Wartość dodana współpracy transgranicznej dla regionów przygranicznych Gruzji i Azerbejdżanu

Main Article Content

Tinatini Dvalishvili

Abstrakt

Europejski kontekst współpracy transgranicznej pokazuje, że angażuje ona wszystkich interesariuszy z różnych poziomów terytorialnych w intensywny dialog oparty na współpracy. Podejście to sprawia, że sąsiadujące regiony są bardziej odporne zarówno na istniejące, jak i przewidywalne zagrożenia i jest w dużej mierze skoncentrowane na praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z potrzebami lokalnymi. Niezależnie od (nie)materialnych korzyści, jakie zapewnia europejska perspektywa transgraniczna, rzeczywistość transgraniczna Azerbejdżanu i Gruzji, gdzie nadal dominuje tradycyjne rozumienie granic, jest bardzo odmienna. Badanie terenowe wykazało, że lokalne społeczności terytorialne nie mają jednolitego stosunku do pogranicza i swoich sąsiadów, a samorządom brakuje władzy i wiarygodności, aby samodzielnie radzić sobie z lokalnymi wyzwaniami. W przeciwieństwie do europejskiej współpracy transgranicznej, ten kontekst nie obejmuje elementów oddolnego planowania transgranicznego i lokalnie zinstytucjonalizowanych form współpracy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dvalishvili, T. (2020). Wartość dodana współpracy transgranicznej dla regionów przygranicznych Gruzji i Azerbejdżanu. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 147-164. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.3.8
Dział
Artykuły
Biogram autora

Tinatini Dvalishvili, Uniwersytet Państwowy Ilia w Gruzji

Tinatini DVALISHVILI – doktor filozofii w dziedzinie nauk politycznych, Uniwersytet Państwowy Ilia w Gruzji.

