Wyzwania i zagrożenia dla zabezpieczenia zadłużenia państw Europy Środkowo-Wschodniej

Main Article Content

Yurii Chentukov
Tetyana Marena
Olha Zakharova

Abstrakt

Celem badania jest identyfikacja słabości bezpieczeństwa długu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz określenie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa długu gospodarek narodowych i regionu. Aby osiągnąć ten cel, zastosowano ogólne i szczegółowe metody badawcze, w tym metody historyczne i logiczne, analizę i syntezę, analizę strukturalną i funkcjonalną, uogólnienie i abstrakcję, podejście systematyczne, klasyfikację i metody statystyczne.


Okazuje się, że sytuacja z papierami dłużnymi w regionie jest dość kontrowersyjna. Średnie wskaźniki zadłużenia zewnętrznego państw Europy Środkowo-Wschodniej znajdują się w strefie niebezpiecznej, natomiast średnia wypłacalność jest na stosunkowo bezpiecznym poziomie. Analiza wskaźników zadłużenia zewnętrznego i wypłacalności pokazuje, że grupa państw Europy Środkowo-Wschodniej jest bardzo zróżnicowana pod względem poziomu bezpieczeństwa zadłużenia krajów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chentukov, Y., Marena, T., & Zakharova, O. (2021). Wyzwania i zagrożenia dla zabezpieczenia zadłużenia państw Europy Środkowo-Wschodniej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 135-152. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.2.8
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Yurii Chentukov, Mariupol State University

Yurii CHENTUKOV – Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Economics and International Economic Relations Department, Mariupol State University, Mariupol, Ukraine. The research interests are international economic relations, regional integration, international security.

Tetyana Marena, Mariupol State University

Tetyana MARENA – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Affairs, Mariupol State University, Mariupol, Ukraine. The research interests are international economic relations, global finance, economic and financial security.

Olha Zakharova, Mariupol State University

Olha ZAKHAROVA – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, the Economics and International Economic Relations Department, Mariupol State University, Mariupol, Ukraine. The research interests are international economic relations, economic security, mathematical modeling of economic processes.

Bibliografia

 1. Bocka B., Jocic J., Petrovics A., Tsanov R. (2007), Security threats and responses in Central Europe, CSIS New European Democracies Project and CSIS Defense Industrial Initiatives Group.
 2. Bohdan T. (2019), Global debt and the latest trends in debt capital flows: risks and opportunities for Ukraine, Ekspertno-analitychnyi tsentr “Optima”, Kyiv.
 3. Bökemeier B., Stoian A. (2018), Debt Sustainability Issues in Central and Eastern European Countries, “Eastern European Economics”, vol. 56, no. 5.
 4. Bulatova O., Chentukov Y., Marena T., Shabelnyk T. (2020), The impact of global financial transformations on the economic security of Central and Eastern European countries, “Public and Municipal Finance”, vol. 9, no. 1.
 5. Bulatova O., Marena T. (2019), World banking system: post-crisis recovery?, “Journal of European Economy”, vol. 18, no. 3 (70).
 6. Buzan B. (1991), People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Pearson Longman, London.
 7. Global Financial Stability Report: A Decade After the Global Financial Crisis: Are We Safer? (2018), IMF, Washington, DC, https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2018/09/25/Global-Financial-Stability-Report-October-2018, 26.04.2021.
 8. Hrybinenko O., Bulatova O., Zakharova O. (2020), Financial indicators in the system of economic security of the world countries, “Business and Management 2020”: 11th International Scientific Conference, May 7–8, 2020, Vilnius, Lithuania.
 9. Joint World Bank-IMF Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries, https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/39/Debt-Sustainability-Framework-for-Low-Income-Countries, 26.04.2021.
 10. Manzocchi S. (1997), External Finance and Foreign Debt in Central and Eastern European Countries, IMF Working Paper, IMF.
 11. Marena T. (2020), Poland’s Financial Sector Development in Terms of Global Financial Transformations, “Research Papers in Economics and Finance”, Poznań University of Economics and Business, Issue 3.
 12. Security environment of Poland today and in 15 years, Ministry of National Defence of Poland, https://www.gov.pl/web/national-defence/security-environment-of-poland-today-and-in-15-years, 26.04.2021.
 13. Redo M. (2018), Comparison of external exposure of Central and Eastern-European states as a factor threatening financial security of their economies, “Historia i Polityka”, vol. 24.
 14. Reinhart C., Rogoff K. (2011), From financial crash to debt crisis, “American Economic Review”, vol. 101, no. 5.
 15. Siwińska J. (1999), Public Debt Structure and Dynamics in the Czech Republic, Hungary, Poland and Romania, Center for Social and Economic Research Working Paper, Warsaw, no. 162.
 16. Świeżak P. (2012), International challenges for regional security in Central and Eastern Europe – Poland, the EU and protracted conflicts, https://en.bbn.gov.pl/download/3/839/PawelSwiezak.pdf, 26.04.2021.
 17. The Global Risks Report 2019: 14th Edition (2019), World Economic Forum, Geneva.
 18. UNCTADstat, https://unctadstat.unctad.org/EN/, 26.04.2021.
 19. World Bank Open Data, World Bank Group, https://data.worldbank.org/, 26.04.2021.
 20. Wysocki M. (2017), Sustainability of public debt stock in transition economies in Central and Eastern Europe countries in terms of solvency, “Economic Studies”, no. 1 (XCII).
 21. Zhu X., Lin S., Wang L., Wu W., Qin Q. (2018), A Study of the Turning Point of China’s Debt, Springer Singapore.