Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach Ukrainy w warunkach globalizacji
PDF (English)

Słowa kluczowe

inwestycje zagraniczne
kraj przyjmujący
atrakcyjność inwestycyjna
potencjał inwestycyjny
ryzyko inwestycyjne

Jak cytować

Prysiazhniuk, Y., Poliakova, J., & Yaremko, L. (2021). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach Ukrainy w warunkach globalizacji. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 99–110. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.4.5

Abstrakt

W artykule ukazano znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego oraz podkreślono korzyści i zagrożenia dla gospodarki Ukrainy, powstające w związku z przyciąganiem kapitału zagranicznego. Przeprowadzono analizę dynamiki bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem struktury branżowej i geograficznej. Wskazano na różnice między produktywnością przedsiębiorstw z inwestycjami zagranicznymi a przedsiębiorstwami krajowymi. Ocenę potencjału inwestycyjnego przeprowadzono za pomocą wieloczynnikowej analizy porównawczej i dokonano obliczenia atrakcyjności inwestycyjnej na podstawie standaryzacji wskaźników dla regionów Ukrainy. Wskazano na związek potencjału inwestycyjnego z atrakcyjnością inwestycyjną regionów oraz niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej niektórych regionów Ukrainy. Omówiono priorytetowe działania dotyczące intensyfikacji inwestycji zagranicznych na Ukrainie w warunkach globalizacji.

https://doi.org/10.14746/ssp.2020.4.5
PDF (English)

Bibliografia

Pro shcho hovoriat investory [What investors are talking about] (2019), https://business.ua/strategies/6719-pro-shcho-govoryat-investori, 15.11.2020.

Mordan Y. Y., Hushcha A. V. (2017), Investytsiinyi klimat Ukrainy ta shliakhy yoho polipshennia [Ukraine’s investment climate and ways to improve it], “Investment: practice and experience”, vol. 17.

Investytsiinyi klimat v Ukraini pohirshyvsia [The investment climate in Ukraine has deteriorated] (2019), https://www.rbc.ua/ukr/news/investitsionnyy-klimat-ukraine-uhudshilsya-1562068811.html, 15.11.2020.

Melnyk O. I., Melnyk A. H., Malysh L. B., Inozemni investuvannia yak faktor rozvytku ahrarnoho sektora Ukrainy [Foreign investments as a factor of development of the agrarian sector of Ukraine] (2019), “Investment: practice and experience”, vol. 2.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine], http://www.ukrstat.gov.ua, 15.11.2020.

Shvets Y. O., Burdylo O. V. (2017), Otsinka investytsiinoho klimatu v Ukraini: stan, problemy ta shliakhy yoho polipshennia [Assessment of the investment climate in Ukraine: the state, problems and ways to improve it], “Scientific Bulletin of Uzhgorod National University”, vol. 12, no. 1.

Kolupaiev Y. B., Zaliubovska S. S., Melnychuk I. O. (2018), Problemy zaluchennia investytsiinykh resursiv v ekonomiku Ukrainy [Problems of attracting investment resources in the economy of Ukraine], “Investment: practice and experience”, vol. 8.

Markevych K., Khto i yak investuie v Ukrainu [Who and how invests in Ukraine] (2019), http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu, 15.11.2020.

Polishchuk S. P. (2016), Osoblyvosti inozemnoho investuvannia v Ukraini v umovakh ekonomichnoi kryzy [Features of foreign investment in Ukraine in the conditions of economic crisis], “Scientific Bulletin of Uzhgorod National University”, vol. 7, no. 2.

Zakha D. (2018), Tsina vidkrytosti: yakyi vplyv priamykh inozemnykh investytsii na ekonomiku Ukrainy [Price of openness: what is the impact of foreign direct investment on Ukraine’s economy], https://voxukraine.org/uk/tsina-vidkritosti-yakij-vpliv-pryamih-inozemnih-investitsij-na-ekonomiku-ukrayini, 15.11.2020.

Pavlov V. I., Koretskyi Y. M. (2004), Innovatsiinyi potentsial rehionu: diahnostyka ta realizatsiia [Innovative potential of the region: diagnosis and implementation], Lutsk: Nadstyria (in Ukrainian).