Bibliografia

 1. AEBR (2015), Added Value of Cross-Border Cooperation, Gronau.
 2. Andersson S. (2016), Cross-Border Collaboration for a Sustainable Future – a Case Study about Interreg V ÖKS Subsidy and Sustainable Transportation Projects, EXAMENSARBETE INOM SAMHÄLLSBYGGNAD, AVANCERAD NIVÅ, 30 HP.
 3. Blatter J. K. (2001), Debordering the World of States: Towards a Multi-Level System in Europe and a Multi-Polity System in North America? Insights from Border Regions, “European Journal of International Relations” 7 (2), pp. 175–209.
 4. Boman J. (2005), Identity and Institutions Shaping Cross-Border Cooperation: A Comparative Study of Cross-Border Cooperation in the Estonian-Russian and Romanian-Moldovan Borderlands.
 5. Boman J., Berg E. (2007), Identity and Institutions Shaping Cross-Border Co-Operation at the Margins of the European Union, “Regional and Federal Studies” 17 (2), pp. 195–215.
 6. Bufon M. (2003), Cross-Border Cooperation in the Upper Adriatic, in: New Borders for a Changing Europe; Cross Border Cooperation and Governance, eds. T. Wilson Ml., J. Anderson, L. O’Dowd, pp. 177–197, Routledge, Great Britain.
 7. Caporaso J. A. (2000), Changes in the Westphalian Order: Territory, Public Authority, and Sovereignty, “International Studies Review” 2 (2), pp. 1–28, https://doi.org/10.1111/1521-9488.00203.
 8. Decoville A., Durand F. (2019), Exploring Cross-Border Integration in Europe: How Do Populations Cross Borders and Perceive Their Neighbours?, “European Urban and Regional Studies” 26 (2), pp. 134–157, https://doi.org/10.1177/0969776418756934.
 9. Dimitrov M., Petrakos G., Totev S., Tsiapa M. (2003), Cross-Border Cooperation in Southeastern Europe: The Enterprises’ Point of View, “Eastern European Economics” 41 (6), pp. 5–25.
 10. Despiney Zochowska B. A. (2013), Euroregions Emerging New Forms of Cross-Border Cooperation, in: Borders and Border Regions in Europe; Changes, Challenges and Chances, eds. A. Lechevalier, J. Wielgohs, Transcript Verlag.
 11. EaPTC (2014), Azerbaijan-Georgia Joint Operational Programme.
 12. Gallagher F. (2003), Cross-Border Police Cooperation: The Kent Experience, in: New Borders for a Changing Europe; Cross Border Cooperation and Governance, eds. T. M. Wilson, J. Anderson, L. O’Dowd, pp. 111–135, Routledge, Great Britain.
 13. German T. (2012), ‘Good Neighbours or Distant Relatives?’ Regional Identity and Cooperation in the South Caucasus, “Central Asian Survey” 31 (2), pp. 137–151, https://doi.org/10.1080/02634937.2012.671990.
 14. González-Gómez T., Gualda E. (2016), Reporting a Bottom-up Political Process: Local Perceptions of Cross- Border Cooperation in the Southern Portugal – Spain Region, “European Urban and Regional Studies” 23 (3), pp. 468–480, https://doi.org/10.1177/0969776413518781.
 15. Grix J., Knowles V. (2003), The Euroregion and the Maximization of Socia Capital: Pro-Europa Viadrina, in: New Borders for a Changing Europe; Cross Border Cooperation and Governance, eds. T. M. Wilson, J. Anderson, L. O’Dowd, pp. 154–177, Routledge, Great Britain.
 16. Hammer N. (2010), Cross-Border Cooperation under Asymmetry: The Case of an Interregional Trade Union Council, “European Journal of Industrial Relations” 16 (4), pp. 351–367, https://doi.org/10.1177/0959680110384535.
 17. Harguinde J.-B., Bray Z. (2009), Does Cross-Border Cooperation Empower European Regions? The Case of INTERREG III-A France-Spain, “Environment and Planning C: Government and Policy” 27, pp. 747–761, https://doi.org/10.1068/c08119.
 18. Hooghe L. (1995), Subnational Mobilisation in The European Union, “West European Politics” 18 (3), pp. 175–198, https://doi.org/10.1080/01402389508425097.
 19. Jauhiainen J. (2002), Territoriality and Topocracy of Cross-Border Networks, “Journal of Baltic Studies” 33 (2), pp. 156–176, https://doi.org/10.1080/01629770200000031.
 20. Johnson C. M. (2009), Cross-Border Regions and Territorial Restructuring in Central Europe, “European Urban and Regional Studies” 16 (2), pp. 177–191, https://doi.org/10.1177/0969776409102190.
 21. Johnson E. (2003), Talking Across Frontiers: Building Communication between Emergency Services, in: New Borders for a Changing Europe; Cross Border Cooperation and Governance, eds. T. M. Wilson, J. Anderson, L. O’Dowd, pp. 88–111, Routledge, Great Britain.
 22. Laitinen-Rawana S. K. M. (1994), Creating a Unified Europe: Maastricht and Beyond, “The International Lawyer” 28 (4), pp. 973–993.
 23. Macrory R., Turner S. (2003), Cross-Border Environmental Governance and EC Law, in: New Borders for a Changing Europe; Cross Border Cooperation and Governance, eds. T. M. Wilson, J. Anderson, L. O’Dowd, pp. 59–88, Routledge, Great Britain.
 24. Marks G. (1996), An Actor-Centred Approach to Multi-Level Governance, “Regional & Federal Studies” 6 (2), pp. 20–38, https://doi.org/10.1080/13597569608420966.
 25. Marks G., Liesbet H., Kermit B. (1996), European Integration from 1980s – State Level VS Multi Level Governance, “Journal of Common Market Studies” 34 (3), pp. 341–78.
 26. Medeiros E. (2015), Territorial Impact Assessment and Cross-Border Cooperation, “Regional Studies, Regional Science” 2 (1), pp. 97–115, https://doi.org/10.1080/21681376.2014.999108.
 27. Mkrtchyan T., Vahram P. (2010), Integration of Transcaucasia: Continued Failure and Hope, “Turkish Policy Quarterly”, https://www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_vol8_no1_mkrtchyan_petrosyan.pdf.
 28. Nedelcu P. I. (2012), Democracy with No Decentralisation, “Revista de Ştiinţe Politice”, no. 35, pp. 352–360.
 29. O’Dowd L. (2003), The Changing Significance of European Borders, in: New Borders for a Changing Europe; Cross Border Cooperation and Governance, eds. T. M. Wilson, J. Anderson, L. O’Dowd, pp. 13–37, Routledge.
 30. O’Dowd L., Wilson T. (2002), Frontiers of Sovereignty in the New Europe, in: European Integration and South Eastern Europe, 7–31, Center for European Integration Studies.
 31. O’Lear S. (2011), Borders in the South Caucasus, “Defense & Security Analyss, 27 (3), pp. 267–276, https://doi.org/10.1080/14751798.2011.604486.
 32. Pasi P. (2007), Euroregions – The Alps-Adriatic Context, in: Euroregions – The Alps-Adriatic Context, eds. J. Langer, pp. 73–79, Peter Lang.
 33. Perkmann M. (2007), Policy Entrepreneurship and Multilevel Governance: A Comparative Study of European Cross-Border Regions, “Environment and Planning C: Government and Policy” 25 (6), pp. 861–879, https://doi.org/10.1068/c60m.
 34. Pikner T. (2008), Reorganizing Cross-Border Governance Capacity, The Case of the Helsinki-Tallinn Euroregion, “European Urban and Regional Studies” 15 (2), pp. 211–237.
 35. Popescu G. (2008), The Conflicting Logics of Cross-Border Reterritorialization: Geopolitics of Euroregions in Eastern Europe, “Political Geography” 27, pp. 418–438, https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2008.03.002.
 36. Samkharadze N. (2012), Georgian State Border – Past and Present.
 37. Scott J. W. (2000), Euroregions, Governance, and Transborder Cooperation within the EU, “European Research in Regional Science” 10, pp. 104–115.
 38. Scott J. (2015), Bordering, Border Politics and Cross-Border Cooperation in Europe, in: Neighbourhood Policy and the Construction of the European External Borders, eds. R. Coletti, F. Celata, book series GeoJournal Library 115, Springer International Publishing Switzerland, https://doi.org/10.1007/978-3-319-18452-4.
 39. TA2020 (2011), Territorial Agenda 2020 – Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions, Hungary, https://doi.org/10.3828/tpr.80.1.4.
 40. UNDP (2017), Fostering Regional and Local Development in Georgia – Phrase 2.
 41. Waal T. de (2012), A Broken Region: The Persistent Failure of Integration Projects in the South Caucasus, “Europe-Asia Studies” 64 (9), pp. 1709–1723, https://doi.org/10.1080/09668136.2012.718416.
 42. Winsen B. Van (2009), Political Cooperation in EUREGIO: Democratic Dimensions in Cross-Border Cooperation, “European View, Center for European Studies” 8, pp. 153–161, https://doi.org/10.1007/s12290-009-0079-5.
 43. Yoder J. A. (2008), No Longer on the Periphery: German-Polish Cross-Border Relations in a New Institutional Context, “German Politic & Society” 26 (3), pp. 1–24, https://doi.org/10.3167/gps.2008.260301.