Polityka energetyczna w programach największych polskich partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2019 roku
PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo
bezpieczeństwo energetyczne
programy polityczne
partie polityczne

Jak cytować

Kamprowski, R. (2021). Polityka energetyczna w programach największych polskich partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 19–31. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.1.2

Abstrakt

Przedmiotem badań niniejszego artykułu jest wizja kreowania polityki energetycznej obecna w programach politycznych największych polskich partii politycznych w 2019 roku. Należy podkreślić, iż głównym jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Celami podjętych przez autora badań jest wskazanie, omówienie i porównanie koncepcji zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego w przypadku wygrania wyborów parlamentarnych. Do osiągnięcia tak określonych celów badań posłużyły następujące problemy badawcze: w jakim zakresie zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego jest obecne w analizowanych programach politycznych? Poprzez jakie narzędzia największe partie polityczne w Polsce kreowały energetyczny wymiar bezpieczeństwa? Jakie główne trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski uwypuklają badane partie polityczne? Czy istnieje zbieżność partii politycznych w wizji zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa energetycznego? W poniższym artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: porównawczą oraz analizy źródeł. Zastosowano również technikę analizy treści.

https://doi.org/10.14746/ssp.2021.1.2
PDF

Bibliografia

Anokhin M., Grishin O. (2013), Energy safety: politics and diplomacy, „Przegląd Strategiczny”, nr 1.

Antoszewski A., Herbut R. (2002), Leksykon politologii, Atla 2, Wrocław.

Balmaceda M., Heinrich A. (2020), The Energy Politics of Russia and Eurasia, w: The Oxford Handbook of Energy Politics, red. K. J. Hancock, J. E. Allison, Oxford University Press, New York.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2020), Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej, Warszawa.

BiznesAlert (2019), Energetyka na wyborach parlamentarnych. Co proponują partie?, 11.10.2019, https://biznesalert.pl/programy-partii-energetyka-wybory-2019/, 18.02.2021.

Budge I., Robertson D., Hearl D. (1987), Ideology, strategy and party change: spatial analyses of post-war election programmes in 19 democracies, Cambridge University Press, Cambridge.

Cire.pl. (2020), Prawie 720 mln euro dofinansowania z CEF na synchronizację państw bałtyckich, https://www.cire.pl/item,205241,1,0,0,0,0,0,prawie-720-mln-euro-dofinansowania-z-cef-na-synchronizacje-panstw-baltyckich.html, 7.01.2020.

Cziomer E. (2008), Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.

Gradziuk A., Lach W., Posel-Częścik E., Sochacka K. (2002), Co to jest bezpieczeństwo energetyczne państwa?, „Biuletyn PISM”, nr 103.

Indraszczyk A. (2008), Problem bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego w programach polskich partii politycznych, „Doctrina, Studia społeczno-polityczne”, vol. 5, ss. 31–48.

Koalicja Obywatelska (2019), Twoja Polska, Warszawa.

Kolanko M. (2019), Sondaż: Jakie tematy interesują Polaków przed wyborami?, 19.08.2019, „Rzeczpospolita”, https://www.rp.pl/Wybory-parlamentarne-2019/308189967-Sondaz-Jakie-tematy-interesuja-Polakow-przed-wyborami.html, 18.02.2021.

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lewica) (2019), Polska jutra, Warszawa.

Konfederacja Wolność i Niepodległość (2019), Polska dla Ciebie, Warszawa.

Kwiatkiewicz P. (2014), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość, t. 2, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań.

Lewandowski A. (2016), Bezpieczeństwo kulturowe jako przestrzeń sporu politycznego pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. Analiza programów wyborczych, w: Człowiek wobec współczesnych wyzwań kulturowych, pod red. E. Chojnacha, J. Michalskiego, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock, s. 147–159.

OECD (2007), Energy Security and Climate Change – Assesing Interactions, International Energy Agency, Michigan.

Państwowa Komisja Wyborcza (2019), Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP, https://sejmsenat2019.pkw.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/pl, 4.01.2021.

Podraza A. (2018), Problemy i zagrożenia a rozwój koncepcji bezpieczeństwa energetycznego, w: Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, red. J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel, PWN, Warszawa.

PolskieRadio24. (2020), Prezydent: inwestycje w energetyce zagwarantują nam bezpieczeństwo, https://www.polskieradio24.pl/42/273/Artykul/2508821,Prezydent-inwestycje-w-energetyce-zagwarantuja-nam-bezpieczenstwo, 8.01.2020.

Polskie Stronnictwo Ludowe. Koalicja Polska (2019), Łączymy Polaków, Warszawa.

Płoski M. (2005), Bezpieczeństwo narodowe a programy partii politycznych, w: Bezpieczeństwo narodowe a grupy dyspozycyjne, pod red. J. Maciejewskiego, O. Nowaczyk, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ss. 65–70.

Prawo i Sprawiedliwość (2019), Polski model państwa dobrobytu, Warszawa.

Rak J. (2018), Theorizing Cultures of Political Violence in Times of Austerity: Studying Social Movements in Comparative Perspective, Routledge, London–New York.

Rewizorski M. (2015), Z powrotem do debaty neo-neo. Dwa spojrzenia na bezpieczeństwo energetyczne, „Przegląd Strategiczny”, nr 8.

Rosicki R. (2010), Chiny i Indie a bezpieczeństwo energetyczne Europy, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 2.

Rosicki R., Gielnik A. (2014), Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne na przykładzie węgla brunatnego w Polsce, w: Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość, t. II: Geopolityka – Polska – Świat, red. P. Kwiatkiewicz, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań.

Rosicki R. (2018), Kultury energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Poznań.

The Warsaw Institute Review (2019), Nowe otwarcie w polityce energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego w Polsce po wyborach parlamentarnych 2019 roku, https://warsawinstitute.review/pl/numer-4-2019/nowe-otwarcie-w-polityce-energetycznej-i-bezpieczenstwa-energetycznego-w-polsce-po-wyborach-parlamentarnych-2019-roku/, 1.01.2021.

Tomaszewski P. (2017), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w dokumentach programowych wybranych partii startujących w wyborach parlamentarnych 2015 roku, „Atheneum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 54, ss. 137–147.

Toszek B. H. (2018), Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego w programach największych partii i ugrupowań politycznych w wyborach parlamentarnych w 2015 roku, w: Partie i ugrupowania polityczne wobec polityki bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Założenia i realizacja wybranych programów politycznych, pod red. M. Kamoli-Cieślik, Ł. Tomczaka, wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss. 51–63.

Tyrała M. (2018), Wpływ postulatów programowych na sukces wyborczy – na przykładzie partii: PiS, PO, ZL w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1.

Ustawa (1997), Prawo energetyczne, Dz. U. 1997, Nr 54, poz. 348.

Ustawa (2016), O inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz. U. 2016, poz. 961.

Woźniak W. (2017), Programy polskich partii politycznych jako materiał empiryczny w badaniach dyskursu politycznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.

Yadaw S. (2014), Political parties management, Lulu.com, Morrisville.