Działania legislacyjne Republiki Kazachstanu na rzecz zapewnienia stabilności gospodarczej i społeczno-politycznej podczas pandemii

Main Article Content

Sholpan Zabikh

Abstrakt

W pracy autor analizuje trudną sytuację na świecie związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Pandemia negatywnie wpłynęła na wszystkie sfery życia człowieka i znacząco pogorszyła stan gospodarek wielu państw. Rządy tych państw przeznaczyły gigantyczne środki na walkę z pandemią koronawirusa, a także aby poprawić swoją sytuację gospodarczą i ustabilizować sytuację na świecie. Autor artykułu analizuje prawo i regulacje przyjęte przez Republikę Kazachstanu, które ukierunkowano na walkę przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa i poprawienie sytuacji społecznej oraz politycznej w państwie. Epidemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w związku z czym firmy z różnych sektorów musiały zakończyć działalność, wskutek czego wiele osób straciło pracę. To zaś prowadziło do dalszego pogorszenia sytuacji społecznej i politycznej tego państwa. Z tego powodu przyjęto rozwiązania prawne na rzecz poprawy tej sytuacji. Autor bada także doświadczenia innych państw płynące z walki z pandemią koronawirusa. W tym celu korzysta z analizy porównawczej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zabikh, S. (2021). Działania legislacyjne Republiki Kazachstanu na rzecz zapewnienia stabilności gospodarczej i społeczno-politycznej podczas pandemii. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 45-59. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.4.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Sholpan Zabikh, Kazachski Uniwersytet Narodowy Al-Farabi

Sholpan ZABIKH – doktor nauk prawnych, naucza na Kazachskim Uniwersytecie Narodowym Al-Farabi. Członek Królewskiego Instytutu Arbitrażowego w Wielkiej Brytanii, członek Izby Radców Prawnych „Kazakhstan Bar Association”.

Bibliografia

 1. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), https://www.oecd.org/economic-outlook/.
 2. COVID-19 has hit the economy hard. Will she be able to recover in 2021?, https://rus.azattyq.org/a/covid-19-has-hit-the-world-economy-hard-can-it-recover-in-2021/31001832.html.
 3. UNCTAD World Investment Report 2021. Investing in sustainable development (overview), United Nations Conference, https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_overview_ru.pdf.
 4. Report by Mukhisa Kituyi, Secretary-General of the United Nations Trade and Development (UNCTAD) at the fifteenth session of the Conference “Transforming Trade and Development in a Fractured World After the Pandemic”, https://unctad.org/system/files/official-document/osg2020d2_ru.pdf.
 5. Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated March 15, 2020 No. 285 “On the introduction of a state of emergency in the Republic of Kazakhstan”, https://online.zakon.kz/document/?doc_id=32648341.
 6. Law of the Republic of Kazakhstan dated February 8, 2003 No. 387-II “On the state of emergency” (with amendments and additions as of May 25, 2020).
 7. Kazakhstan declared July 13 as a national day of mourning for the victims of COVID-19, 8 July 2021, https://www.rbc.ru/society/08/07/2020/5f05e0979a7947d97bbb109d.
 8. Impact of COVID-19 on the key economic sectors of Kazakhstan (KPMG), https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/kz/pdf/2020/05/Impact-of-COVID-19-on-the-key-economic-sectors-of-Kazakhstan.pdf.
 9. Labor Code of the Republic of Kazakhstan dated November 23, 2015 No. 414-V (with amendments and additions as of October 12, 2021), https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38910832.
 10. The Constitution of the Republic of Kazakhstan (adopted at the republican referendum on August 30, 1995) (with amendments and additions as of 03.23.2019), https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029.
 11. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.06.2021 г.), https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34464437.
 12. TV channel 24 Khabar, 8,808,125 Kazakhstanis were vaccinated against COVID-19, 12.08.2021, https://24.kz/ru/news/social/item/465717-chislo-privivshikhsya-ot-koronavirusa-v-kazakhstane.