Wykorzystanie jednostek pływających flotylli rzecznej do realizacji polityki bezpieczeństwa narodowego Republiki Serbii
PDF

Słowa kluczowe

Republika Serbii
polityka bezpieczeństwa narodowego
flotylla rzeczna

Jak cytować

Skarżyński, M. (2021). Wykorzystanie jednostek pływających flotylli rzecznej do realizacji polityki bezpieczeństwa narodowego Republiki Serbii. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 5–17. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.1.1

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawowe założenia polityki bezpieczeństwa narodowego, w tym polityki obronnej Republiki Serbii. Wymieniono zadania flotylli rzecznej serbskich wojsk lądowych. Zamieszczono strukturę organizacyjną flotylli oraz dane taktyczno-techniczne jednostek pływających. Omówiono przygotowanie załóg do realizacji zadań wynikających z założeń strategii bezpieczeństwa narodowego oraz strategii obronnej. W podsumowaniu dokonano rekapitulacji rozważań.

https://doi.org/10.14746/ssp.2021.1.1
PDF

Bibliografia

Бајрами Б., Славковић В. (2016), Доктринарна решења употребе речне флотиле у ванредним ситуацијама, „Војно Дело”, број 5.

Bajrami B., Karović M., Radić L. (2016), Upotreba rečne flotile u pružanju pomoći civilnim vlastima u slučaju velikih poplava, „Vojno Delo”, број 7.

Category: Neštin-class river minesweepers (2020), https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ne%C5%A1tin-class_river_minesweepers, 31.10.2020.

Dautović J., Trifković D., Nikolić Z. (2014), Advanced features of the reconstructed special purpose river ship Kozara with a diesel electric drive (DED), „Brodogradnja: Teorija i praksa brodogradnje i pomorske tehnike”, vol. 65, no. 4.

Десантно-јуришни чамац класе 411 (2020), https://sr.wikipedia.org/wiki/, 1.10.2020.

Grajewski I., Wójcicki J. (1981), Mały leksykon morski, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.

Kubiak K. (2016), Flotylla Rzeczna Wojsk Lądowych Republiki Serbii, „Morze Statki i Okręty”, nr 11–12.

Milosevic A. (2012), CMP 22, http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=1502785, 1.10.2020.

Neštin-class river minesweeper (2020), https://en.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%A1tin-class_river_minesweeper, 14.06.2020.

Obeležen dan rečne flotile (2017), http://www.novisad.rs/lat/obelezen-dan-recne-flotile, 14.06.2020.

Обележен Дан рода речних јединица Војске Србије и Речне флотиле (2020), http://www.politika.rs/scc/clanak/459860/Obelezen-Dan-roda-recnih-jedinica-Vojske-Srbije-i-Recne-flotile, 14.11.2020.

PRB-36 „Šabac” Degaussing vessel (YDG) (2020), https://www.globalsecurity.org/military/world/serbia/prb-36.htm, 12.11.2020.

Radojević S., Šoškić S., Radić G. (2017), Analysis of Serbian Military Riverine Units Capability for Participation in the United Nations Peacekeeping Operations, „TransNav the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation”, vol. 11, no. 2.

Rečna flotila (2016), https://jna-sfrj.forumbo.net/t890p500-recna-flotila, 12.11.2020.

Rečna flotila na forumu o razvoju vodnog transporta (2014), http://www.vs.rs/sr_lat/vesti/3A60561A89BD11E38F1700163E135009/recna-flotila-na-forumu-o-razvoju-vodnog-transporta, 10.06.2020.

Rečna flotila u fazi modernizacije (2018), https://studiob.rs/recna-flotila-u-fazi-modernizacije/, 14.11.2020.

Rečna flotila Vojska Srbije (2020), http://www.vs.rs/sr_lat/jedinice/vojska-srbije/kopnena-vojska/recna-flotila, 28.10.2020.

REČNI MINOLOVCI TIPA „NOVI SAD” i „NEŠTIN”: Za njih su bili zainteresovani i susedi i zemlje Bliskog istoka! (FOTO) (2020), https://pravda.rs/lat/2020/5/28/recni-minolovci-tipa-novi-sad-i-nestin-za-njih-su-bili-zainteresovani-i-susedi-i-zemlje-bliskog-istoka-foto/, 30.10.2020.

Rečni patrolni čamac klase 211 (2020), https://sr.wikipedia.org/sr, 21.11.2020.

Serbian River Flotilla (2020), https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_River_Flotilla, 28.10.2020.

Sienkiewicz M. (1979), Wojna wyzwoleńcza narodów Indochin 1945–1975. Aspekty wojskowe, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.

Snage i sredstva plovnih jedinica Vojska Srbije (2020), http://www.vs.rs/sr_lat/o-vojsci/naoruzanje/snage-i-sredstva-plovnih-jedinica, 21.11.2020.

Стратегију националне безбедности Републике Србије, „Службени гласник РС”, број 94 од 27. децембра 2019 (2019), https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/strategija/2019/94/2, 7.11.2020.

Стратегију одбране Републике Срби (2019), „Службени гласник РС”, број 94 од 27. децембра 2019, https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/strategija/2019/94/1, 7.11.2020.

Шутановац: Речна флотила професионализована (2010), https://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/sutanovac-recna-flotila-profesionalizovana_213866.html, 14.11.2020.

The Day of River Units and Day of the River Flotilla Observed (2018), http://www.mod.gov.rs/eng/12886/obelezen-dan-recnih-jedinica-i-dan-recne-flotile-12886, 11.11.2020.

Type 331 Neštin Multi-purpose river ship (2020), https://www.globalsecurity.org/military/world/serbia/type-331.htm, 31.10.2020.

Vulin: Sledeće godine očekujemo početak prvih remonta brodova (2020), https://www.danas.rs/politika/vulin-sledece-godine-ocekujemo-pocetak-prvih-remonta-plovila/, 14.11.2020.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

 

 

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.