Stosunek lidera Prawa i Sprawiedliwości oraz premiera wobec mediów alternatywnych na Facebooku

Main Article Content

Małgorzata Winiarska-Brodowska
Dorota Piontek
Joanna Dzwończyk
Monika Jabłońska

Abstrakt

Wyraźne rozróżnienie między źródłami medialnymi a elektoratami w ramach ekosystemu mediów tradycyjnych może pomóc wyjaśnić ograniczone znaczenie mediów alternatywnych (skoncentrowanych na fałszywych wiadomościach i mistyfikacjach) jako istotnych źródeł informacji. W dyskursie politycznym i analitycznym alternatywne media mogą być postrzegane jako „alternatywa” dla dominujących liberalnych mediów i dyskursu. W tym kontekście premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński aktywnie „polubili” inne profile na swoich stronach FB. Morawiecki polubił niektóre media, głównie kanały telewizyjne i radiowe ze swojego okręgu wyborczego. Skupił się przy tym bardziej na tożsamości narodowej i interesach narodowych w sensie ekonomicznym. Spodobał mu się jednak również magazyn prasowy, który jest przypadkiem granicznym między ideologicznie mocno stronniczą a dezinformacyjną sceną w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Winiarska-Brodowska, M., Piontek, D., Dzwończyk, J., & Jabłońska, M. (2022). Stosunek lidera Prawa i Sprawiedliwości oraz premiera wobec mediów alternatywnych na Facebooku. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 21-42. https://doi.org/10.14746/ssp.2022.2.2
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Małgorzata Winiarska-Brodowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Małgorzata WINIARSKA-BRODOWSKA – adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka dziennikarstwa (UJ) i kulturoznawstwa (UJ) oraz studiów europejskich (Uniwersytet Wiedeński). Obecnie pełni funkcję pełnomocnika dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i przewodniczącej Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia, a także reprezentuje UJ w ramach UNA Europa Quality Assurance Cluster. Jest członkiem European Communication Research and Education Association (ECREA) – w latach 2017–2019 była wiceprzewodniczącą Communication and the European Public Sphere TWG oraz 2019–2021 Central and East-European Network (od 2021 jest przewodniczącą tej sieci). Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, odbyła stypendia naukowe oraz kierowała kilkoma międzynarodowymi projektami badawczymi w dziedzinie komunikacji międzynarodowej i mediów w Europie.

Dorota Piontek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dorota PIONTEK – profesor na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu; kierowniczka Zakładu Komunikacji Społecznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na komunikacji politycznej, zwłaszcza relacji między komunikacją polityczną a kulturą popularną oraz populistyczną komunikacją polityczną i analizą treści medialnych. Obecnie prowadzi projekt badawczy „Audycje medialne podczas pandemii COVID-19 jako predyktor dezinformacji społecznej i strachu” oraz kontynuuje współpracę z EUV w ramach projektu doradztwa politycznego w perspektywie porównawczej.

Joanna Dzwończyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Joanna DZWOŃCZYK – prof. UEK, dr hab. Zainteresowania naukowe: teoria i praktyka populizmu; globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie państwa; społeczeństwo obywatelskie; transformacja społeczeństw postsocjalistycznych; komunikowanie polityczne.

Monika Jabłońska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Monika JABŁOŃSKA – absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność reklama i promocja oraz nowe media. Zainteresowania badawcze skoncentrowane wokół procesów związanych z konwergencją mediów, komunikacją medialną i wizualną, kompetencjami medialnymi użytkowników sieci, teorią nowych mediów i kulturą cyfrową.

