Podłoże protestów społecznych w Gruzji w 2019 roku

Main Article Content

Faustyna Mijalska
Jarosław Kardaś

Abstrakt

Gruzińskie Marzenie dochodząc do władzy w 2012 r. było obietnicą zmian, których oczekiwało społeczeństwo gruzińskie, rozdarte pomiędzy dążeniami do pokoju i dobrobytu wzorem państw zachodnich, a zarazem ustabilizowania stosunków z Rosją. Po siedmiu latach okazało się, że ta obietnica nie spełniła się, a obywatele są rozgoryczeni prowadzeniem polityki zarówno wewnętrznej, jak i międzynarodowej przez Bidzinę Iwaniszwilego. Na potrzeby artykułu sformułowano hipotezę badawczą zakładającą, że w czerwcu 2019 r. doszło do protestów społecznych w stolicy Gruzji, ponieważ działania podejmowane przez ugrupowanie kierowane przez Bidzinę Iwaniszwilego doprowadziły do spadku zaufania do tej formacji. Autorzy artykułu podjęli się próby analizy działań podejmowanych Bidzinę Iwaniszwilego, które mogły doprowadzić do niepokojów społecznych oraz wskazania czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które doprowadziły do spadku zaufania do rządzących Gruzją w ostatnich latach. Ponadto przedstawili wydarzenia z dnia 20 czerwca 2019 r., kiedy to wielotysięczny tłum zgromadził się pod budynkiem gruzińskiego parlamentu, by wyrazić niezadowolenie z pojawienia się na sesji parlamentu deputowanego rosyjskiej dumy, Siergieja Gawriłowa, co w rezultacie wywołało ogólnopaństwowe protesty.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mijalska, F., & Kardaś, J. (2020). Podłoże protestów społecznych w Gruzji w 2019 roku. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 5-25. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.4.1
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Faustyna Mijalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Faustyna MIJALSKA – doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Obszar zainteresowań to głównie rozwój inteligentnych miast, wpływ nowoczesnych technologii na rozwój państw, cyberbezpieczeństwo.

Jarosław Kardaś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jarosław KARDAŚ – starszy wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych. Jego głównymi zainteresowaniami badawczymi są stosunki międzynarodowe na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw oraz kształtowanie wizerunku polityków w mediach.

