Globalizacja/bezpieczeństwo człowieka: perspektywa biopolityczna
PDF (English)

Słowa kluczowe

bios
biopolityka
biowładza
globalizacja
bezpieczeństwo człowieka
biotechnologia

Jak cytować

Kravets, A. (2021). Globalizacja/bezpieczeństwo człowieka: perspektywa biopolityczna. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 19–30. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.3.2

Abstrakt

Biopolityka skupia się na wpływie globalizacji na dobrobyt jednostki i społeczeństwa jako całości. W związku z tym podniesiono zagadnienia związane z kategorią bezpieczeństwa człowieka, zagrożeniami stwarzanymi przez globalizację oraz tranzycją od reżimu dyscypliny do reżimu zarządzania w skali globalnej opartego na demokratycznych wartościach i liberalnych normach. Z tego powodu zajęto się także kwestią sprawiedliwości społecznej i równości. Podkreślenia wymaga jednak kategoria bezpieczeństwa człowieka w systemie globalnego zarządzania. Dotyczy ona bowiem poczucia bezpieczeństwa jako podstawowej potrzeby ludzi. Ponadto dotyczy także konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa globalnego dla przetrwania i reprodukcji gatunku ludzkiego. W studium zawarto możliwe społeczno-ekonomiczne konsekwencje rozwoju biotechnologii i inżynierii genetycznej w skali światowej. Zarysowany, bardzo szeroki zbiór zagadnień, należy skonkretyzować, usystematyzować i logicznie ustrukturyzować na podstawie analizy wpływu globalizacji na kondycję jednostki, jej relacji do koncepcji bios; wprowadzenia doktryny sprawiedliwości społecznej na poziomie międzynarodowym, ochrony praw człowieka i obywatelskich w wymiarze globalnym; wprowadzenia nowych, biopolitycznych modeli władzy, rządzenia i relacji międzynarodowych; oraz teorii globalnej ewolucji.

https://doi.org/10.14746/ssp.2021.3.2
PDF (English)

Bibliografia

Cage М. (2010), With or without you: Biopolitics and International Relations, A review of Global governance and biopolitics, London.

Callebaut W. (1987), Evolutionary Epistemology Today: Converging Views from Philosophy, the Natural and the Social Sciences, Evolutionary Epistemology: A Multiparadigm Program, Reidel publishing company, Dordrecht.

Cheshko V., Kuz O., Tehnologiya biopolitiki i biopolitika tehnologii (metafizicheskoe i politiko-antropologicheskoe esse), http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/23396/1/Cheshko_V.T.%2C_Kuz_O.M._stattya_2.pdf, 27.05.2021.

Human security in theory and practice (2009), https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf, 20.05.2021.

Kostiuchkov S. (2015), Biopolitychne pidgruntia filosofsko-osvitnoi kontseptsii v umovakh hromadianskoho suspilstva, Ailant, Kherson.

Negri А. (2007), The Labor of the Multitude and the Fabric of Biopolitics, “Mediations”, vol. 23, no. 2, https://mediationsjournal.org/articles/the-labor-of-the-multitude-and-the-fabric-of-biopolitics, 25.05.2021.

Pettman R. (1981), Biopolitics and international values. Investigating liberal norm, Pergamon Press, New York.

Vaiier S. (2016), Kryza «bizhentsiv» ta post natsionalni prykordonni zony: doslidzhieuiuchi novi biopoltychni realii Yevropeiskoho soiuzu, vol. 279, http://litstudies.chdu.edu.ua/article/view/84092/79550, 20.05.2021.