Referencje

 1. Adamik-Szysiak M. (2014), Social media marketing – kreowanie wizerunku polityka w przestrzeni wirtualnej na przykładzie liderów polskiej sceny politycznej [Social media marketing – creating a politician’s image in a virtual environment on the example of the leaders of the Polish political scene], “Rocznik Nauk Społecznych”, vol. 6(42), no. 1, pp. 111–136.
 2. Bajomi‐Lázár P., Balčytienė A., Dobreva A., Klimkiewicz B. (2019), History of the media in Central and Eastern Europe, The handbook of European communication history, pp. 277–298.
 3. Baluk W., Demczuk A. (2020), Monitoring propagandy i dezinformacji. Rosyjska propaganda wobec Polski i Ukrainy [Monitoring of propaganda and disinformation. Russian propaganda towards Poland and Ukraine], Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, no. 1, https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0728/105857-biuletyn-politologiav2-ostateczna-.pdf.
 4. Baranowski P. (2015), Online political campaigning during the 2014 regional elections in Poland, “Media and Communication”, 3(4), pp. 35–44.
 5. Council of Europe – media freedom alerts/Poland (2020), https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_selectedStringFilters=year.2020&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_selectedCategories=11709560.
 6. Wrzosek M. (ed.) (2019), Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej. Państwo. Społeczeństwo. Polityka. Biznes, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, https://cyberpolicy.nask.pl/raport-zjawisko-dezinformacji-w-dobie-rewolucji-cyfrowej-panstwo-spoleczenstwo-polityka-biznes.
 7. Dawson J., Hanley S. (2016), What’s Wrong with East-Central Europe?: The Fading Mirage of the “Liberal Consensus”, “Journal of Democracy”, 27(1), pp. 20–34.
 8. Dąbrowska A. (2020), „Młoda gwardia” [„Young Guard”], “Polityka”, no. 42 (3283, October 13, 2020), p. 23.
 9. Democracy Index (Economist Intelligence Unit, 2020), https://www.economist.com/graphic-detail/2020/01/22/global-democracy-has-another-bad-year.
 10. Digital 2020 – Poland (2020), https://datareportal.com/reports/digital-2020-poland.
 11. Eurotopics (a, nd).
 12. Eurotopics (b nd), https://www.eurotopics.net/en/148726/nasz-dziennik.
 13. Eurotopics (c nd), https://www.eurotopics.net/en/148775/rzeczpospolita.
 14. Eurotopics (d, nd), https://www.eurotopics.net/en/148615/sieci.
 15. Fraser M. (2019), Problem z ‚junk news’ przed eurowyborami? Największy w Polsce [Problem with ‘junk news’ before the European elections? The largest in Poland], Mediaphilia.pl, https://mediaphilia.pl/2019/05/problem-z-fake-news-przed-eurowyborami-najwiekszy-w-polsce/, 12.12.2020.
 16. Głowacki M. (28.09.2015), Prawo i Sprawiedliwość króluje w polskim internecie. Pomaga w tym zdyscyplinowana armia trolli [Law and Justice reigns supreme in the Polish Internet. A disciplined army of trolls helps in this], “Polska Times”, https://polskatimes.pl/prawo-i-sprawiedliwosc-kroluje-w-polskim-internecie-pomaga-w-tym-zdyscyplinowana-armia-trolli/ar/8866523.
 17. Gorwa R. (2017), Computational propaganda in Poland: False amplifiers and the digital public sphere, Computational Propaganda Research Project, pp. 1–32.
 18. https://www.eurotopics.net/en/148616/do-rzeczy.
 19. Instytut Monitorowania Mediów (2020), Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce – wrzesień 2020 [The most opinion-forming media in Poland – September 2020], https://www.imm.com.pl/najbardziej-opiniotworcze-media-w-polsce-wrzesien-2020.
 20. Instytut Monitorowania Mediów, https://www.imm.com.pl/raporty.
 21. Jacuński M., Baranowski P. (2015), The development of online political communication in Poland in European Parliamentary elections 2014: Technological innovation versus old habits, “Central European Journal of Communication”, 8(2), pp. 219–234.