Bibliografia

 1. Avaliani D. (2019), Georgian Dream Is Dealt a Double Blow, https://carnegie.ru/commentary/79369, 27.06.2019.
 2. Crowds try to storm Georgian parliament in Tbilisi (2019), https://www.dw.com/en/crowds-try-to-storm-georgian-parliament-in-tbilisi/av-4929032, 26.06.2019.
 3. Della Porta D., Diani M. (2009), Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków.
 4. Ekstowicz B. (2015), Procesy i ruchy społeczne na świecie na przełomie XX i XXI wieku, “Civitas Hominibus”, no. 10.
 5. Falkowski M. (2016), Cała władza w ręce Gruzińskiego Marzenia, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-11-09/cala-wladza-w-rece-gruzinskiego-marzenia, 27.08.2019.
 6. Falkowski M. (2015), Kryzys polityczny w Gruzji, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-10-28/kryzys-polityczny-w-gruzji, 28.08.2019.
 7. Falkowski M. (2017a), Rozłam w gruzińskiej opozycji, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-01-18/rozlam-w-gruzinskiej-opozycji, 28.08.2019.
 8. Falkowski M. (2017b), UE-Gruzja: zniesienie wiz i co dalej?, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-03-29/ue-gruzja-zniesienie-wiz-i-co-dalej?fbclid=IwAR0MEgVEUuPMjZTiW8kX4jOhPaPT4xie2Gs5-vjWvhB3EiCgY67d09w0Udk, 21.07.2019.
 9. Falkowski M., Strachota K. (2016), Gruzja: Przedwyborcza niepewność, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-09-28/gruzja-przedwyborcza-niepewnosc, 28.08.2019.
 10. Freedom house criticizes former Georgian PM Bidzina Ivanishvili (2019), https://www.georgianjournal.ge/politics/35579-freedom-house-criticizes-former-georgian-pm-bidzina-ivanishvili.html, 29.08.2019.
 11. Freedom in the World 2017 (2017), https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/georgia, 29.08.2019.
 12. Georgia’s Russia protest benefit Mikheil Saakashvili (2019), https://www.dw.com/en/georgias-russia-protests-benefit-mikheil-saakashvili/a-49302532, 26.06.2019.
 13. Górecki W. (2018a), Gruzja: kontrowersyjny wyrok na Saakaszwilego, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-01-10/gruzja-kontrowersyjny-wyrok-na-saakaszwilego, 29.08.2019.
 14. Górecki W. (2019), Gruzja: napięcia wewnętrzne i nowy kryzys w stosunkach z Rosją, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-06-26/gruzja-napiecia-wewnetrzne-i-nowy-kryzys-w-stosunkach-z-rosja, 29.08.2019.
 15. Górecki W. (2018b), Salome Zurabiszwili nowym prezydentem Gruzji, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-11-29/salome-zurabiszwili-nowym-prezydentem-gruzji, 27.08.2019.
 16. Grajczyński P. (2018), Ciężar Kaukazu: geopolityczna sytuacja Gruzji, https://www.jagiellonia.org/ciezar-kaukazu-geopolityczna-sytuacja-gruzji/, 21.07.2019.
 17. Grodzki R. (2009), Wojna gruzińsko-rosyjska 2008. Przyczyny – przebieg – skutki, Zakrzewo.
 18. Gruzja – wskaźniki ekonomiczne (2019), https://pl.tradingeconomics.com/georgia/indicators, 30.08.2019.
 19. Gruzja nie jest gotowa na wstąpienie do Unii Europejskiej? (2019), https://pl.sputniknews.com/swiat/2019052010423491-sputnik-gruzja-nie-jest-gotowa-na-wstapienie-do-unii-europejskiej/, 22.07.2019.
 20. Kacewicz M. (2019), Tbilisi: kolejna odsłona niedokończonych rewolucji, https://www.belsat.eu/pl/news/tbilisi-kolejna-odslona-serii-niedokonczonych-rewolucji/, 25.06.2019.
 21. Kakachia K., Lebanidze B. (2019), Georgian Dream Meets Georgian’s Nightmares, https://foreignpolicy.com/2019/06/25/georgian-dream-meets-georgias-nightmare/, 26.06.2019.
 22. Koiava R. (2018), Georgian – Russian Relations: Past, Present & Future, https://emerging-europe.com/georgia-2017/georgian-russian-relations-past-present-future/, 2.07.2019.
 23. Kuca G., Grzybowski M. (2012), System konstytucyjny Gruzji, Warszawa.
 24. Kucera J. (2019), Putin orders Russian tourists out of Georgia after anti-Russia protests, https://www.eurasianet.org/putin-orders-russian-tourists-out-of-georgia-after-anti-russia-protests-in-tbilisi, 27.06.2019.
 25. Lazarus J. (2010), Neo-liberal State Building and Western ‘Democracy Promotion’: the case of Georgia, http://eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events/stockholm/Neo-liberal%20state%20building%20and%20democracy%20promotion%20in%20Georgia.pdf, 28.06.2019.
