Zmiany pokoleniowe a zachowania wyborcze. Na przykładzie wyborów parlamentarnych w Polsce w 2019 roku
PDF

Słowa kluczowe

zmiany pokoleniowe
elektorat
zachowania wyborcze
wybory

Jak cytować

Tyrała, M. (2022). Zmiany pokoleniowe a zachowania wyborcze. Na przykładzie wyborów parlamentarnych w Polsce w 2019 roku. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 99–115. https://doi.org/10.14746/ssp.2022.1.5

Abstrakt

Główna hipoteza badawcza postawiona w artykule brzmi: Zmiany pokoleniowe w Polsce miały wpływ na zachowania wyborcze elektoratu w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Celem autora było ukazanie zależności pomiędzy zachowaniem wyborczym, płynnością elektoratu a wynikiem wyborczym ugrupowań politycznych, które przekroczyły próg wyborczy; PiS, Koalicja Obywatelska, SLD, PSL, Konfederacja Wolność i Niepodległość. W artykule podjęto próbę analizy szeregu czynników określających (warunkujących) zachowania wyborcze elektoratu. Tekst ma charakter interdyscyplinarny, problem badawczy został przeanalizowany z perspektywy politologicznej, socjologicznej i filozoficznej. Weryfikując hipotezę postawioną w pracy, zauważono, iż występuje duże prawdopodobieństwo, że zmiany pokoleniowe miały częściowy wpływ na zachowania wyborcze elektoratu oraz wynik wyborczy poszczególnych komitetów wyborczych. Próba odpowiedzi na postawione pytanie badawcze może wnieść istotny wkład w dalsze badanie procesu zachowań wyborczych w wyborach parlamentarnych.

https://doi.org/10.14746/ssp.2022.1.5
PDF

Bibliografia

Acemoglu D., Robinson J. (2022), Wąski korytarz. Państwa społeczeństwa i losy wolności, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Agh A. (2019), Declining Democracy in East-Central Europe. The Divide in the EU and Emerging Hard Populism, Edward Elgar Publishing, Massachusetts.

Almond G., Verba S. (1963), The Civic Culture, Press Princeton, Princeton.

Antoszewski A. (2012), System polityczny RP, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Antoszewski A. (2016), Współczesne teorie demokracji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Bauman Z., Bauman I., Kostera M., Kociatkiewicz J. (2017), Zarządzanie w płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Bęc Zmiana, Warszawa.

Beck U. (2012), Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Bendyk E. Prof. Mirosława Marody o polskim banku gniewu, 6.01.2020, „Polityka”, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1936522,1,prof-miroslawa-marody-o-polskim-banku-gniewu.read, 10.01.2022.

Bendyk E. (2020), W Polsce czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata, Wydawnictwo Polityka, Warszawa.

Bobbio N. (1996), Prawica i lewica, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Chwedoruk R. Rafał Chwedoruk: Dla państwa polskiego nadejdą ciężkie chwile, 14.06.2019, „Rzeczpospolita”, https://www.rp.pl/polityka/art1279441-rafal-chwedoruk-dla-panstwa-polskiego-nadejda-ciezkie-chwile, 12.12.2021.

Danielewski M., KO w stagnacji, Lewica i Konfederacja w ofensywie. Porównujemy wyniki wyborów 2019 i 2015, 15.10.2019, „Oko Press”, https://oko.press/ko-w-stagnacji-lewica-i-konfederacja-w-ofensywie/, 10.02.2022.

Easton D., Gunnell J., Stein M. (1995), Regime and Discipline: Democracy and the Development of Political Science, University of Michigan Press, Michigan.

Fukuyama F. (2019), Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie, Wydawnictwo Rebis, Poznań.

Giddens A. (2001), Nowe zasady metody socjologicznej, Wydawnictwo Nomos, Kraków.

Godlewski T. (2007), Lewica w polskim systemie partyjnym, w: Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Grabowska M. (2004), Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Herbut R. (1996), Podziały socjopolityczne, w: Studia z teorii polityki, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wydawnictwo UWr, Wrocław.