 22. Kaisy A., Elliott Ch. (2020), Building Trust in Journalism Poland, https://dev.ethicaljournalismnetwork.org/wp-content/uploads/2020/08/Building-Trust-in-Journalism-Poland-policy-report_new.pdf.
 23. Kerpel A. (2017), Pole and Hungarian Cousins Be? A Comparison of State Media Capture, Ideological Narratives and Political Truth Monopolization in Hungary and Poland, “SLOVO Journal”, 29(1), pp. 68–93, https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1538690/1/5.pdf.
 24. Koc-Michalska K., Lilleker D. G., Surowiec P., Baranowski P. (2014), Poland’s 2011 online election campaign: New tools, new professionalism, new ways to win votes, “Journal of Information Technology & Politics”, 11(2), pp. 186–205.
 25. Kołacz I. (2020), Zaprzyjaźnione osoby prowadzą konta polityków na FB. „To oburzające” [Friends keep politicians’ accounts on FB. “Outrageous”], Press.
 26. Komunikat (2019), Odznaczenie marszałka seniora Sejmu Kornela Morawieckiego Krzyżem Średnim Orderu Zasługi Węgier [Kornel Morawiecki, Marshal of the Sejm, decorated with the Middle Cross of the Order of Merit of Hungary], https://pap-mediaroom.pl/polityka-i-spoleczenstwo/odznaczenie-marszalka-seniora-sejmu-kornela-morawieckiego-krzyzem-srednim, 22.12.2020.
 27. Kowalczyk M. (2019), Od rzeczy, Press, https://www.press.pl/tresc/57963,redaktor-naczelny-pawel-lisiecki_-sylwetka-szefa-_do-rzeczy_.
 28. Kozielski M. (2020), Włamanie do redakcji polskiej gazety w Czechach [Break-in into the editorial office of a Polish newspaper in the Czech Republic], Press.
 29. Krekό P., Molnar C., Juhász A., Kucharczyk J., Pazderski F. (2018), Więcej niż populizm: Zjawisko trybalizmu na Węgrzech i w Polsce [More than populism: The point of tribalism in Hungary and Poland], Instytut Political Capital.
 30. Krzymowski M. (2016), Ucho partii [The ear of the party], “Newsweek Polska”.
 31. Kucharski S. (2020), Echa oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego. ‚Komunikacja z poprzedniego tysiąclecia’ [Echoes of Jarosław Kaczyński’s statement. ‘Communication from the previous millennium], Wirtualnemedia.pl, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/oswiadczenie-jaroslaw-kaczynski-komunikacja-z-poprzedniego-tysiaclecia, 12.12.2020.
 32. Leszczyński A. (2017), Ziobro o „mainstreamowych mediach”. Rozszyfrowujemy jedną z ulubionych fantazji prawicy [Ziobro on „mainstream media”. We decipher one of the favorite fantasies of the right], Oko Press.
 33. Lievrouw L. (2011), Alternative and activist new media, Polity.
 34. Pragmatyczny radykał. Jarosław Kaczyński walczy o miejsce w historii (n.d.), TVN24.pl, https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/pragmatyczny-radykal-jaroslaw-kaczynski-walczy-o-miejsce-w-historii, 221,3805, 14.12.2020.
 35. Makarenko V. et al. (2020), Digital News Report – Poland 2020, https://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/poland-2020/.
 36. Mańkowski M. (2012), Krzysztof Skowroński krytykowany przez dziennikarzy. Ale problemem nie jest tylko prezes, ale całe SDP [Krzysztof Skowroński is criticized by journalists. But the problem is not only the president, but the entire SDP], Natemat.pl, https://natemat.pl/33949,krzysztof-skowronski-krytykowany-przez-dziennikarzy-ale-problemem-nie-jest-tylko-prezes-ale-cale-sdp, 16.12.2020.
 37. Marchal N., Kollanyi B., Neudert L. M., Howard P. N. (2019), Junk news during the EU parliamentary elections: Lessons from a seven-language study of Twitter and Facebook, University of Oxford.
 38. Media Freedom Rapid Response (2021), Demokracja w odwrocie: ograniczanie wolności mediów w Polsce. Raport z misji [Democracy in Retreat: Restricting Media Freedom in Poland. Mission report], International Press Institute.
 39. Mierzyńska A. (2018), Rosyjską propagandę szerzą polskie portale. Znaleźliśmy 23 takie witryny! [Russian propaganda is made available on Polish portals. We knew 23 such cases!], OKO Press.
