Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach Ukrainy w warunkach globalizacji

Main Article Content

Yuriy Prysiazhniuk
Juliia Poliakova
Larysa Yaremko

Abstrakt

W artykule ukazano znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego oraz podkreślono korzyści i zagrożenia dla gospodarki Ukrainy, powstające w związku z przyciąganiem kapitału zagranicznego. Przeprowadzono analizę dynamiki bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem struktury branżowej i geograficznej. Wskazano na różnice między produktywnością przedsiębiorstw z inwestycjami zagranicznymi a przedsiębiorstwami krajowymi. Ocenę potencjału inwestycyjnego przeprowadzono za pomocą wieloczynnikowej analizy porównawczej i dokonano obliczenia atrakcyjności inwestycyjnej na podstawie standaryzacji wskaźników dla regionów Ukrainy. Wskazano na związek potencjału inwestycyjnego z atrakcyjnością inwestycyjną regionów oraz niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej niektórych regionów Ukrainy. Omówiono priorytetowe działania dotyczące intensyfikacji inwestycji zagranicznych na Ukrainie w warunkach globalizacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Prysiazhniuk, Y., Poliakova, J., & Yaremko, L. (2021). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach Ukrainy w warunkach globalizacji. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 99-110. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.4.5
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Yuriy Prysiazhniuk, Ivan Franko National University of Lviv

Yuriy PRYSIAZHNIUK – doktor nauk ekonomicznych, profesor, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki na Ukrainie. Autor i współautor monografii i ponad stu publikacji naukowych z zakresu polityki informacyjnej, poszczególnych politycznych aspektów rozwoju gospodarczego, globalizacji, relacji między przedsiębiorstwami a państwem, ekonomii i polityki, migracji, turystyki międzynarodowej i zagadnień bezpieczeństwa.

Juliia Poliakova, Lwowski Uniwersytet Handlu i Ekonomii

Juliia POLIAKOVA – doktor nauk ekonomicznych, profesor w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Dziekan Wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Technik Informacyjnych na Lwowskim Uniwersytecie Handlu i Ekonomii. Autorka ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych (w tym artykułów w fachowych publikacjach krajowych i międzynarodowych, jednej monografii indywidualnej i dziesięciu zbiorowych) z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na komunikacji międzynarodowej, międzynarodowym transferze technologii, public relations oraz międzynarodowych regulacjach celnych.

Larysa Yaremko, Lwowski Uniwersytet Handlu i Ekonomii

Larysa YAREMKO – doktor nauk ekonomicznych, profesor w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Lwowskim Uniwersytecie Handlu i Ekonomii. Autorka ponad 120 publikacji naukowych (w tym artykułów w fachowych publikacjach krajowych i zagranicznych, jednej monografii indywidualnej i sześciu zbiorowych) z zakresu zagranicznej działalności gospodarczej i bezpieczeństwa ekonomicznego. Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe, zagraniczna działalność gospodarcza, gospodarka regionalna i transnacjonalizacja gospodarki światowej.

Bibliografia

 1. Pro shcho hovoriat investory [What investors are talking about] (2019), https://business.ua/strategies/6719-pro-shcho-govoryat-investori, 15.11.2020.
 2. Mordan Y. Y., Hushcha A. V. (2017), Investytsiinyi klimat Ukrainy ta shliakhy yoho polipshennia [Ukraine’s investment climate and ways to improve it], “Investment: practice and experience”, vol. 17.
 3. Investytsiinyi klimat v Ukraini pohirshyvsia [The investment climate in Ukraine has deteriorated] (2019), https://www.rbc.ua/ukr/news/investitsionnyy-klimat-ukraine-uhudshilsya-1562068811.html, 15.11.2020.
 4. Melnyk O. I., Melnyk A. H., Malysh L. B., Inozemni investuvannia yak faktor rozvytku ahrarnoho sektora Ukrainy [Foreign investments as a factor of development of the agrarian sector of Ukraine] (2019), “Investment: practice and experience”, vol. 2.
 5. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine], http://www.ukrstat.gov.ua, 15.11.2020.
 6. Shvets Y. O., Burdylo O. V. (2017), Otsinka investytsiinoho klimatu v Ukraini: stan, problemy ta shliakhy yoho polipshennia [Assessment of the investment climate in Ukraine: the state, problems and ways to improve it], “Scientific Bulletin of Uzhgorod National University”, vol. 12, no. 1.
 7. Kolupaiev Y. B., Zaliubovska S. S., Melnychuk I. O. (2018), Problemy zaluchennia investytsiinykh resursiv v ekonomiku Ukrainy [Problems of attracting investment resources in the economy of Ukraine], “Investment: practice and experience”, vol. 8.
 8. Markevych K., Khto i yak investuie v Ukrainu [Who and how invests in Ukraine] (2019), http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu, 15.11.2020.
 9. Polishchuk S. P. (2016), Osoblyvosti inozemnoho investuvannia v Ukraini v umovakh ekonomichnoi kryzy [Features of foreign investment in Ukraine in the conditions of economic crisis], “Scientific Bulletin of Uzhgorod National University”, vol. 7, no. 2.
 10. Zakha D. (2018), Tsina vidkrytosti: yakyi vplyv priamykh inozemnykh investytsii na ekonomiku Ukrainy [Price of openness: what is the impact of foreign direct investment on Ukraine’s economy], https://voxukraine.org/uk/tsina-vidkritosti-yakij-vpliv-pryamih-inozemnih-investitsij-na-ekonomiku-ukrayini, 15.11.2020.
 11. Pavlov V. I., Koretskyi Y. M. (2004), Innovatsiinyi potentsial rehionu: diahnostyka ta realizatsiia [Innovative potential of the region: diagnosis and implementation], Lutsk: Nadstyria (in Ukrainian).