Magdalena Musiał-Karg, Elektroniczne głosowanie w opiniach Polaków. Postawy i poglądy na temat e-voting, Wydawnictwo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2020, ss. 253.
PDF

Jak cytować

Malužinas, M., & Górny, M. (2021). Magdalena Musiał-Karg, Elektroniczne głosowanie w opiniach Polaków. Postawy i poglądy na temat e-voting, Wydawnictwo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2020, ss. 253. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 153–156. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.2.9

Abstrakt

Recenzja

https://doi.org/10.14746/ssp.2021.2.9
PDF