 40. Nalewajko E. (2013), Między populistycznym a liberalnym. Style polityczne w Polsce po roku 1989, Instytut Studiów Politycznych PAN, Dział Wydawnictw, Warsaw.
 41. Nocuń R. (2016), Język prowokacji w mediach alternatywnych na przykładzie radia internetowego KonteStacja, „Forum Lingwistyczne”, no. 3, pp. 63–74, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 42. Olechowska P. (2017), Stopień stronniczości polskich dzienników ogólnoinformacyjnych (wybrane zagadnienia) [The degree of bias of Polish general news dailies (selected issues)], „Political Preferences”, (16), pp. 107–130.
 43. Osowski P. (2020), Świetny ruch Kaczyńskiego. Wybił opozycji argumenty z ręki [Kaczyński’s great move. He knocked the opposition’s arguments out of hand], TVP.info, https://www.tvp.info/50535691/jaroslaw-kaczynski-nagral-wideo-ws-aborcji-tylko-na-facebooku-ponad-3-mln-wyswietlen, 12.12.2020.
 44. Piechota G. (2018), Digital News Report – Poland 2018, https://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/poland-2018.
 45. Shotter J. (2020), Fears grow for independence of local media in Poland, “Financial Times”, https://www.ft.com/content/f836d45f-63e4-4c74-bdc0-90c46b3b032c.
 46. Smolar A. (2018), Portrait of Jarosław Kaczyński – Former Polish Prime Minister of Poland, Chairman of the political party Law and Justice, https://www.institutmontaigne.org/en/blog/portrait-jaroslaw-kaczynski-former-polish-prime-minister-poland-chairman-political-party-law-and.
 47. Surowiec P., Kania-Lundholm M., Winiarska-Brodowska M. (2020), Towards illiberal conditioning? New politics of media regulations in Poland (2015–2018), “East European Politics”, 36(1), pp. 27–43.
 48. Surowiec P., Stetka V. (eds.) (2018), Social media and politics in central and Eastern Europe, London.
 49. Tomczak Ł. (2015), Leaders of Polish political parties and their scope of power in party structures, “Political Preferences”, (11), pp. 7–17.
 50. Torańska T., Interview with: J. Kaczyński, „Nowa Polska czy jeszcze stara?” [New Poland or Still Old One?], http://niniwa22.cba.pl/my_toranska_kaczynski_1994.htm.
 51. Turek K. (2013), Media alternatywne w służbie mniejszości: Funkcje mediów mniejszości seksualnych w Polsce.
 52. TVN24 kończy 10 lat. Stacja wystartowała 9 sierpnia 2001 r., Wpolityce.pl, August 8, 2011, https://wpolityce.pl/polityka/116758-tvn24-konczy-10-lat-stacja-wystartowala-9-sierpnia-2001-r, 16.12.2020.
 53. TVP.info (2017), Seria materiałów TVN24 o Trybunale. Lista manipulacji, https://www.tvp.info/33991767/seria-materialow-tvn24-o-trybunale-lista-manipulacji.
 54. Wenzel M. (2018), News consumption and political party preferences in Poland, “Political Preferences”, (18), pp. 57–74.
 55. WirtualneMedia.pl (22.03.2019), ‘Polityka’, naTemat i WP z dotacjami w szóstej rundzie Digital News Innovation Fund, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polityka-natemat-i-wp-z-dotacjami-w-szostej-rundzie-digital-news-innovation-fund-dlaczego, 12.12.2020.
 56. Wirtualnemedia (2020a), KRRiT chwali ‚Wiadomości’ i Polsat News. TV Trwam i TV Republika uznane za stronnicze [National Broadcasting Council praises ‘Wiadomości’ and Polsat News. TV Trwam and TV Republika are considered biased] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/krrit-chwali-wiadomosci-i-polsat-news-tv-trwam-i-tv-republika-uznane-za-stronnicze#.
 57. Wirtualnemedia.pl (2020b), Jarosław Kaczyński pojawił się na TikToku, promuje ustawę antyfutrzarską (wideo) [Jarosław Kaczyński appeared on TikTok, promotes the anti-fur law (video)], https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jaroslaw-kaczynski-pojawil-sie-na-tiktoku-promuje-ustawe-antyfutrzarska-wideo.
 58. Zamana J. (2016), Styl przywództwa Jarosława Kaczyńskiego [The Style of Leadership of Jaroslaw Kaczynski], „Studia Krytyczne”, 2, pp. 201–213.