Definicja „zasobów informacji” i jej interpretacja w zakresie działania policji narodowej Ukrainy

Main Article Content

Mykhailo Mykievych
Sviatoslav Senyk
Oksana Krayevska

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest badaniu definicji „zasobów informacyjnych” oraz opracowywaniu propozycji ich konsolidacji legislacyjnej. Analiza aktualnych przepisów Ukrainy regulujących public relations w sferze informacyjnej oraz wyniki badań na ten temat naukowców z różnych dziedzin wiedzy wykazały, że obecnie na poziomie legislacyjnym brak jest jednoznacznej interpretacji tej definicji, co stwarza przesłanki do niejasności interpretacyjnych i praktycznego zastosowania. Z wielu powodów brakuje jednomyślności w podejściu do sformułowania ujednoliconej definicji „zasobów informacyjnych” należy rozpatrywać w kontekście określonego obszaru działalności publicznej. W oparciu o to podejście proponuje się nowelizację podstawowego dokumentu normatywnego określającego public relations w sferze informacyjnej na Ukrainie – ustawy ukraińskiej „O informacji”, a także głównego dokumentu normatywnego regulującego działalność informacyjną w Policji Państwowej – ustawy Ukrainy „O policji narodowej”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mykievych, M., Senyk, S., & Krayevska, O. (2021). Definicja „zasobów informacji” i jej interpretacja w zakresie działania policji narodowej Ukrainy. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 119-134. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.2.7
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Mykhailo Mykievych, Ivan Franko National University of Lviv

Mykhailo MYKIEVYCH – Doctor of Law, Professor. Head of Department of European Law, Faculty of International Relations, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine. Research interests: Theory of International Law, International Economic Law, Theory of Law of the European Union. The author of more than 150 scientific publications.

Web-рage: https://intrel.lnu.edu.ua/en/employee/mykhailo-mykiyevych

Sviatoslav Senyk, Ivan Franko National University of Lviv

Sviatoslav SENYK – Doctor of Philosophy (Law), Assistant of Department of European Law, Faculty of International Relations, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine. Research interests: Information Law, Information Security, International Standards of Information Protection. The author of more than 15 scientific publications.

Oksana Krayevska, Ivan Franko National University of Lviv

Oksana KRAYEVSKA – Droctor, Candidate of Political Sciences (PhD), Associate Professor of the Department of Regional Studies and International Tour ism, Faculty of International Relations, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine. Expert in political and economic aspects of European Integration, Common Policies of the EU, the EU enlargement process, European Union Policy in the sphere of Tourism, EU-Ukraine relations, Educational Policy of the EU, International Project management. The author of more than 50 scientific publications.

Web-page: https://intrel.lnu.edu.ua/employee/krajevska-oksana-anatolijivna

Bibliografia

 1. Bielevtseva V. V. (2011), The legal status of information resources, “Information and Law”, no. 3 (3).
 2. Kormych B. A. (2011), Information Law, BURUN and K., Kharkiv.
 3. Lytvyn N. A. (2016), Some of the features of the use of information resources the bodies of State fiscal service of Ukraine, “Comparative and analytical law”, no. 2, http://www.pap.in.ua/2_2016/43.pdf, 03.12.2020.
 4. Marutyan R. (2009), Information resources: new approaches to defining the notion, “Modern Ukrainian politics: Politicians and political scientists about It”, vol. 18.
 5. Mastyanytsia Y. I. (2006), Information resources of Ukraine: the problems of state regulation, NISS, Kyiv.
 6. Minka T. P. (2017), Scientific-practical commentary to the Law of Ukraine, “On the National Police”, Dnipro.
 7. On approval of the Concept of Developing Digital Economy and Society of Ukraine for 2018–2020 and approval of the action plan for its implementation (2018), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 17 January, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80), 02.03.2021.
 8. On Information (1992), The Law of Ukraine, 2 October, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12, 15.01.2021.
 9. On the adoption of the Regulation on the Information and Telecommunication System “Information Portal of the National Police of Ukraine” (2017), Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 03.08.2017 No. 676, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17, 12.02.2021.
 10. On the approval of the Procedure for organizing the access to information resources during the information exchange between Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the State Migration Service and the State Border Guard Service of Ukraine (2013), The Order of the MIA Ukraine as of September 29, No. 920.
 11. On the Concept of the National Program of Informatization (1998), The Law of Ukraine as of February 4, No. 75/98-BP, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80/page, 15.03.2021.
 12. On the Library and Library Services (1995), Law of Ukraine, 27 January, No. 32/95-VR, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2% D1%80, 03.02.2021.
 13. On the National Police (2015), The Law of Ukraine as of July 2, No. 580-VIII, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19/, 15.03.2021.
 14. On the National Program of Informatization (1998), The Law of Ukraine as of February 4, No. 74/98-BP, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80, 15.02.2021.
 15. On the Protection of Personal Data (2010), The Law of Ukraine as of June 1, No. 2297-VI, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/, 12.03.2021.
 16. Podlevskyi B. M., Rykaliuk R. Ye. (2018), Theory of Information, Lviv.
 17. Senyk S. V. (2017a), Information process as the component of information analytic services of the National Police of Ukraine, in: Theory and practice of combating crime in modern conditions, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv.
 18. Senyk S. V. (2017b), The Authority of the National Police in the sphere of provision of information analytics, in: Modern constitutionalism: problems of theory and practice, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv.
 19. Senyk V. V., Kernytsky I. S. (2008), Information provision of legal activities, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv.
 20. Shorokhova H. M. (2017a), Defining the objects of information and legal provision of the services by the National Police of Ukraine, In: Priorities for the development of legal sciences in the 21st century, Odessa.
 21. Shorokhova H. M. (2017b), Organizational and legal aspects of the use of modern information technologies in the public service of territorial police agencies, Comparative and analytical law, № 3, http://www.pap.in.ua/3_2017/52.pdf, 11.02.2021.
 22. Sokurenko V. V., Bezpalova O. I., Melnyk K. Yu., Yukhno O. O. et al. (eds.) (2016), The Law of Ukraine “On the National Police”: scientific-practical commentary, Kharkiv.
 23. Sosnin V. O. (2003), The problems in the state management of the system of national information resources through the prism of the scientific potential of Ukraine, Kyiv.
 24. Sydorenko O. (2018), Information resources as objects of legal relations in the sphere of information, “Information law”, no. 4.
 25. The Concept of the Formation of the System of National Electronic Information Resources (2003), Approved by the Regulation No. 259-p of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of May 5, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/259-2003-%F0, 03.03.2021.
 26. The Procedure for Protecting State Information Resources and Systems of Information and Telecommunications (2001), Order of the Department of Special Telecommunication Systems and Information Protection of the Security Service of Ukraine, 24 December, № 76, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-02, 03.02.2021.
 27. Tsymbaliuk V. S. (2010), The subjects of information law and information services, “Legal informatics”, no. 3 (27).