67–92. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.4.4

Abstrakt

Badania rynku telewizyjnego i widowni były dotychczas zdominowane przez system telemetryczny, który współpracuje z panelem w procesie badań longituidalnych. Jednak rozwój ery cyfrowej naznaczony rosnącym zużyciem treści audiowizualnych i telewizyjnych w Internecie lub za pośrednictwem systemów VOD, usług subskrypcyjnych, transmisji itp. zmienił sposób pomiarów widowni telewizyjnej prowadzonych w celu uzyskania danych znaczących dla reklamodawców. Usługi cyfrowe, a zatem konsumpcja reklam internetowych, zmusza firmy telemetryczne do wprowadzenia zmian w metodologii i usług pomiarowych w celu wyeliminowania problemów metodologicznych i kwestii statystycznych, jakie pojawiają się w Internecie. Badania telewizyjne w dobie cyfrowej wymagają nie tylko nowych metod pomiarowych i przykładowych projektów lub innego planowania badań, ale także muszą stawiać czoła nowym wyzwaniom i wymaganiom dotyczącym aspektów technicznych, jak również aspektów społecznych i ekonomicznych. Wskutek tych tendencji, interesującym zagadnieniem jest zbadanie jak era odbiorców telewizji cyfrowej zmienia sposób projektowania i wykonywania usług telemetrycznych na całym świecie i na rynku polskim. Badanie zawarte w tym artykule ma na celu odkrycie, w jaki sposób usługa pomiaru widowni telewizyjnej reaguje na zmiany spowodowane digitalizacją, jakie wyzwania i wymagania należy spełnić, aby rozwiązać problem cyfryzacji rynku telewizyjnego w zakresie planowania badań i metodologii, a na koniec jak światowy i polski rynek postrzega usługi oferowane przez sektor telemetryczny. Badanie obejmuje serię indywidualnych, częściowo ustrukturyzowanych wywiadów online z menedżerami i zarządami firmy reprezentującej badania telemetryczne, a także z działem cyfrowej oceny reklam w Polsce i centrali w Szwajcarii. Wyniki pokazują kluczowe zmiany, szanse i wyzwania wynikające z cyfryzacji konsumpcji telewizyjnej zgodnie z percepcją rady dyrektorów, a także strategię firmy na rzecz konwergencji cyfrowej i wreszcie oszacowanie potrzeb nowych rynków oraz odbiorcy w trakcie transformacji cyfrowej.

https://doi.org/10.14746/ssp.2019.4.4
PDF (English)

Bibliografia

Abelman R., Atkin J. D. (2000), The Televiewing Audience: the Art and Science of Watching TV, Hampton Press, New Jersey.

Ang I. (1991), Desperately Seeking the Audience, Routledge, London.

Ettema S. J., Whitney D. C. (ed.) (1994), Audiencemaking: How the Media Create the Audience, Sage Publications, London.

Goban-Klas T. (1999), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, TV i internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Cracow.

Godzic W. (2002), Telewizja jako kultura, RABID, Cracow.

Jensen K. B. (ed.) (2002), A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies, Routledge, London.

Mrozowski M. (2001). Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa.

Sztabiński P. B., Sztabiński F.; Sawiński Z. (ed.) (2001), Nowe metody. Nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, IFiS PAN, Warsaw.

Gallego F. (2013), Social TV Analytics: nuevas métricas para una nueva forma de entender la comunicación, “Index Comunicación”, no. 3, pp. 13–39.

Segado F., Grandío M., Fernández-Gómez E. (2015), Social media and television: a bibliographic review based on the Web of Science, “El Profesional De La Información”, vol. 24, no. 3, pp. 227–234.

van Es K., van Geenen D., Boeschoten T. (2015), Re-imagining Television Audience Research: Tracing Viewing Patterns on Twitter, “Media Culture Journal”, vol. 18, no. 6, pp. 1–10, http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/1032.

Baym K. N. (23.09.2013), Data Not Seen: The Uses and Shortcomings of Social Media Metrics, “First Monday”, 18.10, http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4873/3752, 30.08.2017.

C-Scott M. (21.05.2015), Television is changing, and viewer metrics need to change with it, The Conversation.com, https://theconversation.com/television-is-changing-and-viewer-metrics-need-to-change-with-it-41758, 30.08.2017.

DiGiorgio L. (07.07.2017), The Future of TV Metrics, TV Technology.com, http://www.tvtechnology.com/opinions/0004/the-future-of-tv-metrics/281342, 28.08.2017.

Green M. (31.08.2017), It’s Time To Apply Digital Video Metrics To TV Ratings, Mediapost.com, https://www.mediapost.com/publications/article/306667/its-time-to-apply-digital-video-metrics-to-tv-rat.html, 15.09.2017.

Kohn K. (28.07.2017), Problems with TV Measurement, BroadcastingCable.com, http://www.broadcastingcable.com/blog/bc-guest-blogs/problem-tv-measurement/166875, 28.08.2017.

Steinberg B. (11.04.2017), TV Industry Struggles to Agree on Ratings Innovation, Variety.com, http://variety.com/2017/tv/features/nielsen-total-content-ratings-1202027752/, 30.08.2017.

National Council for Radio and Television Poland (2017), http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/nowe-technologie/, 16.09.2017.

Nielsen Audience Measurement (2017), http://www.agbnielsen.pl/; http://www.nielsen.com/eu/en/solutions/measurement/audience.html; http://www.agbnielsen.com/, 08.09.2017.

PricewaterhouseCoopers International Limited (2017), Digital IQ 2017, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/digitaliq2017.html, 16.09.2017.

Polish media market value to rise by billions in five yrs: report, 16.10.2018, https://polandin.com/39493231/polish-media-market-value-to-rise-by-billions-in-five-yrs-report, 30.10.2019.

PwC (2017), Doing business in Poland Report, www.pwc. com https://www.pwc.pl/pl/pdf/doing-business-in-Poland-report-2017.pdf.

Raport Mobile (2018), Mobile vs inne media, https://iab.org.pl/aktualnosci/raport-mobile-2018-mobile-vs-inne-media/

Szostak S. (2013), Poland’s Return to Europe: Polish Terrestrial Broadcasters and TV Fictiont, https://www.viewjournal.eu/articles/110/print/.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

 

 

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.