Działania legislacyjne Republiki Kazachstanu na rzecz zapewnienia stabilności gospodarczej i społeczno-politycznej podczas pandemii
PDF (English)

Słowa kluczowe

pandemia
koronawirus
państwa
ekonomia
prawo
stabilność społeczna
doświadczenie międzynarodowe
Kazachstan
polityka

Jak cytować

Zabikh, S. (2021). Działania legislacyjne Republiki Kazachstanu na rzecz zapewnienia stabilności gospodarczej i społeczno-politycznej podczas pandemii. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 45–59. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.4.4

Abstrakt

W pracy autor analizuje trudną sytuację na świecie związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Pandemia negatywnie wpłynęła na wszystkie sfery życia człowieka i znacząco pogorszyła stan gospodarek wielu państw. Rządy tych państw przeznaczyły gigantyczne środki na walkę z pandemią koronawirusa, a także aby poprawić swoją sytuację gospodarczą i ustabilizować sytuację na świecie. Autor artykułu analizuje prawo i regulacje przyjęte przez Republikę Kazachstanu, które ukierunkowano na walkę przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa i poprawienie sytuacji społecznej oraz politycznej w państwie. Epidemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w związku z czym firmy z różnych sektorów musiały zakończyć działalność, wskutek czego wiele osób straciło pracę. To zaś prowadziło do dalszego pogorszenia sytuacji społecznej i politycznej tego państwa. Z tego powodu przyjęto rozwiązania prawne na rzecz poprawy tej sytuacji. Autor bada także doświadczenia innych państw płynące z walki z pandemią koronawirusa. W tym celu korzysta z analizy porównawczej.

https://doi.org/10.14746/ssp.2021.4.4
PDF (English)

Bibliografia

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), https://www.oecd.org/economic-outlook/.

COVID-19 has hit the economy hard. Will she be able to recover in 2021?, https://rus.azattyq.org/a/covid-19-has-hit-the-world-economy-hard-can-it-recover-in-2021/31001832.html.

UNCTAD World Investment Report 2021. Investing in sustainable development (overview), United Nations Conference, https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_overview_ru.pdf.

Report by Mukhisa Kituyi, Secretary-General of the United Nations Trade and Development (UNCTAD) at the fifteenth session of the Conference “Transforming Trade and Development in a Fractured World After the Pandemic”, https://unctad.org/system/files/official-document/osg2020d2_ru.pdf.

Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated March 15, 2020 No. 285 “On the introduction of a state of emergency in the Republic of Kazakhstan”, https://online.zakon.kz/document/?doc_id=32648341.

Law of the Republic of Kazakhstan dated February 8, 2003 No. 387-II “On the state of emergency” (with amendments and additions as of May 25, 2020).

Kazakhstan declared July 13 as a national day of mourning for the victims of COVID-19, 8 July 2021, https://www.rbc.ru/society/08/07/2020/5f05e0979a7947d97bbb109d.

Impact of COVID-19 on the key economic sectors of Kazakhstan (KPMG), https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/kz/pdf/2020/05/Impact-of-COVID-19-on-the-key-economic-sectors-of-Kazakhstan.pdf.

Labor Code of the Republic of Kazakhstan dated November 23, 2015 No. 414-V (with amendments and additions as of October 12, 2021), https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38910832.

The Constitution of the Republic of Kazakhstan (adopted at the republican referendum on August 30, 1995) (with amendments and additions as of 03.23.2019), https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029.

Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.06.2021 г.), https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34464437.

TV channel 24 Khabar, 8,808,125 Kazakhstanis were vaccinated against COVID-19, 12.08.2021, https://24.kz/ru/news/social/item/465717-chislo-privivshikhsya-ot-koronavirusa-v-kazakhstane.