Edukacja i nauka jako miękkie narzędzie w Słowacji i krajach V4

Main Article Content

Peter Čajka

Abstrakt

Edukacja była już ważnym źródłem władzy i statusu w średniowieczu, w czasach pierwszych uniwersytetów. W dzisiejszych czasach edukacja, wraz z jakością i poziomem nauki, jest wykorzystywana jako środek promowania narodowych interesów za granicą, a także wywierania wpływu na lokalne elity, a czasem nawet na większą populację. Wysoki poziom edukacji wysokiej jakości jest jednym z czynników budujących relacje władzy międzypaństwowej. Rola edukacji w międzynarodowym prestiżu i pozycja krajów znacznie wzrosła w ostatnich latach, głównie z powodu poważnych zmian w światowej gospodarce i odpowiedniego przesunięcia wartości, które stały się ważne w procesach modernizacji społeczeństwa. Edukacja staje się zatem coraz ważniejsza, zwłaszcza wraz z rosnącym znaczeniem wiedzy w zglobalizowanym świecie. Edukacja staje się zatem coraz ważniejszym czynnikiem w stosunkach międzynarodowych i przekłada się na miękką siłę kraju.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Čajka, P. (2019). Edukacja i nauka jako miękkie narzędzie w Słowacji i krajach V4. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 131-148. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.4.7
Dział
Artykuły
Biogram autora

Peter Čajka, Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Matej Bel

Peter ČAJKA – dr, adjunkt na Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Matej Bel.

Bibliografia

  1. Drapáková D., Geist R. (2019), Investície do výskumu závisia od eurofondov, EURACTIV.sk, 17. sep. 2019 [cit. 2019.09.19], https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/infographic/investicie-do-vyskumu-zavisia-od-eurofondov/.
  2. EPO (2017), European patent applications. In EPO Statistics and indicators, [cit. 2019.09.14], https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/patent-applications.html#tab2.
  3. EUROSTAT (2019), Research and development expenditure (% of GDP) 2017, in: Science, technology and innovation – Overview [cit. 2019.07.17], https://ec.europa.eu/eurostat/cache/BubbleChart/?lg=en#tableCode=rd_e_gerdtot.
  4. EUROSTAT (2016), Archive: Patent statistics, October 2016 [cit. 2019.09.14], https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Patent_statistics.
  5. OECD: Gross domestic spending on R&D, https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm.
  6. Úrad Priemyselného Vlastníctva SR, (2018), Výročná správa 2017, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, 52 s.