Inglehart R., Norris P. (2009), Wzbierająca fala: równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie, Wydawnictwo PIW, Warszawa.

Inquiry into Democracy. Report (2020), The Economist, https://www.economist.com, 01.02.2022.

Jednaka W. (2002), Wybory parlamentarne w latach 1989–2001, w: Demokratyzacja w III RP, red. A. Antoszewski, Wydawnictwo UWr, Wrocław.

Kopeć J., Pawłowska D., Wyniki wyborów. Ci, którzy dawniej nie głosowali, w znacznej mierze poparli Lewicę. Analiza przepływów wyborców, 17.10.2019, „Wyborcza”, https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,25315161,wyniki-wyborow-wyborcy-pis-znowu-staneli-za-pis-lewica-wziela.html, 15.01.2022.

Krastev I., Holmes S. (2020), Światło które zgasło. Jak zachód zawiódł swoich wyznawców, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.

Kuisz J. (2018), Koniec pokoleń podległości. Młodzi Polacy, liberalizm i przyszłość państwa, Wydawnictwo Kultura Liberalna, Warszawa.

Lilla M. (2018), Koniec liberalizmu jaki znamy. Requiem dla polityki tożsamości, Wydawnictwo Kultura Liberalna, Warszawa.

Mair P. (2017), Rząd reprezentatywny versus rząd odpowiedzialny, w: Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w ujęciu Petera Maira. Studia i Analizy, red. W. Gagatek, K. Walecka, Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków–Warszawa.

Mannheim K. (1992/1993), Problem pokoleń, „Coloquia Communia”, nr 12 (1).

Mikołajczyk M., Tasak A. (2021), Pokoleniowy potencjał polityki, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa.

Pacewicz P., Młodzi Polacy niewrażliwi, lekkomyślni, konserwatywni. A Polki? Panorama płci w sondażach OKO.press, 29.01.2022, „Oko Press”, https://oko.press/mlodzi-polacy-niewrazliwi-lekkomyslni-konserwatywni-a-polki-panorama-plci-w-sondazach-oko-press/, 30.01.2022.

Preferencje partyjne najmłodszych wyborców i ich ewolucja w ostatnich dwóch dekadach, październik 2021, CBOS, nr 122/2021, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_122_21.PDF, 13.01.2022.

Sadura P., Sierakowski S. (2019), Polityczny cynizm Polaków. Raport z badań socjologicznych, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.

Skarżynska K. (2020), My Polacy. Portret psychologiczno społeczny Polaków z polityką w tle, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Srnicek N., Williams A. (2019), Wymyślając przyszłość. Postkapitalizm i świat bez pracy, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Stanley J. (2021), Jak działa faszyzm? My kontra oni, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.

Strauss W., Howe N. (1992), Generations. The history of America’s future, 1584 to 2069, Harper Perennial, New York.

Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Tragarz K., Młodzi mężczyźni wprowadzili do Sejmu Konfederację. Jak głosowała grupa 18–29 lat?, 14.10.2019, „NOIZZ”, https://noizz.pl/spoleczenstwo/wybory-parlamentarne-2019-konfederacja-w-sejmie-kto-glosowal/hew94d5, 10.01.2022.

Traverso E. (2020), Nowe oblicza faszyzmu, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa.

Williams A., Move Over, Millennials, Here Comes Generation Z, 20.09.2015, “New York Times”, https://www.nytimes.com/2015/09/20/fashion/move-over-millennials-here-comes-generation-z.html, 21.12.2020.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019, Państwowa Komisja Wyborcza, https://sejmsenat2019.pkw.gov.pl, 20.01.2022.

Zaufanie do polityków w marcu, marzec 2019, CBOS, nr 43/2019, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_043_19.PDF, 3.01.2022.

Żmigrodzki M. (1999), Encyklopedia Politologii, tom 3: Partie i Systemy Partyjne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.