Działania Rady Europy w zakresie zapewniania prawa człowieka do informacji: kwestie zgodności ze współczesnymi wyzwaniami demokracji

Main Article Content

Serhii Danylenko
Sofiia Shustenko

Abstrakt

Autorzy artykułu dokonują przeglądu i systematyzacji działań Rady Europy w zapewnianiu jednego z kluczowych czynników demokracji liberalnej – wolności słowa, która jest warunkiem realizacji szeregu innych praw i wolności. Autorzy kategoryzują podstawowe dokumenty, zarówno te, które już stały się klasyką, jak i te przyjęte niedawno, w których zjawisko to uległo utrwaleniu prawnemu. W artykule zbadano, w jaki sposób wpływa ono na kształtowanie i rozwój prawa człowieka do informacji w Europie. Zwraca się uwagę na fakt, że wraz z pojawieniem się nowych sposobów rozpowszechniania informacji, w tym przede wszystkim wobec potencjału internetu, oraz gromadzeniem informacji i wysiłkami społeczeństw Europejskiej na rzecz ochrony tego podstawowego w demokracji prawa, jego dalsze wzmacnianie pozostaje istotną kwestią. Rada Europy utraciła kontrolę nad przestrzeganiem prawa człowieka do informacji, a informacje są wykorzystywane w destrukcyjnych celach, co stanowi zagrożenie dla jednej z fundamentalnych wartości, na podstawie których funkcjonuje dziś społeczeństwo europejskie zwiększając ryzyko przywrócenia autorytaryzmu. Autorytaryzmem zagrożone są przede wszystkim nowe demokracje Europy Wschodniej. Światowa pandemia COVID-19 i światowa recesja gospodarcza, w wyniku której obywatele chętniej wybierają autorytarnych przywódców, może być przyczyną wprowadzenia autorytaryzmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Danylenko, S., & Shustenko, S. (2020). Działania Rady Europy w zakresie zapewniania prawa człowieka do informacji: kwestie zgodności ze współczesnymi wyzwaniami demokracji. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 133-146. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.3.7
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Serhii Danylenko, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki

Serhiy DANYLENKO – doktor nauk politycznych, kandydat nauk filologicznych. Stanowisko: kierownik Katedry Międzynarodowej Komunikacji Medialnej i Technologii Komunikacyjnych na Wydziale Informacji Międzynarodowej, profesor nadzwyczajny w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki. Dyscypliny: teoria i praktyka komunikacji, służba prasowa, służba prasowa departamentów polityki zagranicznej, teoria komunikacji masowej, międzynarodowa komunikacja medialna, analiza mediów, propaganda i kontrpropaganda, współczesne media drukowane. Zainteresowania naukowe: wpływ technologii komunikacyjnych na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, komunikacja polityczna i mass media, dziennikarstwo międzynarodowe, konwergencja mediów.

Sofiia Shustenko, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki

Sofiia SHUSTENKO – doktorantka w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Zainteresowania naukowe: polityka informacyjna, Rada Europy, komunikacja medialna.

Bibliografia

 1. press freedom cases documented in CoE Member States during pandemic (2020), Press freedom suffers in Council of Europe member states under COVID-19, https://ipi.media/wp-content/uploads/2020/04/Briefing-Press-freedom-suffers-in-Council-of-Europe-member-states-under-COVID-19.pdf.
 2. DW freedom (2020), CoE Commissioner for Human Rights: ‘Free journalism is a crucial asset of democracy and a threat to authoritarian leaders’, https://www.dw.com/en/coe-commissioner-for-human-rights-free-journalism-is-a-crucial-asset-of-democracy-and-a-threat-to-authoritarian-leaders/a-53362913.
 3. European Federation of Journalists (2020), Governments must ensure the public’s right to know in the COVID-19 pandemic, https://europeanjournalists.org/blog/2020/05/11/governments-must-ensure-the-publics-right-to-know-in-the-covid-19-pandemic/.
 4. European Federation of Journalists (2020), Covid-19-impact on access to information in CoE countries, https://europeanjournalists.org/blog/2020/06/19/covid-19-impact-on-access-to-information-in-coe-countries/.
 5. France Diplomacy (2019), Freedom and human rights online, https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/cifrovaya-diplomatiya/cifrovye-tehnologii-i-zadachi-v-oblasti-mezhdunarodnoj-politiki/article/svoboda-i-prava-cheloveka-v-internete.
 6. Galperovich D., Jegisman V. (2019), Freedom of speech and press in the world: trends and contrasts. Voice of America, https://www.golos-ameriki.ru/a/estonia-belarus-press-freedom/4902877.html.
 7. Mounier J.-L. (2019), Russia’s undiplomatic return to the Council of Europe. France24, https://www.france24.com/en/20190628-russia-undiplomatic-return-council-europe-ukraine.
 8. New W. (2018), Council Of Europe Adopts Guidelines On Role Of Internet Intermediaries, Intellectual property watch, https://www.ip-watch.org/2018/03/07/council-europe-adopts-guidelines-role-internet-intermediaries/.
 9. Parliamentary Assembly of the Council of Europe (1970).
 10. Resolution no. 428, Concerning the Declaration on the Media and Human Rights (In Ukrainian), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994 107.
 11. Shustenko S. O. (2019), Tools for building public confidence in the Government developed by the Council of Europe, “Hileya: naukovyi visnyk collection of scientific papers”, issue no. 124, pp. 340–342 (In Ukrainian).
 12. The Council of Europe (2019), Safeguarding human rights online, https://www.coe.int/ru/web/portal/council-of-europe-and-internet.
 13. The Council of Europe web portal (14.10.2019).
 14. The role of the media. Compass: Manual for Human Rights Education with Young people, https://www.coe.int/uk/web/compass/media.
 15. Tsvik M. V., Petryshyn O. V., Avramenko L. V. et al. (2009), General Theory of State and Law, “Kharkiv: Pravo” [Law], p. 584 (In Ukrainian).
 16. Vienna Declaration (25 June 1993), The Verkhovna Rada of Ukraine (In Ukrainian), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994 189.
 17. Yaremenko O. (2002), Information relations as a subject of legal regulation: theoretical aspect, “Khmelnytsky University of Management and Law Visnyk journal”, no. 1–2, pp. 156–161 (In Ukrainian).