 26. Lipiński A. (2012), Między komunikacją a kontestacją, Kultura, ramy interpretacyjne i ruchy społeczno-polityczne, „Studia Politologiczne”, vol. 25.
 27. Luxmoore M. (2019), As Georgia’s relations with Russia sour Moscow says its wine has too, https://www.rferl.org/a/as-georgia-s-relations-with-russia-sour-moscow-says-its-wine-has-too/30019577.html, 28.06.2019.
 28. Main Economic Indicators (2018), http://www.economy.ge/?page=ecoreview&s=37, 30.08.2019.
 29. Mandes S. (2007), Ruchy społeczne w Polsce, in: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, ed. M. Marody, Warszawa.
 30. Matczak P. (2000), Protest lokalny w Polsce, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Year LXII – brochure 3.
 31. Matusiak M. (2014), Gruzja – między marzeniem a rzeczywistością, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-04-16/gruzja-miedzy-marzeniem-a-rzeczywistoscia, 27.06.2019.
 32. Musiałowicz B. (2008), Gruzja – wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej, in: Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, eds. K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Lublin.
 33. Nowosielski M. (2014), Ruchy społeczne jako czynnik i wynik zmian społecznych, “Kultura i Edukacja”, no. 4(90).
 34. Ochman K. (2018), Gruzja z silnym wsparciem UE i nowymi umowami wartymi milion euro, https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/gruzja-z-silnym-wsparciem-ue-i-nowymi-umowami-wartymi-miliony-euro/, 22.07.2019.
 35. Political Ratings in NDI-Commissioned Poll – April 2019 (2019), https://civil.ge/archives/306143, 23.07.2019.
 36. Prognozy Banku Światowego dla gospodarki Gruzji (2018), https://studium.uw.edu.pl/prognozy-banku-swiatowego-dla-gospodarki-gruzji/, 30.08.2019.
 37. Public attitudes in Georgia (2018), https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI_June_2018_Presentation_Public_ENG_vf.pdf, 19.07.2019.
 38. Public Opinion Survey: Residents of Georgia (2018), https://www.iri.org/sites/default/files/2018-5-29_georgia_poll_presentation.pdf, 23.07.2019.
 39. Public Opinion Survey: Residents of Georgia (2019), https://www.iri.org/sites/default/files/georgia_poll_2.pdf, 20.07.2019.
 40. Rozalska A. (2015), Ruchy społeczne a potrzeba zmian w społeczeństwie obywatelskim. Podstawowe zagadnienia teoretyczne, “Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, no. 12(3).
 41. Ruchy społeczne PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ruchy-spoleczne;3969808.html, 31.03.2020.
 42. Russian MP’s appearance in Georgian parliament sparks protests across Georgia (2019), https://oc-media.org/russian-mp-s-appearance-in-georgian-parliament-sparks-protests-across-georgia/, 27.06.2019.
 43. Sikharulidze A. (2017), Analysis. Russian – Georgian diplomatic relations – to be or not to be?, https://www.oc-media.org/russian-georgian-diplomatic-relations-to-be-or-not-to-be/, 28.06.2019.
 44. Stosunki UE – Gruzja (2018), https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eastern-partnership/georgia/, 28.06.2019.
 45. Sztompka P. (2005), Ruchy społeczne – struktury in statu nascendi, in: Socjologia. Lektury, eds. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków.
 46. Thousands clash with police as protesters try to storm Georgian parliament (2019), https://www.oc-media.org/thousands-clash-with-police-as-protesters-try-to-storm-georgian-parliament/, 27.06.2019.
 47. Tolksdorf D. (2014), The EU, Russia and the Eastern Partnership: What Dynamics under the New German Government?, https://www.ifri.org/en/publications/enotes/notes-cerfa/russia-and-eastern-partnership-what-dynamics-under-new-german, 27.08.2019.
 48. Van Herpen (2014), Wojny Putina. Czeczenia, Gruzja, Ukraina 2014, Warszawa.
 49. Wojtasiewicz W. (2019), Gruzini protestują przeciwko Rosji, http://www.new.org.pl/6088-gruzini-protestuja-przeciwko-rosji, 2.07.2019.
 50. Wojtasiewicz W. (2018a), Gruzińskie Sowa i Przyjaciele, http://www.new.org.pl/5839-gruzinskie-sowa-i-przyjaciele, 29.08.2019.
 51. Wojtasiewicz W. (2018b), Powrót Iwaniszwilego, http://www.new.org.pl/5751-powrot-iwaniszwilego, 29.08.2019.